Opinie Inwestorów

Pracownia Finansowa

Opinie Inwestorów

Dobro Inwestorów, a także partnerskie podejście w trakcie procesu inwestycyjnego stanowi dla Pracowni Finansowej kwestię priorytetową. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by warunki współpracy były jasne i czytelne. Nie stosujemy w umowach klauzul abuzywnych, nasi inwestorzy mają też swobodny dostęp do pełnej dokumentacji finansowej.

Kompleksowo zajmujemy się zarządzaniem inwestycjami i na bieżąco raportujemy swoje działania. Zdajemy sobie również sprawę z tego, jak ważna w relacjach biznesowych jest sprawna komunikacja – dlatego mogą się Państwo z nami kontaktować nie tylko przez Biuro Obsługi Inwestora czy Panel Inwestora. Jesteśmy dostępni również pod telefonem, mailem, a także w mediach społecznościowych. W każdej chwili możemy również umówić się na bezpośrednie spotkanie i omówić wszystkie ważne kwestie.

Inwestorzy dostrzegają potencjał poszczególnych branż i czują się bezpieczniej, wiedząc, że dołączają do biznesu, w którym panuje pełna synergia działań wśród wszystkich spółek w Grupie. A potwierdzają to liczne, pozytywne opinie o Pracowni Finansowej.

Opinie Inwestorów

O firmie
Odpowiedzialny biznes

O firmie

Nasza firma funkcjonuje na rynku inwestycyjnym od 2013 roku, obsługując od początku inwestorów projektów energetyki wiatrowej oraz nieruchomości, a teraz także innowacji. Pracownia Finansowa to polska firma, która specjalizuje się nie tylko w przeprowadzaniu inwestora przez cały proces inwestycyjny, ale też pomaga wybrać projekt, uwzględniając akceptowalny poziom ryzyka oraz oczekiwaną przez Inwestora stopę zwrotu z inwestycji. Dostarcza również usługi związane z raportowaniem, Biuro Obsługi Inwestora oraz aplikację mobilną do podglądu projektów. Pracownia Finansowa jest spółką z grupy holdingowej INWE.

Na pierwszym miejscu stawiamy satysfakcję naszych inwestorów, którymi przede wszystkim są przedsiębiorcy. Dlatego w portfolio ofertowym znajdują się projekty zróżnicowane pod względem progu wejścia, poziomu bezpieczeństwa, a także możliwego do uzyskania zysku. Investment Managerowie analizują poziom akceptowalnego ryzyka, a także potrzeby oraz możliwości finansowe inwestora. Nadwyżki finansowe inwestorów pracują na realny zysk poprzez inwestycję w identyfikowalne aktywa w projektach z grupy INWE. A kompetencje najwyższej jakości obsługi Pracowni Finansowej w tym procesie potwierdzają coraz liczniejsze, pozytywne opinie zadowolonych inwestorów.

Odpowiedzialny biznes

Poszanowanie prawa, odpowiedzialność, wzajemny szacunek, jakość i dbałość o dobre relacje – to nadrzędne wartości biznesowe obowiązujące w całej Grupie Pracownia Finansowa. W swojej działalności skupiamy się zawsze na etycznej strategii biznesowej – a potwierdzają to wyniki analiz przeprowadzonych przez niezależne jednostki oceniające oraz pozytywne opinie zadowolonych inwestorów oraz pracowników.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z ciążącej na nas odpowiedzialności zarówno w zakresie wpływu naszych decyzji na partnerów inwestycyjnych czy społeczeństwo, jak i wpływu na otaczające nas środowisko naturalne. Dlatego podejmujemy szereg działań mających na celu dbanie o otoczenie, a także o dobre relacje z pracownikami oraz inwestorami, wspieramy również akcje charytatywne. Stawiamy na uczciwe i partnerskie podejście do biznesu.

Na przestrzeni kilku lat funkcjonowania spółki Pracownia Finansowa zrealizowała szereg udanych inwestycji, które osiągnęły nawet dwucyfrowe stopy zwrotu. Ale nasza misja nie ogranicza się wyłącznie do zapewnienia zysku inwestorom. Nie jest nam obca również koncepcja odpowiedzialnego biznesu!

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej