Nawet 29% zysku za 2022 rok z inwestycji OZE

Ubiegły rok był bardzo udany dla inwestorów elektrowni wiatrowych. W związku z napiętą sytuacją geopolityczną ceny energii znacznie wzrosły, co pozwoliło zarówno wygenerować większe zyski, jak i zakontraktować korzystne warunki sprzedaży energii na kolejne lata. Analizę wyników tego sektora inwestycji z grupy INWE przedstawia Tomasz Wiśniewski – prezes Pracowni Finansowej.

Średnie stopy zwrotu elektrowni sfinansowanych z Pracownią Finansową wyniosły w zeszłym roku między 18%, a blisko 29% rocznie. Kalkulacja uwzględnia średnią cenę objęcia udziału, zatem np. na udziały w cenie VIP przypada jeszcze wyższa stopa zwrotu, a na udziały w cenie regularnej, nieco niższa. Inwestorzy, którzy odkupowali udziały na rynku wtórnym, w cenie wyższej niż pierwotna, również odnotowali niższe procentowo stopy zwrotu, jednak najczęściej dołączali do projektów będących już w fazie operacyjnej, z pominięciem etapu przygotowania i budowy.

Powyższe dane pokazują również wzrost wartości posiadanych udziałów, bo spółki tego typu wycenia się metoda dochodową. Prosto licząc: Inwestor, który chciałby sprzedać swoje udziały w elektrowni dającej mu zarobić blisko 30% rocznie licząc do ceny nabycia udziału, mógłby sprzedać je 2x drożej, a i tak kupujący uzyskiwałby atrakcyjną, 15% stopę zwrotu. Wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie wprowadzony od grudnia 22 do grudnia 23, mechanizm ograniczający maksymalną cenę energii.

Spółki, które trafiły do grupy INWE niedawno w wyniku fuzji i przechodziły duże remonty, restrukturyzacje, spłatę starych zobowiązań lub pracowały dla Inwestorów niepełny rok, wypłaciły zyski na poziomie między 9 a 18%.

Wypłaty zysków z elektrowni wiatrowych grupy Inwe z ostatnich lat potwierdzają, że ceny energii, a co za tym idzie – zyski z tego rodzaju biznesu, są skorelowane z inflacją. Pomaga to Inwestorom kompensować wyższe koszty życia. Ponadto elektrownie wiatrowe to zarządzalne inwestycje w realną wartość. Kiedy warunki stają się niesprzyjające, można dokonywać modyfikacji, ograniczać koszty, wprowadzać projekty zwiększające rentowność. Spółki jednak nadal stanowią aktywa będące nośnikami wartości, bo posiadają zdolności produkcyjne niezbędnego do życia produktu.

Biznes produkcji energii z darmowych źródeł, jak wiatr czy słońce, jest ekonomicznie bezkonkurencyjny w stosunku do 4,6 x droższego wytwarzania prądu z atomu i 3 x droższego z węgla.

Warto dodać, że spółki wiatrowe z grupy Inwe, wygenerowały średnią marżę zysku netto (zysk netto / przychody ze sprzedaży) za okres sprawozdawczy w wysokości 57,5%, podczas gdy państwowy producent – PGE Energia Odnawialna, zaledwie 32,4%.

Dowiedz się więcej o inwestowaniu crowdfundingowym w elektrownie wiatrowe podczas webinaru LIVE -> REJESTRACJA >>

Przeczytaj także

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej