Polska – PV7

Inwestycja PV7 to działająca farma fotowoltaiczna o mocy 2MW, zlokalizowana w miejscowości Bierutów w województwie dolnośląskim. Projekt charakteryzuje się produkcją roczną na poziomie 2275 MWh, a uruchomienie elektrowni miało miejsce w 2018 roku. Inwestycja polega na dołączeniu do spółki, która czerpie zyski z pracującej już elektrowni, posadowionej na działce będącej własnością spółki.

Parametry inwestycji

Poziom bezpieczeństwa – Wysoki
Prognozowana stopa zwrotu – 9,7% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 130 tys. zł.

Parametry inwestycji VIP

Poziom bezpieczeństwa – Wysoki
Prognozowana stopa zwrotu – 10,7% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 590 tys. zł.

Na czym polega pasywne inwestowanie z Pracownią Finansową?

Model inwestycyjny

Inwestujesz zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego. Nabywając udziały, stajesz się Wspólnikiem w spółce celowej, utworzonej w celu realizacji tej konkretnej inwestycji. Umowa inwestycyjna i umowa spółki formułują zarówno przedmiot nabycia farmy fotowoltaicznej, jak również określają zasady generowania wypłaty zysków z produkcji energii przez cały okres eksploatacji elektrowni. Wraz ze wzrostem cen energii może rosnąć rentowność elektrowni.

Strategia inwestycyjna

Inwestycja została przygotowana z myślą o Inwestorach, którzy poszukują nowych możliwości generowania atrakcyjnego dochodu, w sposób pasywny oraz ochrony kapitału przed inflacją.

Inwestorzy PF zainwestowali w 2022 roku rekordową kwotę 33 mln. PLN. w farmy PV. Przejęły one w dużym stopniu rolę bezpiecznych składników portfela, w miejsce projektów deweloperskich zmagających się w tamtym czasie z brakiem kredytów.

Bezpieczeństwo inwestycji słonecznych z portfolio PF wynika m.in. z prostego procesu inwestycyjnego, posiadania projektów z warunkami przyłączenia, zastosowania fabrycznie nowych urządzeń z gwarancją na 25 lat, niskiej awaryjności i możliwości ubezpieczenia ciągłości produkcji.

W projekcie PV7, dodatkowo wynika z własności działki przemysłowej. Dzięki niej, nie istnieje temat aneksowania umowy dzierżawy co 29 lat, a spółka jest właścicielem dodatkowego majątku wycenianego dziś na ok. 2 mln. PLN

Webinar

Zapisz się na webinar LIVE z prezesem Pracowni Finansowej Tomaszem Wiśniewskim o inwestycjach w realną wartość. Uzyskasz tam odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, bez wychodzenia z domu.

Kluczowe czynniki inwestycji

 • Pasywne źródło dochodu
 • Ochrona kapitału przed inflacją – wraz ze wzrostem cen energii, rośnie rentowność elektrowni
 • Zespół doświadczonych ekspertów
 • Udział w biznesie na dużą skalę od 130 tys. PLN
 • Możliwość podwojenia zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim czasie
 • – Własność działki – brak opłat dzierżawnych
 • Biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie. Udziały sa dziedziczone, mogą być sprzedane lub podarowane
 • Brak konieczności rozliczania podatków przez Inwestora (podatek rozlicza Spółka)
 • Mechanizm optymalizacji podatkowej
 • Rosnące ceny i zapotrzebowanie na energię elektryczną
 • Biznes mogący funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki systematycznym wymianom sprzętu
 • Rosnące wymagania UE dot. poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • Wpływ na ochronę środowiska, jakość powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawę jego bezpieczeństwa energetycznego

Zabezpieczenie inwestycji

 • Własność działki – brak ryzyka związanego z przedłużeniem umowy dzierżawy
 • Wysoka przewidywalność produkcji
 • Wysoki poziom dostępności, niska awaryjność instalacji
 • Niskie ryzyko przerwania produkcji i niskie koszty ubezpieczenia tego ryzyka
 • Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku
 • Inwestycja w Realną Wartość (w dobra, które można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)
 • Akt notarialny – Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z KSH)
 • Wieloletnie doświadczenie Grupy INWE w doborze i nadzorowaniu projektów inwestycyjnych
 • Udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

Chcesz wiedzieć więcej na temat tej inwestycji już teraz? Zamów kontakt

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej