Zgromadzenie wspólników Elektrowni Wiatrowych 7, 8, 9 i 10

3 i 4 września 2015 roku odbędą się Zgromadzenia Wspólników i podwyższenia kapitału w Ekologicznych Elektrowniach Wiatrowych 7, 8, 9 i 10. Spotkania odbędą się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, gdzie inwestorzy od razu będą mogli objąć swoje nowoutworzone uchwałą spółki udziały. Oprócz tego, podczas każdego zgromadzenia, podjęta zostanie uchwała w sprawie ujęcia w umowach spółek dodatkowego zapisu, zabezpieczającego interesy inwestorów.

Przy tej okazji prezes zarządu Pracowni Finansowej i powyżej wymienionych Elektrowni Wiatrowych – Maciej Musiał, przedstawi stan zaawansowania prac w projektach.

Inwestycje w elektrownie wiatrowe to inwestowanie w realną wartość. Przystępując do spółki inwestor staje się współwłaścicielem jej majątku w postaci prawa do projektu budowy elektrowni wiatrowej.

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej