Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Pracownia Finansowa wspiera akcję informacyjną KNF i komentuje kampanię Oczarowani

Na kanale YouTube Pracowni Finansowej dostępna jest wypowiedź eksperta inwestycyjnego Tomasza Kopiszki, który już w lipcu 2019 roku wskazywał na przewagi crowdfundingu deweloperskiego w odniesieniu do dużo bardziej ryzykownych inwestycji w condohotele. Ponieważ w 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego uruchomiła kampanię społeczną, w której ostrzega przed inwestowaniem w condohotele warto przypomnieć, jakie przewagi mają inwestycje w nieruchomości Grupy PF w modelu crowdfundingowym nad inwestycjami w condohotele.

Komisja Nadzoru Finansowego w kampanii ‘Oczarowani’ edukuje inwestorów i zwraca uwagę, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek inwestycji pozyskali jak najwięcej informacji na jej temat. Wymienia tutaj takie kwestie jak m.in. lokalizacja, status prawny, finansowanie, umowy czy płynność inwestycji. Są to bardzo ważne punkty, które stanowią swojego rodzaju podstawową wiedzę, jaką powinien uzyskać inwestor przed przystąpieniem do procesu inwestycyjnego. Jak to wygląda w Pracowni Finansowej?

Atrakcyjne lokalizacje projektów inwestycyjnych Pracowni Finansowej

KNF sugeruje, aby inwestorzy pytali o lokalizację samej inwestycji, ale także plany zagospodarowania okolicy. Pracownia Finansowa zawsze sprawdza plan zagospodarowania przestrzennego. Najczęściej budujemy w miejscach, gdzie okolica już jest zagospodarowana, przeznaczona wyłącznie na budownictwo mieszkaniowe albo kreujemy jej wygląd poprzez budowę całego osiedla. Ponadto zwracamy szczególną uwagę na to czy miejsce jest dobrze skomunikowane, wybierając lokalizacje w pobliżu stacji autobusowych, kolei miejskich, czy stacji metra. Działki w okolicach górskich (Zakopane) wybieramy w lokalizacjach nad drogą jako bardziej atrakcyjne ze względu na widok, który nie zostanie zasłonięty przez kolejne domy, powstające znacznie niżej, gdyż nasze działki oddziela większa przestrzeń.

Przyjmujemy inwestorów do spółki, która buduje konkretną nieruchomość na konkretnej działce, będącej własnością spółki celowej, gdzie inwestor staje się wspólnikiem (komandytariuszem). Dodatkowo w Grupie Pracownia Finansowa nie budujemy hoteli, tylko obiekty mieszkalne, zatem atrakcyjność lokalizacji pod względem turystycznym nie ma tu takiego znaczenia, a ryzyko ew. zmiany okolicy w kolejnych latach spoczywa na nabywcy mieszkań, nie na inwestorze.

Wszelkie ryzyka dotyczące wyboru lokalizacji, dotyczą tak samo Inwestora, jak i Pracowni Finansowej, gdyż strategia biznesowa zakłada wynagrodzenie zarządzających proporcjonalne do zysku wygenerowanego przez spółkę celową, co dodatkowo zabezpiecza wspólników.

Status prawny inwestycji deweloperskich Grupy Pracownia Finansowa – banki ziemi, pozwolenia na budowę, projekty budowlane

Zgodnie ze wskazówkami Komisji Nadzoru Finansowego – warto zasięgnąć informacji na temat statusu prawnego działki, pozwolenia na budowę czy odnośnie projektu budowlanego. W Pracowni Finansowej Inwestor przystępuje do spółki, będącej właścicielem działki, na której będzie realizowana inwestycja. Aktualna strategia Pracowni Finansowej zakłada otwieranie możliwości inwestowania wyłącznie w projekty posiadające Pozwolenia na Budowę (PnB). Rozwiewa to wszelkie wątpliwości co do statusu prawnego działki. Wyjątkiem mogą być projekty VIP Indywidualne, w których Inwestor świadomie akceptuje brak PnB i fakt, że gwarantowana umową stopa zwrotu jest naliczana od momentu uzyskania przez spółkę PnB.

Sposób finansowania projektów inwestycji w realną wartość – majątek Inwestora pod ochroną

Według kampanii społecznej KNF Inwestor przed przystąpieniem do inwestycji powinien wiedzieć jak finansowana jest inwestycja oraz jakie zabezpieczenia inwestycji są stosowane u danego podmiotu.

Inwestycje w Grupie Pracownia Finansowa finansowane są ze środków własnych Inwestorów, którzy nie są konsumentami w rozumieniu ustawy „o ochronie konkurencji i konsumentów” oraz w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, tylko wspólnikami w danym przedsięwzięciu, czyli pośrednio współwłaścicielami majątku spółki. Rolą zarządzających jest, aby majątek spółki był większy niż suma wpłat do spółki. Według naszych ekspertów stanowi to najlepsze zabezpieczenie majątku Inwestorów, gdyż w przypadku ew. upadłości spółki, majątek ten jest dzielony proporcjonalnie do wpłat, a więc w tej sytuacji Grupa Pracownia Finansowa nie otrzymałaby praktycznie nic, dlatego zależy nam na powodzeniu projektów. Nasze inwestycje, ponieważ nie korzystają z finansowania bankowego, są też wolne od ryzyka z nim związanego, takiego jak m.in. nieprzyznanie kredytu na realizację inwestycji, żądanie wcześniejszej spłaty, wypowiedzenie umowy, próba przejęcia majątku spółki.

Przedmiot umowy inwestycyjnej – Inwestor pośrednio współwłaścicielem nieruchomości

Komisja Nadzoru Finansowego zadaje w kampanii społecznej pytanie ‘Czy wiesz, co kupujesz?’. Przedmiot inwestycji to bardzo ważna kwestia, o której nie można zapominać.

W Inwestycjach Pracowni Finansowej nie kupuje się lokalu ani mieszkania, ani żadnej innej konkretnej nieruchomości, tylko obejmuje się udział w spółce powołanej do wybudowania i sprzedaży nieruchomości z zyskiem. Mimo to Inwestor staje się pośrednio współwłaścicielem nieruchomości, której wartość rośnie wraz z postępem prac, co stanowi bardzo mocne zabezpieczenie. Inwestor nie ma i nie będzie miał żadnych obowiązków związanych z obsługą lokali, nie ciąży na nim też ryzyko ew. przestojów w ich wynajmie, zmian w okolicy, a nawet wad, które mogą ewentualnie zostać stwierdzone w okresie rękojmi, gdyż za nie odpowiada generalny wykonawca i komplementariusz spółki. Inwestor odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej, co w praktyce wynosi do 100zł. Dodatkowo Inwestora zabezpiecza fakt, iż po sprzedaży przez spółkę lokali i rozliczeniu projektu, występuje on ze spółki.

Treści umów inwestycyjnych w Grupie PF są jasne i klarowne

Kampania społeczna ‘Oczarowani’ przypomina o czytaniu umów przed podpisaniem oraz wykonaniu niezbędnych konsultacji wyjaśniających niezrozumiałe zapisy umowy, dlatego umowy inwestycyjne i umowy spółek w Grupie Pracownia Finansowa są maksymalnie uproszczone. Przeglądały je wcześniej setki Inwestorów i prawników doradzających Inwestorom. Niektóre uwagi uwzględnialiśmy we wzorach umów i zastosowaliśmy w nowych szablonach dokumentów z korzyścią dla wszystkich Inwestorów. Interesy Wspólników, nawet te nie uwzględnione w umowie spółki, chroni także Kodeks Spółek Handlowych. Każdorazowo Inwestor jest zachęcany nie tylko do przeczytania umowy ze zrozumieniem i zadania dowolnej liczby pytań, ale również potwierdza ten fakt oświadczeniem w umowie. Nasi eksperci są w ciągłej dyspozycji zarówno dla potencjalnych, jak i obecnych Inwestorów.

Projekty prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów

Sytuacja dewelopera oraz informacja dotycząca zarządzającego nieruchomością jest według KNF równie ważna. W Grupie Pracownia Finansowa udostępniamy Inwestorom wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie, a także przekazujemy dostęp do wszystkich danych finansowych spółki celowej.

Doświadczenie osób prowadzących projekty z zakresu realizacji inwestycji budowlanych i deweloperskich Pracowni Finansowej sięga 30 lat. Pracownia Finansowa realizuje inwestycje w branży nieruchomości od 2015 roku, natomiast od 2013 realizuje inwestycje w projekty elektrowni wiatrowej, które stanowią kolejną formę przychodową Grupy PF, w odrębnym sektorze gospodarki. Zgodnie z regułą dywersyfikacji, wpływa to istotnie na jej większą stabilność.

Jeżeli Inwestor chciałby zapoznać się ze sprawozdaniem finansowym, to musi wiedzieć, że przystępuje i wpłaca środki do nowoutworzonej spółki celowej, która nie posiada żadnych wcześniejszych zobowiązań. W przypadku ewentualnego bankructwa dewelopera majątek spółki, który stanowi głównie nieruchomość, często z rozpoczętą budową, dzielony jest proporcjonalnie do wkładów Inwestorów. Budowa może także z powodzeniem zostać dokończona przez innego Wykonawcę. Wobec Pracowni Finansowej ani generalnego wykonawcy, nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe ani restrukturyzacyjne.

Ważnym aspektem jest również to, że inwestycje Pracowni Finansowe nie polegają na budowie nieruchomości w celu jej wynajęcia, a wyłącznie sprzedaży. Nie ma wobec tego potrzeby zarządzania nieruchomością po jej wybudowaniu, ani ryzyka z tym związanego jak w przypadku inwestycji w condohotele.

Od czego zależy poziom wypłacanego zysku?

Jedna z ostatnich kwestii, na którą zwraca uwagę KNF w kampanii społecznej, a która dla wielu Inwestorów jest kluczowa w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, to zyski.

Pracownia Finansowa jasno komunikuje, że zyski z inwestycji deweloperskich są wypłacane po sprzedaży gotowych lokali. Zysk jest wypłacany w kwocie brutto, ponieważ Inwestor dołącza do spółki komandytowej, która jest transparentna podatkowo, pozostawiając rozliczenie podatków po stronie komandytariusza (Inwestora). Kwoty brutto podajemy też w materiałach informacyjnych, bo dzięki temu łatwiej można porównać ofertę do innych propozycji, które również komunikowane są w ten sposób. W dodatku w spółce komandytowej może się zdarzyć sytuacja, w której każdy Inwestor zapłaci inny podatek, ze względu na różną sytuację i sposób rozliczania się z fiskusem, a podana kwota brutto umożliwia mu wykonanie realnych wyliczeń.

Zysk w inwestycjach deweloperskich Pracowni Finansowej nie jest gwarantowany przez zewnętrzne instytucje, jednak Inwestorzy posiadają zapisy w umowie uprzywilejowujące ich w kwestii kolejności wypłaty zysku oraz kapitału, a także jego wysokości – nie mniej niż 5% rocznie.

Prezentowane przewidywane stopy zwrotu uwzględniają wszelkie koszty budowy, pozyskania i obsługi inwestora, księgowe, obsługi prawnej, a nawet opłaty notarialne. Zarządzanie nieruchomością nie występuje w tych inwestycjach, gdyż lokale nie są wynajmowane, tylko sprzedawane z zyskiem i to zamyka inwestycję.

Sposoby na wyjście z inwestycji

Płynność inwestycji jest ostatnim punktem przygotowanym we wskazówkach Komisji Nadzoru Finansowego dla Inwestorów lokujących swój kapitał na rynku nieruchomości. Warto zatem wiedzieć, że inwestycje deweloperskie Pracowni Finansowej są z założenia krótkoterminowe, trwające około 2-3 lata. Jeśli jednak w tym okresie nastąpi potrzeba wcześniejszego odzyskania przez Inwestora środków, może on sam sprzedać swój udział w spółce na wolnym rynku lub skorzystać z pośrednictwa Pracowni Finansowej.

 

Jeśli zależy nam na inwestycji pasywnej, to powinniśmy wiedzieć jakie są dostępne opcje na rynku nieruchomości, co je różni, a decyzję o ulokowaniu swojego kapitału w konkretnym projekcie zawsze podejmować rozważnie i przemyślanie, najlepiej konsultując z doświadczonymi specjalistami. Biorąc pod uwagę czynnik ryzyka, który występuje we wszystkich inwestycjach, a także ostrożnie zakładając spodziewaną stopę zwrotu z inwestycji, gdyż każda inwestycja niesie za sobą ryzyko utraty kapitału. Pamiętajmy również o dywersyfikacji. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu!

31.05 godz. 20:00 07.06 godz. 20:00 24.05 godz. 20:00