Oświadczenie Pracowni Finansowej w sprawie FSO

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż artykuł widniejący na portalu cryptojanusz.pl zawiera nieprawdziwe informacje i wprowadza czytelnika w błąd.

Osoby prowadzące kopalnię kryptowalut na terenie starej hali spawalni FSO w Warszawie nie były związane z Pracownią Finansową, ani Pracownią Nowych Technologii. Mimo wstępnych planów, Data Center PNT nigdy nie powstało na terenie FSO na Żeraniu. Żadna ze spółek z Grupy Pracownia Finansowa nie uczestniczyła w procesie budowania ani pozyskiwania kapitału na rzecz budowy serwerowni w przedmiotowym miejscu. Żadna ze spółek z Grupy Pracownia Finansowa nie współpracowała z podmiotami oraz osobami związanymi z firmą PGC.

Spółki z Grupy PF prowadzą swoją działalność zgodnie z zapisami obowiązującego prawa. Osoby decydujące się na zainwestowanie w projekty inwestycyjne nowych technologii podpisywały umowy zawierające zapisy o ryzyku. Inwestorzy posiadają dostęp do dokumentów finansowych spółki oraz otrzymują cykliczne raporty, w których zawarte są wszystkie najważniejsze dane potwierdzające ostatnie działania.

Do autora artykułu zostało wystosowane wezwanie do zaprzestania naruszeń względem Pracowni Finansowej oraz Pracowni Nowych Technologii oraz zostały podjęte odpowiednie kroki prawne. W przypadku dodatkowych pytań w tej sprawie prosimy o kontakt mailowy: media(at)pracownia-finansowa.pl.

Łącząc wyrazy szacunku,
Zarząd Pracownia Finansowa
Zarząd Pracownia Nowych Technologii

Przeczytaj także

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej