Szkolenie: Nowy System Aukcyjny Wsparcia Źródeł Odnawialnych

Miejsce spotkania:Warszawa

Data spotkania:26.02.2016 r.

 

Zapraszamy serdecznie na Szkolenie na temat nowego systemu wsparcia OZE, którego jesteśmy współorganizatorem.

Szkolenie odbędzie się 26 lutego w Warszawie. Prowadzący to najlepszy w Polsce ekspert i praktyk w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Cena regularna to 1490zł netto + 23% VAT. My natomiast, jako partner szkolenia, mamy przyjemność zaproponować Państwu duży rabat, po którym koszt uczestnictwa to tylko 990zł netto. Aby go otrzymać, wystarczy podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego dopisać hasło: PRACOWNIA FINANSOWA.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA SZKOLENIA:

 • Nowy system wsparcia w ujęciu podmiotowym:
  • nowe rodzaje źródeł m.in.: instalacje OZE oraz instalacja termicznego przekształcenia odpadów; mikroinstalacja i mała instalacja; instalacja spalania wielopaliwowego itd.
  • przyłączenie do sieci
  • koncesje, rejestracja itd.
 • Pojęcie łącznej wartości pomocy publicznej
 • Aukcje i energia elektryczna fizyczna m.in.:
  • procedura prekwalifikacji,
  • ceny referencyjne,
  • zasady przeprowadzenia aukcji,
  • jednostki OZE w kogeneracji itd.
 • Operator Rozliczeń Energii Odnawialnej – zasady wyznaczenia i funkcje
 • Zadania i rola OSP w aukcyjnym systemie wsparcia
 • Zasady kalkulacji stawki opłaty OZE
 • Koszty bilansowania handlowego
 • Ograniczenia i wyłączenia z sytemu wsparcia
 • Nowe zasady rozliczenia obowiązku, w tym odbiorcy przemysłowi

PROWADZĄCY: dr nauk prawnych, radca prawny, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym osiemnastu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2015) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Eweliną Walczuk, ewelina.walczuk@euro-con.pl, tel. 503 123 570. Po odbytym spotkaniu, każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat, podpisany przez prowadzącego, poświadczający ukończenie szkolenia.

–  Serdecznie pozdrawiam i zapraszam w swoim imieniu oraz organizatorów szkolenia,

Tomasz Kopiszka

Przeczytaj także

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej