Styczniowe Wypłaty Zysków z Inwestycji w Nieruchomości

15 stycznia 2017 roku wypłacone zostały, zgodnie z umową, kolejne, kwartalne odsetki w ofercie inwestycyjnej Pracownia Finansowa Nieruchomości (PFN). Spółka PFN prowadzi jednocześnie kilka projektów, na różnych etapach zaawansowania, dlatego jest w stanie wypłacać odsetki co kwartał. Inwestorzy przyłączają się tu do inwestycji udzielając spółce finansowania. Odsetki przy inwestycji od 100.000 zł, wynoszą tutaj gwarantowane 8% w ujęciu rocznym. Ponieważ wypłata odsetek następuje co kwartał, realna stopa zwrotu jest wyższa i wynosi 8,24%.  Przy niższych kwotach inwestycji rentowność wynosi 6,45% – dla kwoty między 20.000 zł a 49.000 zł i 7,2% dla kwoty pomiędzy 50.000 zł a 99.000zł.

Wcześniej – 5 stycznia 2017 roku, wypłatę zysku za rok 2016 otrzymali inwestorzy zaangażowani w realizację projektu PFN2. Zysk z tej inwestycji to 10% rocznie, naliczane dziennie, co oznacza, że jeśli np. udziałowiec, którego wkład w inwestycję opiewał na kwotę 300.000 zł przez okres 38  dni, otrzymał na swoje konto 3250zł.

Inwestycja w nieruchomości w spółce PFN2 polega na finansowaniu budowy osiedli mieszkaniowych w Warszawie. PFN2 prowadzi budowę i sprzedaż nieruchomości w konkretnym projekcie, z którego zyski wypłacane są raz w roku. Obecnie realizowana jest budowa drugiego etapu osiedla Ostródzka.
Kapitał pozyskany od indywidualnych inwestorów, zastępuje finansowanie bankowe, co znacznie skraca proces inwestycyjny, a przez to obniża koszty realizacji.

Inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe w sposób bezpośredni, to niewątpliwie niezwykle bezpieczna lokata kapitału, dlatego też z roku na rok obserwuje się rosnącą popularność tej formy pomnażania pieniędzy. Pracownia Finansowa umożliwia indywidualnym inwestorom przystępowanie do dużych projektów inwestycyjnych inwestorom z niewielkim wkładem. Tego typu inwestycje obywatelskie, pozwalają inwestorom, oprócz zysku mieć świadomość, że tworzą realne aktywa, rozwijające nasz kraj i poprawiające jakość życia mieszkańców.

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej