Spółka z Grupy PF dołączyła do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

W dniu 6go lutego Pan Marcin Orkisz, Prezes Zarządu ENEVI S.A., spółki realizującej w ramach Grupy Pracownia Finansowa projekty inwestycyjne elektrowni wiatrowych na Ukrainie, uczestniczył w spotkaniu w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Celem spotkania było potwierdzenie przystąpienia spółki do Izby i odbiór certyfikatu członkowskiego.

Certyfikat został przekazany Marcinowi Orkiszowi przez samego Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – Pana Jacka Piechotę. Dzięki dobrym relacjom z rządami, instytucjami i administracją obu krajów, ENEVi S.A. będzie mogło liczyć na wsparcie w realizacji projektów elektrowni wiatrowych na Ukrainie. Dodatkowo przedstawiciele będą mogli uczestniczyć w debatach nad regulacjami oraz nowymi rozwiązaniami, także prawymi.

Spółka ENEVI S.A. realizuje w ramach Grupy Pracownia Finansowa projekt pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Ukrainie. Ten kraj okazał się najlepszym z możliwych rozwiązań i za wyborem Ukrainy stoją najwyższe w Europie taryfy gwarantowane, lokalizacja przy granicy z Polską oraz wysoki potencjał inwestycyjny. W pierwszym etapie realizacji projektu ENEVI planowana jest budowa farmy wiatrowej o mocy do 14 MW w miejscowości Dobrosin, gdzie przewiduje się zastosowanie turbin największych światowych producentów (GE i VESTAS).

Współpraca z Izbą umożliwi spółce z jednej strony udział w tworzeniu prawa, z drugiej strony otworzy dostęp do bieżącej informacji o wdrażanych regulacjach. Przystąpienie do Izby to uzyskanie ewentualnego, potrzebnego wsparcia od instytucji okołobiznesowych, ale również od takich jednostek jak m.in. służba celna, służba graniczna czy wymiar sprawiedliwości po obu stronach granicy, czyli instytucji, od których niejednokrotnie zależy skuteczna współpraca międzynarodowa.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza posiada 12 przedstawicielstw po stronie ukraińskiej, a także 10 po stronie polskiej, wszystkie na poziomie regionalnym. Taka struktura umożliwia dbanie o budowanie dobrych relacji w regionach, a także o podnoszenie poziomu bezpieczeństwa przedsiębiorców. Daje również doskonałe możliwości do wzajemnej współpracy firm na zasadzie networkingu oraz wymiany doświadczeń, gdzie Izba stanowi swojego rodzaju wspólny głos przedsiębiorców.

Podczas spotkania uzyskaliśmy również informację, iż dzięki rozmowom przedstawicieli Izby z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców w trakcie Forum Europa-Ukraina, Izba nawiązała nową nić współpracy, która zaowocowała wstąpieniem Izby do rady organizacji skupionych przy Rzeczniku. Dzięki tej relacji przedstawiciele Izby będą mogli wspólnie z Rzecznikiem pracować nad strategią rozwiązywania problemów małych i średnich firm we współpracy międzynarodowej, a także zgłaszać je do rządu czy ustawodawcy.

Zapraszamy na relację z wręczenia certyfikatu oraz do zapoznania się z pełną wypowiedzią Prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

 

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej