Rekordowe wypłaty zysku w inwestycjach Pracowni Finansowej

W czerwcu i w lipcu Pracownia Finansowa realizuje wypłaty zysków z czterech projektów inwestycyjnych, a suma wypłat dochodzi do rekordowej kwoty – 2,5 mln. złotych!

Dywidendy jako pierwsi otrzymali Inwestorzy Ekologicznej Elektrowni Wiatrowej 15. Uzyskali oni średnio 9% stopę zwrotu za okres, którego dotyczyła wypłata, a warto podkreślić, że był to najtrudniejszy okres dla energetyki wiatrowej, podczas którego wiele instalacji w Polsce przynosiło straty.

Kolejne wypłaty zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki udzielanej przez Wspólników w spółce PNT spk. Inwestorzy projektu Pracowni Nowych Technologii otrzymali 25% zainwestowanej kwoty i była to już druga spłata w tym roku, zgodnie z założeniami planu realizacji dwukrotnej wypłaty rocznie. Inwestorzy otrzymują zatem w tym projekcie co najmniej 50% zysku rocznie, plus ewentualną nadwyżkę.

15 lipca to także termin wypłat kwartalnych odsetek w spółce PFN, która realizuje kilka projektów deweloperskich na warszawskim Targówku. Ponieważ projekty są na różnych etapach realizacji, spółka zachowuje płynność pozwalającą na systematyczne, kwartalne wypłaty zysku. Przy kwotach od 50.000 zł są to zwroty w wysokości 7,2% rocznie, powyżej 100.000 zł – 8% rocznie. Dzięki temu Inwestor, co kwartał otrzymuje 2.000 zł odsetek brutto z każdych zainwestowanych 100.000 zł.

W najbliższym czasie ruszą też wypłaty w spółce PFN2 w wysokości 10% rocznie, naliczanej co do dnia od momentu wpłaty na konto inwestycji. Na wypłatę aktualnych zysków pozwoli pozyskanie środków ze sprzedaży pierwszych domów z III etapu Osiedla Moments przy ul. Ostródzkiej. Większość Inwestorów ceni sobie bezpieczeństwo tego typu inwestycji, dlatego zdecydowali się pozostać w spółce, a ich kapitał posłuży do realizacji budowy IV etapu Osiedla. Część wspólników postanowiła wystąpić ze spółki, ale tylko po to, aby przenieść kapitał do projektu PFN VIP, który jest dostępny od 1mln. zł i oprócz gwarantowanych 10% rocznie, oferuje udział w wypracowanej nadwyżce zysku.

Inwestorzy projektów VIP także będą mogli niedługo liczyć na wypłaty zysków i zwrot kapitału w wysokości kilku milionów złotych. Inwestycje te są realizowane z inwestorami indywidualnymi, w ramach osobnych spółek, powołanych w celu budowy wybranego osiedla lub jego fragmentu. Realizacja wypłat, tak jak w przypadku wszystkich naszych projektów deweloperskich, i tutaj jest wynikiem sprzedaży gotowych segmentów w projektach inwestycji w nieruchomości VIP.

Z nieukrywaną przyjemnością wypłacamy tak znaczne kwoty. Cieszymy się także, że Inwestorzy w dużej mierze zostają w projektach i reinwestują swoje zyski. Życzymy sobie i Państwu, satysfakcjonującej współpracy przez wiele lat!

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej