Przygotowujemy się do BOOMu na rynku OZE

Model biznesowy success fee, w oparciu o który działa spółka Pracownia Finansowa, stymuluje nas do oferowania najbardziej zyskownych inwestycji – takimi słowami Prezes PF Maciej Musiał zaprasza do dołączania do projektów PF w wywiadzie zrealizowanym podczas konferencji Wallstreet 22 w Karpaczu i przygotowuje Inwestorów do BOOMu na rynku OZE.

Prezes PF opowiedział Przemysławowi Ławrowskiemu ze Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych o zmianach jakie ostatnio dokonują się w prawie związanym z odnawialnymi źródłami energii, wskazując pozytywne czynniki nowelizacji ustawy o OZE i omawiając wpływ jaki ma ona na prowadzenie tego typu inwestycji. Uzasadnił również dlaczego Pracownia Finansowa buduje elektrownie wiatrowe na danym obszarze oraz co decyduje o wyborze konkretnego miejsca budowy.

Mimo dotychczasowej ciężkiej sytuacji na rynku OZE, w opinii ekspertów rok 2020 będzie przełomowy. Według Macieja Musiała nie ma odwrotu od technologii i odnawialnych źródeł energii. W tym kierunku zmierza przyszłość, więc wszystko wskazuje na to, że wreszcie i Polskę czeka pobudka, odbicie rynku i powrót do normalności. Może świadczyć o tym zarówno ustanowiony przez UE większy cel produkcji zielonej energii, ale także wzrosty cen energii elektrycznej.

Przygotowujemy się zatem do BOOMu na rynku OZE i patrząc długoterminowo liczymy na dwucyfrową stopę zwrotu z inwestycji w odnawialne źródła energii, o czym więcej w poniższym materiale video.

Przeczytaj także

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej