Polska – PV1

Inwestycja PV1 to projekt budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 4MW. Elektrownie słoneczne realizowane w ramach tego projektu inwestycyjnego zlokalizowane będą w miejscowościach Dobrzelewice, Tursko Wielkie i Kosobudy. Pierwsza lokalizacja to uruchomiona elektrownia słoneczna, która już pracuje na czysty zysk dla Inwestorów, a uruchomienie dwóch kolejnych planowane jest na marzec i sierpień 2022r.

Dobrzelewice (uruchomiona) – 1 MW
Tursko Wielkie (uruchomienie III.22) – 2 MW
Kosobudy (uruchomienie VIII.22) – 1 MW
łącznie – 4 MW

Parametry inwestycji

Poziom bezpieczeństwa – Podwyższony
Prognozowana stopa zwrotu – 10,6% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 57 tys. zł.

Parametry inwestycji VIP

Poziom bezpieczeństwa – Podwyższony
Prognozowana stopa zwrotu – 11,6% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 364 tys. zł.

Farma fotowoltaiczna w Dobrzelewicach

Na czym polega pasywne inwestowanie z Pracownią Finansową?

Model inwestycyjny

Inwestujesz zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego. Stajesz się Wspólnikiem w spółce celowej, utworzonej w celu realizacji tej konkretnej inwestycji, gdzie obejmujesz udziały. Umowa inwestycyjna formułuje zarówno przedmiot budowy farmy fotowoltaicznej, jak również określa zasady generowania zysków z produkcji energii przez cały okres eksploatacji elektrowni. Proces nadzoru nad realizacją prowadzi grupa INWE, bez Twojego zaangażowania, natomiast posiadasz prawo osobistej kontroli i możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje.

Strategia inwestycyjna

Inwestycja została przygotowana z myślą o Inwestorach, którzy poszukują nowych możliwości generowania stałego dochodu pasywnego. W modelu crowdfundingowym Inwestorzy finansują budowę ekologicznej elektrowni, aby czerpać zyski z funkcjonowania przedsięwzięcia. Strategia projektu zakłada generowanie atrakcyjnych stóp zwrotu w sposób pasywny i dodatkowo ochronę kapitału przed inflacją. Wraz ze wzrostem cen energii może rosnąć rentowność elektrowni.

Webinar

Zapisz się na webinar LIVE z prezesem Pracowni Finansowej Tomaszem Wiśniewskim o inwestycjach w realną wartość. Uzyskasz tam odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, bez wychodzenia z domu.

Kluczowe czynniki inwestycji

 • Pasywne źródło dochodu 
 • Ochrona kapitału przed inflacją – wraz ze wzrostem cen energii, rośnie rentowność elektrowni 
 • Zespół doświadczonych ekspertów 
 • Udział w biznesie na dużą skalę od 52,5 tys. zł 
 • Podwojenie zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim czasie 
 • Biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie. Udziały sa dziedziczone, mogą być sprzedane lub podarowane 
 • Brak konieczności rozliczania podatków przez Inwestora 
 • Mechanizm optymalizacji podatkowej 
 • Rosnące ceny i zapotrzebowanie na energię elektryczną 
 • Biznes mogący funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki systematycznym wymianom sprzętu 
 • Rosnące wymagania UE dot. poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
 • Wpływ na ochronę środowiska, jakość powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawę jego bezpieczeństwa energetycznego 

Zabezpieczenie inwestycji

 • Wysoka przewidywalność produkcji
 • Wysoki poziom dostępności, niska awaryjność instalacji
 • Niskie ryzyko przerwania produkcji i niskie koszty ubezpieczenia tego ryzyka
 • Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku
 • Inwestycja w Realną Wartość (w dobra, które można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)
 • Akt notarialny – Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z KSH)
 • Wieloletnie doświadczenie Grupy INWE w doborze i nadzorowaniu projektów inwestycyjnych
 • Udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

Chcesz wiedzieć więcej na temat tej inwestycji już teraz? Zamów kontakt

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej