Polska – EIG4

Projekt EIG4 to inwestycja w uruchomioną już elektrownię wiatrową Leitwind o mocy 1,5MW. Elektrownia działa w oparciu o fabrycznie nową turbinę i zlokalizowana jest w miejscowości Moszczenica, gdzie produkuje ekologiczną energię i wspiera walkę z zanieczyszczonym powietrzem, pracując jednocześnie na czysty zysk dla Inwestorów. Inwestycja zakłada dofinansowanie istniejącej spółki poprzez utworzenie nowych udziałów, celem całkowitej spłaty kredytu w projekcie.

Parametry inwestycji

Poziom bezpieczeństwa – Podwyższony
Prognozowana stopa zwrotu – 12,4% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 59 tys. zł.

Parametry inwestycji VIP

Poziom bezpieczeństwa – Podwyższony
Prognozowana stopa zwrotu – 13,3% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 343 750 zł.

Czy inwestycje w wiatraki są odporne na kryzys?

Model inwestycyjny

Inwestujesz zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego. Stajesz się Wspólnikiem w spółce celowej, dedykowanej do realizacji tej konkretnej inwestycji, gdzie obejmujesz udziały. Umowa inwestycyjna określa zasady generowania zysków z produkcji energii przez cały okres eksploatacji elektrowni. Proces nadzoru nad realizacją prowadzi grupa INWE, bez Twojego zaangażowania, natomiast posiadasz prawo osobistej kontroli i możesz mieć wpływ na kluczowe decyzje.

Strategia inwestycyjna

Elektrownia wybudowana została w 2015 roku jako jedna z ostatnich w Polsce sfinansowana przy wsparciu kredytu z BOŚ Banku. W ramach zaktualizowanej strategii inwestycyjnej utworzone zostaną nowe udziały, a pozyskane z ich sprzedaży środki przeznaczone zostaną na całkowitą spłatę kredytu.

Turbina obsługiwana jest przez serwis producenta, z gwarancją utrzymania w ruchu na poziomie min. 97%. Ponieważ projekt dotyczy wybudowanej już elektrowni wiatrowej, pozbawiony jest ryzyka związanego potencjalnymi opóźnieniami na etapie budowy. Dodatkowo elektrownia ma przyznany system wsparcia (Zielone Certyfikaty) do 2031 roku. Prognozowana rentowność przy cenie energii 550zł. i ZC 200zł wynosi 12,4% rocznie i 13,3% w pakiecie VIP.

Strategia projektu zakłada generowanie atrakcyjnych stóp zwrotu w sposób pasywny i dodatkowo ochronę kapitału przed inflacją. Wraz ze wzrostem cen energii może rosnąć rentowność elektrowni.

Webinar

Zapisz się na webinar LIVE z prezesem Pracowni Finansowej Tomaszem Wiśniewskim o inwestycjach w realną wartość.
Uzyskasz tam odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, bez wychodzenia z domu.

Kluczowe parametry inwestycji

  • Całkowita kwota inwestycji – 11,5 mln zł
  • Przyznana i częściowo już wypłacona dotacja – 5 mln zł
  • Przedsięwzięcie w trakcie realizacji
  • Prognozowane osiągnięcie pełnej mocy produkcyjnej – IV kwartał 2022 roku
  • W kolejnych latach planuje się dalszą rozbudowę i innowacje zwiększające rentowność
  • Zapewniony zbyt całego wyprodukowanego pelletu
  • Współpraca z placówkami naukowymi
  • W pełni ekologiczne źródło ciepła – zerowa emisja CO2

Przewagi konkurencyjne i wartość ekologiczna

Opatentowana technologia wzbogacania o naturalne i ekologiczne dodatki, poprawiające parametry. Jednocześnie wytwarzanie pelletu z zanieczyszczonego i dotychczas niezagospodarowanego surowca. Pellet jest w pełni ekologicznym źródłem ciepła – zerowa emisja CO2.

Zabezpieczenie inwestycji

Pracownia Finansowa umożliwia inwestowanie w systemie crowdfundingowym w projekty grupy INWE, które posiadają konkretną wartość materialną. Inwestor, jako wspólnik staje się pośrednio właścicielem majątku spółki w skład którego wchodzi elektrownia wiatrowa, infrastruktura towarzysząca, ale i wartości niematerialne, jak umowy, pozwolenia czy koncesje.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tej inwestycji już teraz? Zamów kontakt

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej