Polska - EEW22

Inwestycja EEW22 to projekt budowy elektrowni wiatrowej marki General Electric o mocy 1,5MW. Turbina ma wysokość 100m, a rozpiętość rotora to 77m. Siłownia może wyprodukować ponad 3 tysiące MWh energii rocznie, zasilając prawie 2000 gospodarstw domowych.

Elektrownia wiatrowa realizowana w ramach tego projektu inwestycyjnego zlokalizowana jest w miejscowości Łask. Wybudowana w kwietniu 2022, uruchomienie planowane jest na IV kwartał 2023 r. Projekt w końcowej fazie realizacji – posadowiono turbinę wiatrową, trwa budowa trasy kablowej.

Parametry inwestycji

Poziom bezpieczeństwa – Normalny
Prognozowana stopa zwrotu – 16,1% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 48 tys. zł.

Parametry inwestycji VIP

Poziom bezpieczeństwa – Normalny
Prognozowana stopa zwrotu – 17,5% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 396 tys. zł.

Zobacz film z budowy EEW22

Model inwestycyjny

Inwestycja polega na przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w charakterze wspólnika i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale z założeniem czerpania korzyści z tytułu uczestnictwa w zysku spółki. Proces nadzoru nad realizacją prowadzi grupa INWE, bez Twojego zaangażowania, natomiast posiadasz prawo osobistej kontroli i możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje.

Strategia inwestycyjna

Projekt został przygotowany z myślą o Inwestorach, którzy poszukują nowych możliwości generowania atrakcyjnego dochodu, w sposób pasywny oraz ochrony kapitału przed inflacją. Wraz ze wzrostem cen energii może rosnąć rentowność elektrowni.

Inwestycja m.in. wspiera przemianę energetyczną od paliw kopalnych do źródeł bezemisyjnych. Pomaga chronić klimat, życie na ziemi, poprawia bezpieczeństwo energetyczne kraju, uniezależnianie się od importu paliw kopalnych – budowanie dobrobytu Państwa, redukcję liczby przedwczesnych zgonów spowodowanych smogiem.

Webinar

Zapisz się na webinar LIVE z prezesem Pracowni Finansowej Tomaszem Wiśniewskim o inwestycjach w realną wartość. Uzyskasz tam odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, bez wychodzenia z domu.

Kluczowe czynniki inwestycji

 • Pasywna forma dochodu
 • Możliwość zwiększanie rentowności, dzięki postępowi technologicznemu, repoweringowi, rosnącym cenom energii, rozwojowi projektu
 • Zespół doświadczonych ekspertów
 • Udział w biznesie na dużą skalę od 48 tys. PLN
 • Możliwość podwojenia zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie
 • Biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie. Udziały są dziedziczone, mogą być sprzedane lub podarowane
 • Brak konieczności rozliczania podatków przez Inwestora (podatek rozlicza spółka)
 • Mechanizm optymalizacji podatkowej
 • Rosnące ceny i zapotrzebowanie na energię elektryczną
 • Biznes mogący funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki systematycznym wymianom sprzętu
 • Rosnące wymagania UE dot. poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • Wpływ na ochronę środowiska, jakość powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawę jego bezpieczeństwa energetycznego

Bezpieczeństwo inwestycji

 • Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku
 • Inwestycja w Realną Wartość (w dobra, które można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć)
 • Akt notarialny – Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z KSH)
 • Wieloletnie doświadczenie Grupy INWE w doborze i nadzorowaniu projektów inwestycyjnych
 • Udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów
 • Najtańsze źródło energii
 • Brak ryzyk związanych z dostawami surowca do produkcji i wzrostem jego cen

Chcesz wiedzieć więcej na temat tej inwestycji już teraz? Zamów kontakt

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej