Polska - EEW16

Inwestycja EEW16 to projekt budowy farmy wiatrowej o mocy 2MW. Elektrownia wiatrowa realizowana w ramach tego projektu inwestycyjnego zlokalizowana będzie w miejscowości Regnów. Turbina została już zakupiona od firmy Vestas i jest przygotowywana do montażu. Uruchomienie elektrowni planowane jest na IV kwartał 2023r.

Parametry inwestycji

Poziom bezpieczeństwa – Normalny
Prognozowana stopa zwrotu – 20% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 41,25 tys. zł.

Parametry inwestycji VIP

Poziom bezpieczeństwa – Normalny
Prognozowana stopa zwrotu – 21,3% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 310 tys. zł.

Na czym polega pasywne inwestowanie z Pracownią Finansową?

Model inwestycyjny

Inwestujesz zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego. Obejmując udziały, stajesz się Wspólnikiem w spółce celowej, utworzonej w celu realizacji tej konkretnej inwestycji. Umowa inwestycyjna i umowa spółki formułują zarówno przedmiot budowy farmy wiatrowej jak również określają zasady generowania wypłaty zysków z produkcji energii przez cały okres eksploatacji elektrowni. Proces nadzoru nad realizacją prowadzi grupa INWE, bez Twojego zaangażowania, natomiast posiadasz prawo osobistej kontroli i możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje.

Strategia inwestycyjna

Inwestycja została przygotowana z myślą o Inwestorach, którzy poszukują nowych możliwości generowania atrakcyjnego dochodu, w sposób pasywny oraz ochrony kapitału przed inflacją. Wraz ze wzrostem cen energii może rosnąć rentowność elektrowni.

Webinar

Zapisz się na webinar LIVE z prezesem Pracowni Finansowej Tomaszem Wiśniewskim o inwestycjach w realną wartość. Uzyskasz tam odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, bez wychodzenia z domu.

Kluczowe czynniki inwestycji

 • Pasywna forma dochodu
 • Możliwość zwiększania rentowności, dzięki postępowi technologicznemu, repoweringowi, rosnącym cenom energii, rozwojowi projektu
 • Zespół doświadczonych ekspertów
 • Udział w biznesie na dużą skalę od 41 250 PLN
 • Możliwość podwojenia zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim okresie
 • Biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie. Udziały są dziedziczone, mogą być sprzedane lub podarowane
 • Brak konieczności rozliczania podatków przez Inwestora
 • Mechanizm optymalizacji podatkowej
 • Rosnące ceny i zapotrzebowanie na energię elektryczną
 • Biznes mogący funkcjonować przez dziesiątki lat, dzięki cyklicznym wymianom sprzętu
 • Rosnące wymagania Unii Europejskiej dotyczące poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • Wpływ na ochronę środowiska, jakość powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawę jego bezpieczeństwa energetycznego

Bezpieczeństwo inwestycji

 • Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku
 • Inwestycja w Realną Wartość (w dobra, które można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość))
 • Akt notarialny – Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z KSH)
 • Wieloletnie doświadczenie Grupy INWE w doborze i nadzorowaniu projektów inwestycyjnych
 • Udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów
 • Najtańsze źródło energii
 • Brak ryzyk związanych z dostawami surowca do produkcji i wzrostem jego cen

Chcesz wiedzieć więcej na temat tej inwestycji już teraz? Zamów kontakt

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej