Polska – EEW14​

Inwestycja EEW14 to projekt budowy 100-metrowej elektrowni wiatrowej Vestas V80 o mocy 2MW. Spółka zakupiła już turbinę wiatrową, która jest w trakcie przygotowania do montażu i jest w trakcie kontraktowania wykonawców. Elektrownia postawiona zostanie w miejscowości Łazisko w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego, aby tam produkować ekologiczną energię i wspierać walkę z zanieczyszczonym powietrzem, pracując jednocześnie na czysty zysk dla Inwestorów. Planowany termin uruchomienia Q1 2023. Spółka ma zakontraktowaną stałą cenę energii na pierwsze 5 lat.

Parametry inwestycji

Poziom bezpieczeństwa – Normalny
Prognozowana stopa zwrotu – 14,4% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 96,5 tys. zł

Parametry inwestycji VIP

Poziom bezpieczeństwa – Normalny
Prognozowana stopa zwrotu – 16% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 432,5 tys. zł.

Czy inwestycje w wiatraki są odporne na kryzys?

Model inwestycyjny

Inwestujesz zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego. Stajesz się Wspólnikiem w spółce celowej, utworzonej w celu realizacji tej konkretnej inwestycji, gdzie obejmujesz udziały. Umowa inwestycyjna formułuje zarówno przedmiot budowy elektrowni wiatrowej, jak również określa zasady generowania zysków z produkcji energii przez cały okres eksploatacji turbiny. Proces nadzoru nad realizacją prowadzi grupa INWE, bez Twojego zaangażowania, natomiast posiadasz prawo osobistej kontroli i możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje.

Strategia inwestycyjna

Inwestycja została przygotowana z myślą o Inwestorach, którzy poszukują nowych możliwości generowania stałego dochodu pasywnego. W modelu crowdfundingowym Inwestorzy finansują budowę elektrowni wiatrowej, aby czerpać zyski z funkcjonowania przedsięwzięcia.

Strategia zakłada również cykliczną wymianę turbiny na nową, nowocześniejszą i wydajniejszą, przy uwzględnieniu dostępnych w danej chwili możliwości finansowania. To sprawia, że rentowność i wartość spółki może rosnąć.

Webinar

Zapisz się na webinar LIVE z prezesem Pracowni Finansowej Tomaszem Wiśniewskim o inwestycjach w realną wartość. Uzyskasz tam odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, bez wychodzenia z domu.

Zabezpieczenie inwestycji

Pracownia Finansowa umożliwia inwestowanie w systemie crowdfundingowym w projekty, które posiadają konkretną wartość materialną. Inwestor, jako wspólnik staje się pośrednio właścicielem majątku spółki w skład którego wchodzi turbina, infrastruktura towarzysząca, ale i wartości niematerialne, jak umowy, czy koncesje.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tej inwestycji już teraz? Zamów kontakt

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej