Polska – EEW12

Parametry inwestycji

Poziom bezpieczeństwa – Normalny
Prognozowana stopa zwrotu – 11,8% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 40 tys. zł.

Elektrownia Wiatrowa 12 jest zlokalizowana w miejscowości Oprzężów, w okolicy Woli Krzysztoporskiej, w województwie łódzkim. Elektrownia działa w oparciu o turbinę wiatrową o mocy 0,85 MW – Gamesa G58. W ramach Grupy PF, eksploatujemy aktualnie (stan na rok 2020), 5 takich maszyn, dla których stworzyliśmy magazyn części zamiennych, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko usuwać drobne awarie, nie musząc czekać na dostawy części.

Czy inwestycje w wiatraki są odporne na kryzys?

Model inwestycyjny

Inwestujesz zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego. Stajesz się Wspólnikiem w spółce celowej, utworzonej w celu realizacji tej konkretnej inwestycji, gdzie obejmujesz udziały. Umowa inwestycyjna formułuje zarówno przedmiot umowy, jak również określa zasady generowania zysków z produkcji energii przez cały okres eksploatacji turbiny. Proces zarządzania realizacją prowadzi Pracownia Finansowa, bez Twojego zaangażowania, natomiast posiadasz prawo osobistej kontroli i możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje.

Strategia inwestycyjna

Dzięki odpowiedniej strategii biznesowej elektrownia EEW12 została wybudowana jeszcze w 2016 roku, z gwarancją wsparcia na 15 lat, w postaci Zielonych Certyfikatów, w ramach starego systemu wsparcia, mimo ówczesnej zmiany przepisów w Polsce. Projekt zrealizowano w modelu, gdzie 75% kapitału stanowiło finansowanie gotówkowe i w 25% finansowanie pożyczkowe.
Aktualnie umożliwiamy przystąpienie do spółki Inwestorom, którym zależy na dołączeniu do zrealizowanych już, działających projektów, dlatego tworzymy 299 nowych udziałów w spółce. Nowi Wspólnicy mogą dokapitalizować przedsięwzięcie w celu wcześniejszej spłaty pożyczek i podniesienia rentowności projektu. Znaczna poprawa sytuacji w branży, a także udokumentowana historia produkcji, pozwalają uwiarygodnić prognozowaną rentowność tego projektu.

Webinar

Zapisz się na webinar LIVE z prezesem Pracowni Finansowej Tomaszem Wiśniewskim o inwestycjach w realną wartość. Uzyskasz tam odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, bez wychodzenia z domu.

Zabezpieczenie inwestycji

Pracownia Finansowa umożliwia inwestowanie w systemie crowdfundingowym w projekty, które posiadają konkretną wartość materialną. Inwestor, jako wspólnik staje się pośrednio właścicielem majątku spółki w skład którego wchodzi turbina, infrastruktura towarzysząca ale i wartości niematerialne, jak umowy, czy koncesje.. Istotną kwestią jest także możliwość wyliczenia rentowności na podstawie realnych, historycznie osiąganych wartości produkcyjnych, a nie wind-study, jak to ma miejsce przy nowych projektach. Ceny certyfikatów i energii elektrycznej, przekładają się obecnie na zdolność generowania przez spółkę zysku na poziomie ponad 400 000 zł rocznie. Zdaniem ekspertów ceny energii elektrycznej będą w dalszym ciągu rosnąć, podnosząc rentowność i wartość elektrowni wiatrowych.

Liczba nowych udziałów w inwestycji

Inwestycja zakłada utworzenie 299 nowych udziałów w spółce.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tej inwestycji już teraz? Zamów kontakt

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej