Polska – EEW11

Parametry inwestycji

Poziom bezpieczeństwa – Normalny
Prognozowana stopa zwrotu – 11,8% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny – Bezterminowy
Inwestuj od – 40 tys. zł.

Inwestycja EEW11 to projekt zakładający dołączenie do spółki posiadającej już wybudowaną elektrownię wiatrową. Urządzenie pracujące w tym projekcie to model Gamesa G58 o mocy 0.85 MW i jest zlokalizowane w miejscowości Oprzężów, w województwie łódzkim. Celem inwestycji jest dokapitalizowanie projektu w celu wcześniejszej spłaty pożyczki zaciągniętej na jego wybudowanie i podniesienie jego rentowności, aby generować czysty zysk dla Inwestorów.

Czy inwestycje w wiatraki są odporne na kryzys?

Model inwestycyjny

Inwestujesz zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego. Stajesz się Wspólnikiem w spółce celowej, utworzonej w celu realizacji tej konkretnej inwestycji, gdzie obejmujesz udziały. Umowa inwestycyjna formułuje zarówno przedmiot umowy, jak również określa zasady generowania zysków z produkcji energii przez cały okres eksploatacji turbiny. Proces zarządzania realizacją prowadzi Pracownia Finansowa, bez Twojego zaangażowania, natomiast posiadasz prawo osobistej kontroli i możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje.

Strategia inwestycyjna

Dzięki odpowiedniej strategii biznesowej elektrownia EEW11 została wybudowana jeszcze w 2016 roku, z gwarancją wsparcia na 15 lat w postaci Zielonych Certyfikatów, a także w ramach starego systemu wsparcia, mimo ówczesnej zmiany przepisów w Polsce. Projekt zrealizowano w modelu, gdzie 75% kapitału stanowiło finansowanie gotówkowe i w 25% finansowanie pożyczkowe.

Aktualnie umożliwiamy przystąpienie do spółki Inwestorom, którym zależy na dołączeniu do zrealizowanych już, działających projektów, z udokumentowaną historią realizacji, a także wyliczeniami zyskowności na podstawie faktycznych danych. Nowi Wspólnicy mogą dokapitalizować przedsięwzięcie w celu wcześniejszej spłaty pożyczek i podniesienia rentowności projektu. Znaczna poprawa sytuacji w branży, a także udokumentowana historia produkcji, pozwalają uwiarygodnić prognozowaną rentowność tego projektu.

Webinar

Zapisz się na webinar LIVE z prezesem Pracowni Finansowej Tomaszem Wiśniewskim o inwestycjach w realną wartość. Uzyskasz tam odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, bez wychodzenia z domu.

Zabezpieczenie inwestycji

Pracownia Finansowa umożliwia inwestowanie w systemie crowdfundingowym w projekty, które posiadają konkretną wartość materialną. Inwestor, jako wspólnik staje się pośrednio właścicielem majątku spółki w skład którego wchodzi turbina, infrastruktura towarzysząca ale i wartości niematerialne, jak umowy, czy koncesje.. Istotną kwestią jest także możliwość wyliczenia rentowności na podstawie realnych, historycznie osiąganych wartości produkcyjnych, a nie wind-study, jak to ma miejsce przy nowych projektach. Ceny certyfikatów i energii elektrycznej, przekładają się obecnie na zdolność generowania przez spółkę zysku na poziomie ponad 400 000 zł rocznie. Zdaniem ekspertów ceny energii elektrycznej będą w dalszym ciągu rosnąć, podnosząc rentowność i wartość elektrowni wiatrowych.

Liczba nowych udziałów w inwestycji

Inwestycja zakłada utworzenie 299 nowych udziałów w spółce.

Chcesz wiedzieć więcej na temat tej inwestycji już teraz? Zamów kontakt

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej