Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Ukraina – ENEVI 2


Poziom bezpieczeństwa
Średni
Prognozowana stopa zwrotu
16,6% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny
Bezterminowy
Inwestuj od
55 tys. zł.

Opis

Inwestycja ENEVI 2 to część projektu budowy pierwszego, polskiego parku wiatrowego na Ukrainie. Farma wiatrowa o łącznej mocy do 14MW powstanie w miejscowości Dobrosin w obwodzie lwowskim. Zostaną tam postawione dwie turbiny największych światowych producentów GE i Vestas, z których dwie zostaną sfinansowana w projekcie ENEVI 2, a ich celem będzie produkcja ekologicznej energii oraz wypracowanie czystego zysku dla Inwestorów.

Czy inwestycje w wiatraki są odporne na kryzys?

 

Model inwestycyjny

Inwestujesz zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego. Stajesz się Wspólnikiem w spółce celowej, utworzonej w celu realizacji tej konkretnej inwestycji, gdzie obejmujesz udziały. Umowa inwestycyjna formułuje zarówno przedmiot budowy elektrowni wiatrowej, jak również określa zasady generowania zysków z produkcji energii przez cały okres eksploatacji turbiny. Proces zarządzania realizacją prowadzi Pracownia Finansowa, bez Twojego zaangażowania, natomiast posiadasz prawo osobistej kontroli i możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje.

 

Strategia inwestycyjna

Inwestycja została przygotowana z myślą o Inwestorach, którzy poszukują nowych możliwości generowania stałego dochodu pasywnego. W modelu crowdfundingowym Inwestorzy finansują budowę elektrowni wiatrowej, aby czerpać zyski z funkcjonowania przedsięwzięcia.

Zgodnie z założeniem Startegii Energetycznej Ukrainy udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym ma wzrosnąć z 5,7% w 2015 roku do 11% w 2025 roku, a w roku 2035 do 21,9%. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie inwestorów szeregiem ułatwień w procesach administracyjnych, korzystnymi zapisami w prawie energetycznym Ukrainy oraz gwarantowanymi taryfami na sprzedaż zielonej energii. W związku z tym Ukraina staje się bardzo atrakcyjnym rynkiem z ogromnym potencjałem wzrostu.

 

Zapisz się na webinar LIVE z wiceprezesem Pracowni Finansowej Tomaszem Wiśniewskim o inwestycjach w realną wartość. Uzyskasz tam odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, bez wychodzenia z domu.

 

Zabezpieczenie inwestycji

Pracownia Finansowa umożliwia inwestowanie w systemie crowdfundingowym w projekty, które posiadają konkretną wartość materialną. Inwestor, jako wspólnik staje się pośrednio właścicielem majątku spółki w skład którego wchodzi turbina, infrastruktura towarzysząca ale i wartości niematerialne, jak umowy, czy koncesje.

Dodatkowo Interesy polskich Inwestorów, chronione są przez obowiązujące na Ukrainie przepisy prawa oraz umowy międzynarodowe. Należą do nich: ustawa o działalności inwestycyjnej z 18 września 1991 r. oraz ustawa o trybie inwestycji zagranicznych z 19 marca 1996 r., a także umowa pomiędzy Polską a Ukrainą o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji z 12 stycznia 1993 r.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat tej inwestycji już teraz? Zamów kontakt

15 grudnia godz. 20:00 8 grudnia godz. 20:00