Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Polska – PV1


Poziom bezpieczeństwa
Podwyższony
Prognozowana stopa zwrotu
10,6% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny
Bezterminowy
Inwestuj od
57 tys. zł.
OSTATNIE UDZIAŁY

Opis

Inwestycja PV1 to projekt budowy trzech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 4MW. Elektrownie słoneczne realizowane w ramach tego projektu inwestycyjnego zlokalizowane będą w miejscowościach Dobrzelewice, Tursko Wielkie i Kosobudy. Pierwsza lokalizacja to uruchomiona elektrownia słoneczna, która już pracuje na czysty zysk dla Inwestorów, a uruchomienie dwóch kolejnych planowane jest na marzec i sierpień 2022r.

Dobrzelewice (uruchomiona) – 1 MW
Tursko Wielkie (uruchomienie III.22) – 2 MW
Kosobudy (uruchomienie VIII.22) – 1 MW
łącznie – 4 MW

Parametry inwestycji VIP w projekcie:
Poziom bezpieczeństwa: Podwyższony
Prognozowana stopa zwrotu: 11,6% (rocznie)
Horyzont inwestycyjny: Bezterminowy
Inwestuj od: 364 tys. zł.

Farma fotowoltaiczna w Dobrzelewicach

Na czym polega pasywne inwestowanie z Pracownią Finansową?

 

Model inwestycyjny

Inwestujesz zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego. Stajesz się Wspólnikiem w spółce celowej, utworzonej w celu realizacji tej konkretnej inwestycji, gdzie obejmujesz udziały. Umowa inwestycyjna formułuje zarówno przedmiot budowy farmy fotowoltaicznej, jak również określa zasady generowania zysków z produkcji energii przez cały okres eksploatacji elektrowni. Proces nadzoru nad realizacją prowadzi grupa INWE, bez Twojego zaangażowania, natomiast posiadasz prawo osobistej kontroli i możesz mieć wpływ na podejmowane decyzje.

 

Strategia inwestycyjna

Inwestycja została przygotowana z myślą o Inwestorach, którzy poszukują nowych możliwości generowania stałego dochodu pasywnego. W modelu crowdfundingowym Inwestorzy finansują budowę ekologicznej elektrowni, aby czerpać zyski z funkcjonowania przedsięwzięcia. Strategia projektu zakłada generowanie atrakcyjnych stóp zwrotu w sposób pasywny i dodatkowo ochronę kapitału przed inflacją. Wraz ze wzrostem cen energii może rosnąć rentowność elektrowni.

 

Zapisz się na webinar LIVE z prezesem Pracowni Finansowej Tomaszem Wiśniewskim o inwestycjach w realną wartość. Uzyskasz tam odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, bez wychodzenia z domu.


Kluczowe czynniki inwestycji

 • Pasywne źródło dochodu 
 • Ochrona kapitału przed inflacją – wraz ze wzrostem cen energii, rośnie rentowność elektrowni 
 • Zespół doświadczonych ekspertów 
 • Udział w biznesie na dużą skalę od 52,5 tys. zł 
 • Podwojenie zainwestowanego kapitału w relatywnie krótkim czasie 
 • Biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie. Udziały sa dziedziczone, mogą być sprzedane lub podarowane 
 • Brak konieczności rozliczania podatków przez Inwestora 
 • Mechanizm optymalizacji podatkowej 
 • Rosnące ceny i zapotrzebowanie na energię elektryczną 
 • Biznes mogący funkcjonować przez dziesiątki lat dzięki systematycznym wymianom sprzętu 
 • Rosnące wymagania UE dot. poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
 • Wpływ na ochronę środowiska, jakość powietrza, obniżenie cen energii w kraju i poprawę jego bezpieczeństwa energetycznego 

Zabezpieczenie inwestycji

 • Wysoka przewidywalność produkcji
 • Wysoki poziom dostępności, niska awaryjność instalacji
 • Niskie ryzyko przerwania produkcji i niskie koszty ubezpieczenia tego ryzyka
 • Inwestor zostaje wspólnikiem spółki, która jest właścicielem majątku
 • Inwestycja w Realną Wartość (w dobra, które można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość)
 • Akt notarialny – Inwestor ma wpływ na kluczowe decyzje w spółce (zgodnie z KSH)
 • Wieloletnie doświadczenie Grupy INWE w doborze i nadzorowaniu projektów inwestycyjnych
 • Udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat tej inwestycji już teraz? Zamów kontakt

31.05 godz. 20:00 07.06 godz. 20:00 24.05 godz. 20:00