Pracownia Finansowa wyjaśnia jak działa elektrownia wiatrowa

Elektrownie wiatrowe stanowią główne źródło pozyskiwania energii z wiatru. Jak to działa? Wyjaśnia w szczegółach Joanna Nowak z Pracowni Finansowej.

 

Wiatr jest formą przekształconej energii słonecznej. Ciepło ze słońca pada na Ziemię, powierzchnia planety nagrzewa się nierównomiernie, różnica ciśnień mas powietrza generuje ruch, powietrze zaczyna się poruszać od wyższego ciśnienia do niższego, tak w skrócie powstaje wiatr.

Ludzie wykorzystują energię wiatru od tysięcy lat. Znane nam wiatraki wynaleziono w IX wieku we wschodniej Persji, do Europy dotarły pod koniec XII wieku. Pierwsze wiatraki służyły głównie do mielenia zboża czy pompowania wody. Wiatrak był z reguły drewniany, niekiedy murowany, wyposażony w skrzydła poruszane siłą wiatru i napędzające urządzenia. Jest najstarszym silnikiem wiatrowym – przetwarza energię wiatru na energię kinetyczną w ruchu obrotowym. Jest poprzednikiem turbiny wiatrowej, którą potocznie również nazywa się wiatrakiem.

Ogólna zasada wytwarzania energii z wiatru jest bardzo prosta i oparta na zasadzie działania prądnicy. Gdy wiatr trafia na opór w postaci łopaty rotora, energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Energia obrotowa wirnika przenoszona jest za pomocą wału i przekładni do generatora, który przekształca ją w energię elektryczną.

Specjalne systemy monitorujące pracę siłowni przez 24 godziny na dobę śledzą każdy parametr pracy, m.in. prędkość obrotową rotoru, pozycję skrzyni biegów, czy kąt natarcia łopat względem wiatru. „Inteligentne” systemy elektrowni dbają przede wszystkim o jej bezpieczeństwo i optymalne warunki pracy. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych maszyna jest w stanie samodzielnie zablokować mechanizmy napędu, ustawić się w odpowiednim kierunku do wiatru, ustawić odpowiedni kąt łopat, wszystko po to, aby zbyt silny wiatr nie uszkodził urządzenia. Dzięki łączności satelitarnej parametry pracy turbiny są śledzone w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez firmy serwisujące. Gwarantuje to bezawaryjną pracę, a tym samym niezakłóconą produkcję energii elektrycznej z wiatru.

Obecnie w Unii Europejskiej pojawiło się rozporządzenie, zmierzające do zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, między innymi dzięki zwiększeniu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, tak zwanych OZE. Dla Polski minimum do osiągnięcia w miksie energetycznym to 15% ze źródeł takich jak elektrownie wiatrowe, czy fotowoltaiczne do 2020 roku. Sprawia to, że na rynku krajowym rośnie zapotrzebowanie na elektrownie z odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wiatrowe.

Analizy rynku wskazują, że elektrownie wiatrowe są najbardziej opłacalnymi źródłami energii odnawialnej. Koszty paliwa kopalnego, niekorzystny wpływ CO2 na środowisko i na nasze zdrowie sprawiają, że panuje w Europie odwrót od elektrowni weglowych na rzecz bardziej przyjaznych form produkcji elektryczności. W trosce o nasze zdrowie i otoczenie, do roku 2030 Unia Europejska planuje zatem obniżyć produkcję CO2 o co najmniej 40%, tworząc ogromny potencjał dla rozwoju rynku elektrowni wiatrowych w Europie.

Jest to najlepszy czas na podjęcie odpowiednich działań i wsparcie walki o czystsze powietrze także w Polsce. Sprawdź jak wesprzeć budowę elektrowni wiatrowych.

Przeczytaj także

18.04 godz. 20:00