Pracownia Finansowa w trosce o lepszą jakość życia Polaków

Stan środowiska naturalnego jest od kilku lat naprawdę alarmujący. Cały świat stara się wdrażać działania mające na celu wprowadzenie bardziej ekologicznych rozwiązań. Priorytetem jest dbałość o czystość powietrza, co wiąże się z koniecznością ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Czy można jednocześnie czynnie dołożyć się do takich inicjatyw, a przy okazji pasywnie inwestować? Pracownia Finansowa daje szansę na czysty zysk z elektrowni wiatrowej.

Sytuacja energetyczna w Polsce – opinie specjalistów Pracowni Finansowej

Polska nie zrealizowała założeń Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Do roku 2020 nasz kraj miał m.in. zwiększyć procentowy udział odnawialnych źródeł energii do 15%, tymczasem wynosi on zaledwie około 10%. Rząd niechętnie podchodzi także do dyrektyw związanych z tzw. dekarbonizacją, czyli działań obejmujących modernizację elektrowni węglowych. Wkrótce może się to skończyć sankcjami i znacznym ograniczeniem dofinansowań ze strony Unii Europejskiej.

Sytuacji nie polepsza fakt, że Polska zdecydowanie zbyt często zajmuje niechlubne wysokie miejsce w rankingach miejsc najbardziej zanieczyszczonych smogiem. Jak podaje NFZ, w związku z tym stanem rocznie umiera aż 67 tys. Polaków! Opinie lekarzy i naukowców są jednoznaczne – regularne wdychanie powietrza tak złej jakości jest znacznie gorsze od nałogowego palenia papierosów, a do tego może powodować wyraźne obniżenie inteligencji oraz inne skutki uboczne. W takich okolicznościach nie można pozostawać biernym.

Zmiana własnych nawyków, szerzenie świadomości wśród bliskich osób czy wspieranie inicjatyw proekologicznych i prozdrowotnych jest konieczne, ale warto pomyśleć czy można zrobić coś jeszcze.

Pracownia Finansowa jako świadomy sposób na inwestycje

Przez to, że polski Rząd w 2016 roku wprowadził dość kłopotliwą ustawę odległościową, zablokował wiele projektów związanych z elektrowniami wiatrowymi. Trudno się z tym pogodzić, ponieważ odnawialne źródła energii są zdecydowanie najlepszym wyjściem dla naszego kraju, w którym tak powszechna jest niechęć np. do elektrowni atomowych. Aktualnie powstają jednak wyłącznie elektrownie wiatrowe, które uzyskały PnB przed wejściem w życie ustawy odległościowej. Do grup kapitałowych zajmujących się budową wiatraków, które posiadają takie pozwolenia, należy m.in. właśnie Grupa Pracownia Finansowa. Z powodzeniem stworzyliśmy kilkanaście instalacji i nie zamierzamy na tym poprzestawać. Posiadamy kilka projektów z Pozwoleniami na Budowę wydanymi na starych zasadach, przed rokiem 2016, a także rozszerzamy swoją działalność na tereny sąsiedniej nam Ukrainy.

Podczas, gdy Komisja Nadzoru Finansowego podaje, że rok do roku, coraz więcej uczestników rynku walutowego traci swoje pieniądze, warto rozważyć inwestycje w realną wartość. Pracownia Finansowa tworzy inwestycje, w których osoby chcące wziąć udział w przedsięwzięciu stają się prawomocnymi wspólnikami w celowej spółce z o.o., a w ramach projektu budowany jest wiatrak, który jest aktywem identyfikowalnym. By zostać inwestorem wystarczy wkład w wysokości od 50 tys. złotych. Inwestycja jest całkowicie pasywna, jednak Wspólnicy mogą kontrolować jej przebieg –otrzymują bieżące informacje o postępach prac, mają dostęp do Panelu Inwestora, a także Biura Obsługi Inwestora.

Pracownia Finansowa wyjaśnia, dlaczego warto inwestować w elektrownie wiatrowe

Realna wartość oraz perspektywa zysków w sprzyjającej sytuacji rynkowej, nie są jednak jedynymi argumentami, dla których warto zainwestować właśnie w elektrownie wiatrowe. Każda osoba, której zależy na przyszłości własnej i bliskich, powinna dbać nie tylko o zabezpieczenie finansowe. Pieniądze nie będą miały aż tak dużej wartości, gdy na świat spadnie katastrowa ekologiczna i stanie się ono miejscem nie nadającym się do życia. Pracownia Finansowa umożliwia wzięcie udziału w projekcie, w którym budowany wiatrak rocznie zapobiega emisji dwóch ton dwutlenku siarki, półtorej tony dwutlenku azotu, 250 ton dwutlenku węgla i 17,5 ton pyłów. Warto dołączyć do działań, które naprawdę mają realny wpływ na środowisko.

Przeczytaj także

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej