Pracownia Finansowa w nowej, wyspecjalizowanej strukturze INWE

Dynamiczny rozwój Pracowni Finansowej pozwolił na specjalizację i wyodrębnienie obszarów związanych z doborem oraz nadzorowaniem inwestycji od ich promocji i obsługi relacji z Inwestorami. Za wybór projektów inwestycyjnych i nadzór odpowiada INWE, znane do tej pory jako Grupa PF.

Pracownia Finansowa to miejsce, w którym najważniejszy zawsze będzie Inwestor. Dzięki zmianom w strukturze organizacyjnej możemy jeszcze bardziej skupić się na obsłudze inwestorskiej na najwyższym poziomie. To od Pracowni Finansowej inwestor uzyska informację na temat udziałów dostępnych w poszczególnych projektach grupy INWE oraz o okazjach inwestycyjnych, które zostały wybrane przez INWE do portfolio inwestycyjnego. Tutaj inwestor znajdzie wsparcie Biura Obsługi Inwestora, a także Investment Managerów i otrzyma dane o postępach w swoich inwestycjach. Dla Państwa wygody wciąż rozwijamy również Panel Inwestora PF oraz aplikację mobilną, w których znajdziecie Państwo dokumenty związane z Państwa inwestycjami oraz komunikaty, raporty czy informacje o wypłatach zysku.

Pracownia Finansowa to marka firmy Pracownia Finansowa Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k., z siedzibą w Warszawie, 03-921, ul. Londyńska 27, KRS 0000689428, REGON 36796805900000, NIP 1132948044. reprezentowanej przez komplementariusza spółkę Pracownia Finansowa Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-921, ul. Londyńska 27, KRS 0000558221, REGON 36155562300000, NIP 5223029322, o kapitale zakładowym 400.000 zł. wpłaconym w całości.

INWE zostało stworzone w celu wydzielenia obszaru związanego z wyborem i nadzorem nad inwestycjami portfelowymi.  Inwestuje na rynkach odnawialnych źródeł energii, budownictwa mieszkaniowego i start-upów. Stale poszukuje najlepszych inwestycji oferujących najlepszy zysk przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka. Firmy, które posiadają odpowiednie kompetencje i mogą wykazać się sukcesami w poprzednich realizacjach mogą dołączyć do grona partnerów INWE. INWE, tak samo jak Inwestorzy, ma udział w spółkach celowych, powołanych w celu realizacji projektów inwestycyjnych, dlatego Inwestorzy mogą być pewni, że INWE będzie zabiegać o jak najlepszy wynik. 

INWE to marka firmy INWE Sp. z o.o. (dawniej Pracownia Finansowa Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, 03-921, ul. Londyńska 27, KRS 0000488555, REGON 146932265, NIP 7010400644, o kapitale zakładowym 500.000 zł. wpłaconym w całości.

Centrum Usług.biz zapewnia jednolitą i wykwalifikowaną jakość usług biznesowych dla spółek z grupy INWE w zakresie: administracji, księgowości, IT oraz pomocy prawnej. Zarządzanie dziesiątkami projektów inwestycyjnych w ramach grupy INWE wymaga sprawnego systemu zarządczego i ciągłego monitorowania procesów biznesowych.

Centrum Usług.biz to marka firmy Centrum Usług Sp. z o.o.  z siedziba w Warszawie, 03-921, ul. Londyńska 27, KRS 0000875330, REGON 387814642, NIP 1133025181, o kapitale zakładowym 5.000 zł. wpłaconym w całości.

Business Partner INWE to firmy i ludzie, którzy stoją za sukcesami projektów inwestycyjnych z grupy INWE. Posiadają wieloletnie doświadczenie w swoich branżach i odpowiadają za cały proces realizacji inwestycji w spółkach celowych (SPV). Głównymi obszarami, w których INWE szuka partnerstwa biznesowego są nieruchomości mieszkaniowe oraz energetyka odnawialna. 

Projekty Inwestycyjne INWE to spółki celowe, w których udziały posiadają Inwestorzy, Business Partner oraz INWE. Spółki są powoływane do realizacji ściśle określonego celu jakim może być budowa osiedla domów jednorodzinnych oraz ich sprzedaży czy też budowa i eksploatacja turbin wiatrowych. Mogą to być również tzw. start-upy, gdzie wysokie ryzyko inwestycyjne może być wynagrodzone wysokimi stopami zwrotu.

Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu oraz wydzieleniu eksperckich kompetencji marek grupy INWE poprawiamy wyniki i zwiększamy poziom bezpieczeństwa inwestycji.

Przeczytaj także

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej