Pracownia Finansowa w Klubie Efektywnego Biznesu w Katowicach

Pracownia Finansowa została członkiem Klubu Efektywnego Biznesu, elitarnej organizacji zrzeszającej osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Klub Efektywnego Biznesu powstał z inicjatywy Fundacji Fortis, która działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorców i firm z Katowic i okolic.

W środę, 04.11, w Hotelu Focus w Chorzowie odbyło się uroczyste powitanie nowych członków Klubu, na którym Prezes Pracowni Finansowej Maciej Musiał przedstawił sposób działania firmy i wygłosił krótką prezentację na temat „Alternatywnych inwestycji dla przedsiębiorców, bez podatku”. Pracownia Finansowa specjalizuje się w inwestycjach opartych o realną wartość, jakimi są inwestycje w elektrownie wiatrowe i nieruchomości. Przedsiębiorcy mogą stać się udziałowcami w tzw. spółkach celowych, powołanych w celu zrealizowania jednego z projektów budowy elektrowni lub osiedla domów. Zyskują dzięki temu nie tylko poczucie współwłasności rzeczywistych dóbr materialnych i kontroli nad swoją inwestycją, lecz również pewne korzyści prawno – podatkowe.

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej