Pracownia Finansowa startuje z pierwszą polską farmą wiatrową na Ukrainie!

W efekcie poszukiwań nowych rynków rozwoju branży odnawialnych źródeł energii Pracownia Finansowa otwiera projekt inwestycyjny na Ukrainie!

Projekt o nazwie ENEVI ma na celu realizację pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Ukrainie przy wsparciu polskich Inwestorów, którzy są pasjonatami rynku OZE i poszukują atrakcyjnych alternatyw inwestycyjnych generujących optymalne stopy zwrotu. O wyborze Ukrainy na kolejną lokalizację powiększającą park wiatrowy Grupy PF zdecydowały m.in. najwyższe w Europie taryfy gwarantowane, miejsce przy granicy z Polską oraz możliwość prawnego zabezpieczenia inwestycji.

Model biznesowy, parametry, a także schemat realizacji inwestycji zostały skalkulowane tak, aby projekt ENEVI mógł stać się najbardziej rentowną propozycją z dostępnych obecnie na rynku inwestycji w elektrownie wiatrowe.

Do sukcesu inwestycji dodatkowo może przyczynić się opublikowana w grudniu 2016 roku Strategia Energetyczna Ukrainy, która zakłada wzrost udziału OZE w miksie energetycznym tego kraju do 11% w 2025r. oraz do 21,9% w roku 2035. Rząd w Kijowie jest zdeterminowany w dążeniu do osiągnięcia określonego w Strategii celu, dlatego będzie wspierał Inwestorów szeregiem ułatwień w procesach administracyjnych, korzystnymi zapisami w prawie energetycznym Ukrainy oraz gwarantowanymi taryfami na sprzedaż energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach inwestycji zastosowane zostaną turbiny największych światowych producentów – GE 77sl o mocy 1,5MW oraz Vestas V90 o mocy 3MW. Farma wiatrowa zlokalizowana będzie dokładnie w miejscowości Dobrosin, w obwodzie lwowskim, a docelowa moc nominalna farmy wyniesie 14MW.

Bezpieczeństwo inwestycji podnosi fakt, iż interesy polskich Inwestorów w projektach realizowanych na Ukrainie chronione są przez obowiązujące tam przepisy prawa oraz umowy międzynarodowe. Zaliczają się do nich: ustawa o działalności inwestycyjnej, ustawa o trybie inwestycji zagranicznych, a także umowa pomiędzy Polską a Ukrainą o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji.

Liczymy na to, że inwestycje w elektrownie wiatrowe na Ukrainie staną się atrakcyjnym aktywem dla świadomych Inwestorów indywidualnych, a do ich decyzji o przystąpieniu do projektu przyczyni się rownież czynnik ekologiczny, czyli możliwość udziału w wyjątkowym biznesie mającym wpływ na poprawę jakości powietrza na świecie. Ochrona środowiska, która jest tak ważna w dzisiejszych czasach, zdecydowanie podnosi rangę przedsięwzięcia i można powiedzieć, że ENEVI stanowi alternatywną formę inwestowania w opcji ekologicznej, pozwalając według prognoz uzyskiwać dwucyfrowe stopy zwrotu z inwestycji.

Zainteresowanych dołączeniem do inwestycji w odnawialne źródła energii na Ukrainie zapraszamy na stronę projektu ENEVI oraz do kontaktu z przedstawicielami Pracowni Finansowej, którzy chętnie omówią szczegóły inwestycji i przekażą komplet dokumentów.

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej