Otrzymaliśmy tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Warszawa, 25 listopada 2016 roku – Gramy fair! Pracownia Finansowa odebrała certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”. To już drugie w tym roku wyróżnienie potwierdzające wysoką jakość i rzetelność świadczonych usług. Certyfikat przyznawany jest firmom, które w prowadzeniu swojej działalności ze szczególną uwagą traktują kwestie przestrzegania uczciwych reguł zarówno w relacjach z klientami i kontrahentami, jak również ze swoimi pracownikami i kierują się w nich zasadami etyki.

W piątek 25 listopada 2016 roku w EXPO XXI w Warszawie odbyła się uroczysta gala programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 podczas której wyłoniono jego laureatów. Na gali Pracownia Finansowa reprezentowana była przez Wiceprezesa ds. sprzedaży – Tomasza Wiśniewskiego, który odebrał uzyskany przez firmę certyfikat.

„Jesteśmy dumni, że możemy pochwalić się tak prestiżowym tytułem jakim jest „Przedsiębiorstwo Fair Play” zwłaszcza, że nie łatwo było go zdobyć. To kolejne wyróżnienie potwierdzające, że nasze działania odzwierciedlają wartości jakimi się kierujemy. Dla nas jest to przede wszystkim nagroda za cały wysiłek, jaki wkładamy w prowadzenie biznesu. Dla naszych obecnych Inwestorów jest potwierdzeniem dobrego wyboru, a dla przyszłych sygnałem, że warto inwestować w nasze projekty, takie jak elektrownie wiatrowe i nieruchomości”  – mówi Tomasz Wiśniewski.

Program posiada wieloletnią tradycję – pierwsza edycja odbyła się w 1998 roku. Jego celem jest promowanie zachowań etycznych  i nakłanianie firm do wprowadzania stosownych zmian w zakresie wewnętrznej organizacji pracy, kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem organizacji oraz dbałości o środowisko naturalne.

Każda firma ubiegająca się o tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” musi przejść dwuetapową weryfikację. Etap pierwszy zakłada wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej. W drugim etapie firma przechodzi szczegółowy audyt sprawdzający, przeprowadzany przez organizatorów i przedstawicieli instytucji współpracujących, mający na celu weryfikację prawdziwości udzielonych odpowiedzi. Oceny wyników audytu dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska składające się z przedstawicieli administracji i samorządów, banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają autorytety życia politycznego i gospodarczego.

Pracownia Finansowa pomyślnie przeszła ten dwuetapowy proces weryfikacji i znalazła się w gronie laureatów, a tym samym również posiadaczy certyfikatu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. W tegorocznej edycji w województwie mazowieckim przyznanych zostało tylko 10 takich certyfikatów. Oprócz spółki Pracownia Finansowa otrzymali je m.in.: SABUR Sp. z o.o., ATHENASOFT SP. z o.o. czy EURO-TRUCK SP. z o.o.

Galeria

FairPlay1-1024x683-1
FairPlay2-683x1024-1
FairPlay5-750
FairPlay6-750
FairPlay7-750
FairPlay3-1024x683-1

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej