Ponad 8 milionów PLN wypłat zysków z inwestycji w elektrownie wiatrowe w pierwszym półroczu 2023

Crowdfunding inwestycji w zieloną energię okazuje się najlepszym sposobem na wspieranie rozwoju OZE w Polsce, ale także na generowanie czystego zysku. Inwestorzy Pracowni Finansowej odnotowują kolejne pokaźne kwoty wypłat zysków z projektów elektrowni wiatrowych grupy INWE. Mowa o łącznej kwocie 8 211 000 PLN, o czym więcej w rozmowie z Tomaszem Wiśniewskim, prezesem Pracowni Finansowej.

Za jaki okres realizowane są obecnie wypłaty do Inwestorów z projektów elektrowni wiatrowych?

Są to głównie dywidendy za rok 2022 i zaliczki na poczet roku 2023. Zgodnie z zasadami programu EKO-Rentier, elektrownie wiatrowe wypłacają zyski 2x do roku – w kwietniu i październiku. Oczywiście warunkiem otrzymania przelewu jest wysłanie dyspozycji do wypłaty dywidendy, a w przypadku kwietniowych wypłat, również zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego.

Które projekty wypłaciły zyski?

Wypłaty zostały przygotowane dla inwestorów w projektach Elektrowni Wiatrowych 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15 i 18. Przy kolejnej rundzie wypłat spodziewamy się przelewów z uruchomionych niedawno EEW19, 20 i 21, w dalszej kolejności uruchamianych obecnie EEW13, 14, 17 i 25, a następnie EEW9, 10 i 16, 22 i 24.

W co warto zainwestować, żeby załapać się jeszcze na rekordowe zyski?

Obecnie dostępne są ostatnie udziały w Ekologicznej Elektrowni Wiatrowej 10 i jest to projekt, który, podobnie jak już uruchomione projekty, będzie objęty stałą, wysoką ceną odkupu energii, zagwarantowaną na 5 lat. Dzięki temu, z większym prawdopodobieństwem można szacować stopę zwrotu. Nie ukrywam, że inwestorzy, którzy dołączali do projektów EEW kilka lat temu, obecnie cieszą się większymi stopami zwrotu w zrealizowanych inwestycjach, niż przewidywane w obecnych ofertach, jednak na podobny efekt mogą liczyć nowi Wspólnicy. Wzrost cen energii jest w dużym stopniu skorelowany z inflacją, co sprawia, że przyszłe dywidendy mogą zachowywać swoją wartość nabywczą.

Czy jest oferta specjalna dla inwestorów, którzy chcą dalej reinwestować otrzymane dywidendy?

Środki uzyskiwane z dywidend można oczywiście dalej reinwestować, uzyskując w ten sposób „efekt procentu składanego”. Jednocześnie zabezpieczając je w ten sposób przed utratą wartości powodowaną przez inflację. Wychodząc naprzeciw Inwestorom, już po raz drugi przygotowaliśmy specjalną „promocję reinwestycja” dostępną dla osób chcących reinwestować swoje dywidendy. Szczegóły można znaleźć w Panelu Inwestora i u swoich Investment Managerów.

 

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej