Pomnażanie pieniędzy w dobie XXI wieku

Dziś pomnażanie pieniędzy przez inwestowanie to już nie przywilej nielicznych, których na to stać ponieważ przypadkiem, czy też w efekcie ciężkiej pracy, posiadają  taką ilość wolnych środków, która im na inwestowanie pozwala.

Pytanie o dostępne i najbardziej odpowiednie dla nas sposoby pomnażania pieniędzy powinniśmy zadawać sobie wszyscy już na etapie wkraczania w dorosłe życie. Powód jest dość oczywisty – musimy zabezpieczyć się na przyszłość, nikt nie zrobi tego za nas. Do tego zachęcają nas reklamy kolejnych funduszy i doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie są to tylko slogany, wiemy, że to powodowana deficytem w budżecie naszego państwa rzeczywistość.

Oszczędzanie a następnie pomnażanie pieniędzy można zacząć już od niewielkich kwot, odkładanie kolejnych wolnych środków do tzw. skarpety to w Polsce nadal dość popularny sposób oszczędzania pomimo iż Polacy zgromadzili już 1,2 bln zł oszczędności które mogliby pomnażać. Jak wskazują przeprowadzone we wrześniu tego roku badania dotyczące postawy polaków wobec finansów, niestety jedynie 11 proc. Polaków przeznacza swoje oszczędności na cel zabezpieczenia finansowego na emeryturę. Większość z nas (54%) deklaruje, że oszczędza ale w grupie tej większość robi to jedynie od czasu do czasu. Świadczy to o fakcie, że nie potrafimy oszczędzać długofalowo.

Wynika to przede wszystkim z natury psychologicznej człowieka, do której należy niechęć do odraczania gratyfikacji w czasie. Nie lubimy długo czekać na efekty naszych działań, większość z nas ma tendencję do myślenia krótkowzrocznego. Jednocześnie jednak wyobrażamy sobie, że w dalekiej przyszłości będziemy żyć na tym samym poziomie finansowym i społecznym co dziś. Jak wskazują inne badania, wynika to z faktu iż obce są nam sposoby na pomnażanie pieniędzy a samo oszczędzanie, chociażby z powodu inflacji, nie zagwarantuje nam zamierzonej ilości kapitału.

Z biegiem lat na szczęście coraz więcej Polaków korzysta z wiedzy instytucji finansowych. Jest to dobry znak, dzięki takiemu nastawieniu nie będziemy tak poważnych decyzji podejmować impulsywnie i ufając własnej intuicji czy też niepełnej wiedzy lecz w oparciu o wiedzę specjalistyczną.

Mimo naszej niechęci do odraczania nagrody w czasie (czyli w tym przypadku namacalnego efektu oszczędzania pieniędzy) pragniemy aby nasze przyszłe życie, pod względem finansowym oraz społecznym, toczyło się na podobnym do obecnego lub na wyższym poziomie. Przy wyborze zaufanych instytucji mających nam pomóc w pomnożeniu naszego kapitału najważniejsze są dla nas zwykle 3 czynniki:

Wiarygodność – jak prognozuje amerykański szkoleniowiec specjalistów z dziedziny inwestycyjnej  Dan Richards, oceniając firmy z sektora finansowego będziemy w przyszłości brać pod uwagę głównie opinie. Reputacja firmy ma decydujące znaczenie. Składają się na nią przede wszystkim opinie niezależnych komisji oraz klientów czy nawet znajomych, konsekwencja w działaniu i zrealizowane projekty

Stabilność – Bezpieczne inwestowanie nie byłoby możliwe bez przekonania o stabilności instytucji, do której zwracamy się o pomoc w pomnażaniu naszych oszczędności. Warto obserwować działania firmy i wyciągać wnioski zanim podejmie się tę ostateczną decyzję. Mimo że dziś wszystko jesteśmy w stanie zrobić zdalnie, przy tego rodzaju współpracy kontakt z drugim człowiekiem jest niezbędny. Poczucie stabilności buduje między innymi regularny kontakt z naszym partnerem do współpracy.

Opłacalność – Wysokość stopy zwrotu  z inwestycji zadecyduje o tym czy po latach będziemy zadowoleni, że do pomnażania naszego kapitału wybraliśmy tę konkretną instytucję. To na nas samych ciąży odpowiedzialność za podjęcie właściwego wyboru.

Jak oceniają specjaliści dokonujący prognoz rynku inwestowania na lata 2015 – 39, w przyszłości pojawi się duża ilość nowych rozwiązań w kwestii oszczędzania długodystansowego a my z czasem na temat różnych sposobów inwestowania będziemy wiedzieć coraz więcej. Dopóki jednak wciąż nie dysponujemy wystarczającą wiedzą dotyczącą sposobów na inwestowanie pieniędzy w sposób bezpieczny,  warto zdać się na profesjonalizm instytucji finansowych posiadających zarówno wiedzę jak i zasoby oraz narzędzia.  Dzięki temu nie musimy obawiać się fatalnych skutków podjęcia nieodpowiednich decyzji.  Pracownia Finansowa jest jedną z organizacji, które uczestniczą w budowaniu świadomości na temat inwestowania a także rozumieją znaczenie wzajemnego zaufania i porozumienia. Przyszłość instytucji finansowych należy właśnie do tych organizacji, których klienci są partnerami a działania przejrzyste. Wspólnota interesów praktykowana przez Pracownię Finansową polegająca na własnym zaangażowaniu w biznes i uzależnieniu swoich zysków od efektów wypracowywanych dla inwestorów, stanowi model  partnerstwa na miarę XXI wieku.

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej