Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Polityka prywatności

Właścicielem serwisu i administratorem danych osobowych jest, Pracownia Finansowa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-921, ul. Londyńska 27, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000488555, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000 zł wpłaconym w całości. REGON 146932265, NIP 7010400644. Każdego klienta PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o .

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o wymaga podania w odpowiednim formularzu conajmniej swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-czasopism. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer e-czasopisma. Wypełnienie pola Imię pozwala PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o zwracać się do użytkownika po imieniu.
Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o może wymagać podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości

PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o . Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o . Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o

Wyłączenie Odpowiedzialności

Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z dokumentów, które udostępnia PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o. Zawsze należy pamiętać, aby dany dokument dokładnie przeczytać i szczegółowo przeanalizować, gdyż może nie być stosowny do sytuacji użytkownika. Ewentualnie dokument należy skonfrontować z innymi podobnymi publikacjami. Opinie wyrażone przez społeczność na forum oraz w mediach społecznościowych, w komentarzach lub w inny sposób, nie zawsze są zgodne z opinią PRACOWNIA FINANSOWA Sp. z o.o .

 

 

31.05 godz. 20:00 07.06 godz. 20:00 24.05 godz. 20:00