Październik miesiącem wypłat zysków w Pracowni Finansowej

Październik to kolejny z tych miesięcy w roku, które napełniają portfele inwestycyjne Inwestorów Pracowni Finansowej, a zarządzających poszczególnymi projektami inwestycyjnymi utwierdzają w przekonaniu o właściwie podjętych decyzjach i przyjętych strategiach.

Październik jest miesiącem oszczędzania i wygląda na to, że inwestorzy Pracowni Finansowej będą mieli co odłożyć. W tym miesiącu zbiegają się bowiem wypłaty zysku w kilku projektach, ze wszystkich branż w jakich Pracownia Finansowa prowadzi inwestycje. Wypłaty otrzyma 279 Inwestorów, na łączną kwotę przekraczającą 2 miliony złotych!

W wyniku sprzedaży kolejnych domów w inwestycji Ostródzka III (Osiedle Moments spółka PFN 2 wypłaci w październiku zaliczkę na poczet zysku. Zysk w całości zostanie wypłacony w tuż po zakończeniu realizacji IV etapu inwestycji. 15-ty października to także termin wypłat jednej z czterech, regularnych rat odsetkowych w projekcie PFN sk gdzie inwestorzy udzielali spółce deweloperskiej pożyczki ze stałym oprocentowaniem. Pracownia Finansowa planuje czasowo otwierać możliwość przystępowania nowych inwestorów do tego projektu, aby tak jak w chwili obecnej, powiększać bank ziemi Grupy PF, czyli nabywać grunty pod kolejne inwestycje w nieruchomości, doprowadzać do uzyskania pozwolenia na budowę i odsprzedawać z zyskiem.

Projekt inwestycyjny Ekologicznej Elektrowni Wiatrowej 15 wypłaci zaliczkę na poczet rocznej dywidendy, blisko 150 inwestorom będącym Wspólnikami w tej spółce. Inwestorzy już nadsyłają dyspozycje wypłaty. Zakończenie roku obrotowego w tym projekcie planowane jest na luty 2020 i wówczas zostanie wypłacona dywidenda za rok 2019, która szacowana jest na blisko 15%, chyba że wcześniej uda się uruchomić proces proporcjonalnego umarzania udziałów. Zysk za rok 2018 w październiku wypłaci również elektrownia EEW 8, która w wyniku poprawiającej się sytuacji w branży, rosnących cen certyfikatów i energii elektrycznej, wpływających korzystnie na inwestycje w elektrownie wiatrowe, wypracowała zysk, mimo nadrobienia spłaty pożyczek od Wspólników, udzielonych w celu sfinansowania budowy elektrowni.

Do możliwości generowania atrakcyjnych wyników dla naszych Inwestorów przyczynia się w dużej mierze fakt, iż Grupa PF jest dobrze przygotowana, aby w każdym momencie odpowiedzieć na oczekiwania rynku, a nabyte doświadczenia potwierdzają, że jej jednostki potrafią doskonale dostosować strategię działania do aktualnych warunków każdej branży. Ponieważ inwestycje w realną wartość, to inwestycje w aktywa w dużym stopniu zarządzalne pozwalają nam na odpowiednie dopasowanie poziomu ryzyka do oczekiwanych zysków. Mamy względny wpływ na poprawę wyników i kiedy następuje zmiana warunków na rynku, wdrażamy scenariusze pozwalające optymalizować strategię działania w celu utrzymania rentowności lub umożliwiające przygotowanie do momentu, w którym dana branża będzie atrakcyjna dla inwestora.

Dzięki rzetelności, transparentności, a także należytej pracy zespołów specjalistów, październik każdego roku działalności Pracowni Finansowej jest bardzo pozytywny Cieszy nas każde dobre słowo z ust zadowolonych Inwestorów, którzy są najlepszym potwierdzeniem, iż inwestycje w realną wartość w systemie crowdfundingowym bardzo dobrze przyjęły się na polskim rynku i zostaną tu na dłużej. Dziękujemy za zaufanie.

Przeczytaj także

28.03 godz. 20:00 04.04 godz. 20:00 Zobacz więcej