OZE – zalety inwestycji w odnawialne źródła energii

Biznesmen przy stole konferencyjnym z makietą przedstawiającą osiedle budynków mieszkalnych i elektrownie wiatrową

W obliczu wyzwań związanych z postępującymi zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska naturalnego inwestowanie w odnawialne źródła energii (OZE) staje się nie tylko odpowiedzialnym wyborem ekologicznym, ale również strategiczną decyzją ekonomiczną – w Polsce i na świecie. A czym dokładnie one są? Na których powinni skupić się inwestorzy? Dziś poruszymy te i inne kwestie, dlatego zapraszamy do dalszej lektury.

Odnawialne źródła energii – podstawowe informacje

Co to jest OZE? Nic innego niż skrót od pojęcia Odnawialne Źródła Energii. Termin ten odnosi się metod ekologicznego pozyskiwania energii elektrycznej z procesów lub zasobów naturalnych, które są zdolne do nieustannej regeneracji. Różnią się one od tradycyjnych, takich jak paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), właśnie tym, że nie mogą się wyczerpać.

Inwestycje w OZE rozpoczęły się w większej skali w już w latach 70. i 80. XX wieku., gdy wzrosła świadomość ekologiczna. Od tamtego czasu branża ta nieustannie się rozwija i stanowi przyszłość dla pozyskiwania prądu w Polsce i na świecie.

Odnawialne źródła energii – przykłady

Istnieje wiele alternatyw dla tradycyjnych surowców energetycznych. Przykłady odnawialnych źródeł energii to:

  • Słońce – wykorzystanie światła i ciepła słonecznego do wytwarzania prądu odbywa się poprzez panele fotowoltaiczne bądź kolektory słoneczne. Urządzenia te znajdują zastosowanie niemal wszędzie, począwszy od prywatnych gospodarstw domowych aż po farmy fotowoltaiczne;
  • wiatr – produkcji prądu dzięki sile wiatru odbywa się za pomocą specjalnie skonstruowanych elektrowni. Jest to jedna z najbardziej uniwersalnych inwestycji w branży ekologicznej produkcji prądu, gdyż turbiny można montować zarówno na lądzie, jak i w morzu; 
  • woda – siła płynącej z rzek i wodospadów wody jest stosowana do produkcji prądu za pośrednictwem elektrowni wodnych. Rozwiązanie to sprawdza się jedynie w sytuacjach, w których przepływ jest regularny i intensywny;
  • ciepło z wnętrza Ziemi – znajduje ono zastosowanie zarówno w produkcji prądu, jak i ogrzewaniu domów jednorodzinnych oraz innych budynków;
  • fale morskie – branża OZE wykorzystuje przypływy i odpływy, ze względu na ich cykliczność.

OZE w Polsce

W naszym kraju coraz częściej stosuje się inwestycje ekologiczne, czyli alternatywy dla paliw kopalnych. Jednakże ze względów klimatycznych i środowiskowych, nie możemy korzystać z niektórych dostępnych rozwiązań. Budowanie np. elektrowni wodnych – przy za małych różnicach wysokości w przypadku wodospadów, które mamy w kraju – byłoby nieefektywne pod względem korzyści energetycznych i finansowych. Jaki rodzaj OZE w Polsce, jest najbardziej optymalny? Odnawialne źródła energii w Polsce obejmują różne formy, ale najkorzystniejsze jest wykorzystywanie wiatru za pomocą specjalnych elektrowni.

Polska, ze swoją różnorodnością krajobrazu, ma znaczący potencjał do rozwoju energetyki wiatrowej i do inwestowania w ekologiczne turbiny zarówno na lądzie, jak i na morzu.

Polska przyszłość – energetyka wiatrowa na lądzie

W Polsce energia wiatrowa zaczyna rozwijać się na nowo, po kilku latach przestoju w branży. Nasz kraj ma już liczne elektrownie wiatrowe, głównie na północy i zachodzie, gdzie warunki wiatrowe są najbardziej sprzyjające, jednak ten kierunek rozwoju wciąż jest niewykorzystany tak, jak mógłby być.

Jednakże w naszym kraju planuje się wiele nowych inwestycji, które prawdopodobnie będą mogły powstać w najbliższych latach. Lądowe turbiny przyczyniają się bowiem do rozwoju ekonomicznego i uniezależnienia od paliw kopalnych.

Energetyka wiatrowa na morzu – kierunek rozwoju

Równie obiecującym kierunkiem rozwoju alternatywnych rozwiązań energetycznych w Polsce jest energetyka wiatrowa na morzu. Polski sektor Bałtyku ma znaczący potencjał do inwestycji w tego typu ekologiczne rozwiązania.

Rząd Polski przyjął strategię rozwoju, która zakłada znaczne zwiększenie mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych w najbliższych latach. Ten krok jest uważany za kluczowy w osiągnięciu celów związanych z redukcją emisji CO2.

Czym dokładnie są elektrownie wiatrowe?

Ekologiczne elektrownie wiatrowe są jedną z najważniejszych inwestycji i technologii wykorzystywanych w ramach OZE i odgrywają znaczącą rolę w globalnej transformacji energetycznej.

Są to instalacje służące do przekształcania energii kinetycznej wiatru w energię elektryczną, co jest procesem przyjaznym dla środowiska, ponieważ nie wiąże się z emisją szkodliwych gazów cieplarnianych.

Budowa i funkcjonowanie

Ekologiczny system elektrowni wiatrowej składa się z turbin wiatrowych. Każda turbina zawiera łopaty (najczęściej trzy), które są wprawiane w ruch przez wiatr. Ruch obrotowy łopat jest przekształcany na prąd przez generator znajdujący się w gondoli budowli. Na wydajność systemu ma wpływ wysokość wieży, na której osadzona jest gondola, oraz długość łopat.

Jakie korzyści przynoszą elektrownie wiatrowe?

Podstawową korzyścią, która płynie z inwestycji w ekologiczne elektrownie wiatrowe, jest brak emisji gazów cieplarnianych podczas produkcji energii, co czyni je przyjaznymi dla środowiska. Dzięki nim może postępować stopniowe zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Budowanie elektrowni powoduje też zmniejszanie kosztów energetycznych. Inwestycje tego typu generują tworzenie nowych miejsc pracy – potrzebni są bowiem specjaliści do budowy, konserwacji i obsługi turbin.

Co więcej, ekologiczna elektrownia wiatrowa jest rozwiązaniem uniwersalnym, które można bardzo łatwo dopasowywać do zwiększających się potrzeb energetycznych, poprzez budowę kolejnych turbin.

Przeczytaj także

18.04 godz. 20:00