Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Odpowiedzi na pytania Pulsu Biznesu – umorzone postępowanie

Publikujemy odpowiedzi na pytania prasowe Pulsu Biznesu:

 

  1. Działalność operacyjną zakończyła Pracownia Nowych Technologii. 230 osób zainwestowało w kopalnię kryptowalut ponad 21,4 mln zł. Toczy się śledztwo w sprawie doprowadzenia w okresie od lutego 2017r. do listopada 2018 r. w Warszawie przez osoby zarządzające podmiotami: Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. Sp. komandytowa, Pracownia Nowych Technologii Sp. z o.o., Pracownia Finansowa Sp. z o.o., PNT Sp. z o.o. w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób, w łącznej kwocie nie mniejszej niż 21 450 000 zł stanowiącej mienie wielkiej wartości, poprzez doprowadzenie do udzielenia przez każdą z tych osób pożyczki dla spółki Pracownia Nowych Technologii sp. z o.o. sp. komandytowa, będącą warunkiem objęcia udziałów w w/w spółce jako komandytariuszy, wprowadzając ich w błąd co do zamiaru zrealizowania przedsięwzięcia w postaci kopalni kryptowalut oraz zamiaru i możliwości spłaty należności z tytułu zawartych umów pożyczki.

 

Proszę zarz zarząd PF o komentarz do tego. Prowadzicie Państwo wielomilionowe inwestycji, inwestorzy zasługują na wyjaśnienie.

 

Odnosiliśmy się do tego wielokrotnie w wielu oświadczeniach, publikacjach i odpowiedziach również w ramach jednego z artykułów Pulsu Biznesu. Inwestorzy posiadają bieżące wyjaśnienia bezpośrednio ze spółki projektowej, gdyż dobro inwestorów zawsze stanowiło dla nas kwestię priorytetową. Postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciwko, a my nie jesteśmy tutaj stroną.

 

Jakie są plany wobec PNT? Czy inwestorzy odzyskają pieniądze?

 

W ramach PNT wyróżniamy 3 projekty, do których dołączali Wspólnicy. Jeden zakończył się sukcesem, drugi mierzy się z wyzwaniami rynku, ale rentowność pozwoliła na wygenerowanie urobku w kwocie mogącej pokryć wartość zainwestowanego kapitału, a tylko jeden okazał się nierentowny. W tym projekcie, chroniąc interesy udziałowców i w porozumieniu z ich reprezentacją spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Takie profesjonalne rozwiązanie pozwala odzyskać Wspólnikom największą możliwą kwotę z inwestycji i zaspokoić ich z majątku spółki, co jest wysoko oceniane przez większą część Wspólników jako najlepszy dowód należytej staranności.

 

 

  1. Prokuratura umorzyła śledztwo prowadzone w sprawie pokrzywdzonych w inwestycjach w energetykę wiatrową. Pełnomocnik pokrzywdzonych złożył jednak zażalenie na decyzję prokuratora. Proszę zarząd PF o komentarz. 

 

Prokuratura umarza śledztwa, potwierdzając brak naruszeń w obszarze działań spółek. Posiada dostęp do wszystkich dokumentów i materiałów, potwierdzających bezpodstawność skarg, co jest w mediach pomijane. Jest to już drugie umorzone postępowanie w sprawie, gdzie w pierwszym zapadło prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa, gdzie czytamy:

 

Pokazuje to pewien schemat próby nacechowania sytuacji według własnych teorii niektórych osób, a nie stanu faktycznego. Kwestia pokrzywdzenia w tej sytuacji dotyczy w związku z tym raczej spółki z Grupy PF, której dobra są naruszane przez pojedynczych inwestorów, składających bezpodstawne zawiadomienia do prokuratury. Jest nam niezmiernie przykro, że kieruje się w naszą stronę żal na niemożliwą do przewidzenia sytuację rynkową, działania rządu i zmianę przepisów.

 

W obszarze inwestycji poziom wrażliwości jest różny, a poziom emocji może być wysoki. Osoby decydujące się na inwestycje niekiedy bagatelizują jasne komunikaty o ryzyku, różnie następnie reagując na niespełnienie ich oczekiwań co do inwestycji, stawiając się potem w roli pokrzywdzonych. Dlatego też wiele starań wkładamy w edukację i wyjaśnienie ryzyka potencjalnym inwestorom.

 

  1. PF organizuje inwestycje w energetykę wiatrową od kilku lat. Ile inwestycji jak dotąd udało się Państwu zrealizować? Ile łącznie pieniędzy pozyskano od inwestorów? Ile dotychczas zarobiono na zrealizowanych inwestycjach, oraz ile z tych pieniędzy trafiło do inwestorów?

 

W portfolio znajduje się 13 działających elektrowni wiatrowych, które zapobiegają emisji m.in. 1455 ton dwutlenku węgla do atmosfery każdego roku i są w stanie zaopatrywać 19000 gospodarstw domowych w ekologiczną energię. 19 turbin jest w trakcie budowy. Odpowiednie zarządzanie projektami pozwoliło w 2019 roku na zrealizowanie wypłat z projektów wiatrowych o wartości 1 miliona złotych.

Dodatkowo poprawiająca się sytuacja w branży OZE pozwoliła na wypłatę dwukrotnie większej kwoty w roku 2020, a kolejne wypłaty przewidziane w tym roku tylko powiększą ten wynik. Dokładne dane będziemy w stanie podać po zakończeniu roku obrotowego.

 

 

  1. PF organizuje inwestycje w nieruchomości. Ile inwestycji jak dotąd udało się Państwu zrealizować? Ile łącznie pieniędzy pozyskano od inwestorów? Ile dotychczas zarobiono na zrealizowanych inwestycjach, oraz ile z tych pieniędzy trafiło do inwestorów?

 

Dynamiczny rozwój na rynku deweloperskim pozwolił na zrealizowanie kilkunastu inwestycji w nieruchomości na kwotę ponad 60 milionów złotych, a obecnie jesteśmy w trakcie realizacji budowy ponad 100 domów. Dotychczasowe stopy zwrotu kształtowały się na poziomie 15-30% na projekt, a w 2019 roku wypłaty do inwestorów przekroczyły 4 miliony złotych. Aktualna korzystna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na prognozowanie równie atrakcyjnych zysków dla nowych projektów, uwzględniających w strategii również ryzyko inflacji.

 

 

  1. Czy planujecie Państwo uruchomienie inwestycji ponadto co obecnie macie w ofercie – wiatraki i nieruchomości? 

 

Skupiamy się na dwóch strategicznych obszarach – nieruchomości mieszkaniowe i energetyka odnawialna. Stale powiększamy bank ziemi, składający się obecnie z kilkunastu działek, o wartości kilkudziesięciu milionów złotych, które są przygotowywane do realizacji kolejnych osiedli w ramach inwestycji projektowych. Natomiast w wiatrakach, niezależnie od poprawiającej się sytuacji w branży, planujemy powiększać portfel inwestycji wiatrowych przez przejmowanie działających projektów, niż budowanie nowych. Tym bardziej, że posiadamy bardzo dobre doświadczenia w tym zakresie i z sukcesem przejęte niedawno projekty funkcjonujących już turbin wiatrowych.

 

 

  1. Czy PF lub powiązane kapitałowo i osobowo korzystały z programów pomocowych, wprowadzonych tarczami antykryzysowymi?

 

 

Skorzystaliśmy w zakresie ulgi ZUS z obszaru związanego z pracownikami biurowymi firmy, dzięki której mogliśmy zagwarantować zachowanie miejsc pracy w niepewnych na tamten moment czasach. Kryzys wywołany pandemią koronawirusa jednak potwierdził, iż warto było pomyśleć w tamtym okresie o zadbaniu o pracowników, gdyż obszary gospodarki, w których działa PF bardzo dobrze poradziły sobie z kryzysem. Nastąpiła ewolucja potrzeb mieszkaniowych, gdzie domy budowane w Grupie PF doskonale spełniają oczekiwania nabywców, którzy teraz chcą zadbać o więcej przestrzeni do pracy i nauki dla całej rodziny, na czas ewentualnego kolejnego lockdownu. Natomiast elektrownie wiatrowe to biznes, który może działać nawet bez obecności pracowników stacjonarnych, w przeciwieństwie do elektrowni węglowych zależnych od czynnika ludzkiego. To jest też czas, w którym jeszcze bardziej musieliśmy zadbać o zdrowie, dlatego dostrzegamy zwiększenie świadomości na temat emisji szkodliwych substancji przez elektrownie węglowe i zużycia wody do produkcji energii w tradycyjny sposób. Ekologiczną alternatywą są m.in. elektrownie wiatrowe.

 

  1. Od momentu pierwszego kontaktu z inwestorem, do podpisania umowy w obecności notariusza, mijają średnio 3 miesiące.

— To wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z ryzykiem. Nasze umowy zostały przeczytane przez tysiące inwestorów i ich prawników — mówi Maciej Musiał, prezes Pracowni Finansowej.

Zgodnie z zasadami etyki zarządzających inwestycjami, nie inwestuje on prywatnych pieniędzy w projekty organizowane przez firmę, którą zarządza, gdyż mogłoby to rodzić podejrzenia, że faworyzuje inwestycje, w których ulokował pieniądze. Inwestuje je natomiast, również z poświęconym czasem i zaangażowaniem, w inwestycje pilotażowe poprzedzające nowe biznesy, aby przetestować model biznesowy i kontrahentów, a jego spółka jest wynagradzana proporcjonalnie do wygenerowanych przez projekty zysków, z tytułu posiadanych udziałów.

  1. Przedstawiciele PF tłumaczą niepowodzenie biznesowe podwyżkami cen prądu, spadkiem kursu bitcoina (najpopularniejszej kryptowaluty, którą wydobywali), rosnącą trudnością wydobycia ze względu wyczerpujące się „złoża”, a także ultraszybką amortyzacją sprzętu komputerowego, który dziś ma wartość tylko sentymentalną i nie opłaca się go sprowadzać z Rosji i Iranu do Polski. Został tam wywieziony ze względu na tańszy prąd. Koniec końców na Wschodzie wydobywanie też przestało się opłacać.

— Inwestorzy na bieżąco byli informowani o sytuacji finansowej spółki PNT [odpowiedzialnej za biznes kryptowalutowy – red.]. Niektórzy zeznają, że myśleli, że inwestycja jest jak lokata w banku, pomijając fakt, że przede wszystkim są wspólnikami w spółce. Każdy z nich świadomie podpisał umowę w obecności notariusza. Niektórym podjęcie decyzji zajęło kilka miesięcy— zaznacza szef PF.

  1. W tym roku, za zgodą rady wierzycieli, PNT złożyła dwa wnioski: o zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego i rozpoczęcie postępowania upadłościowego. W przypadku tego drugiego czeka na decyzję sądu.

— To profesjonalne rozwiązanie problemu. Większość biznesów kryptowalutowych ze względu na brak funduszy nie jest w stanie się zrestrukturyzować ani upaść — mówi Maciej Musiał.

  1. Czy do inwestorów-wspólników popłyną jeszcze jakieś pieniądze?

Twierdzi, że spółka PNT, liczy na zwrot około 5 mln zł podatku VAT z urzędu skarbowego. Postępowanie w tej sprawie trwa już półtora roku. W międzyczasie zapadła decyzja odmowna fiskusa, ale firma się od niej odwołała i czeka na rozpatrzenie wniosku. Spółka zapewnia, że ma marginalne, w stosunku do rzeczonej kwoty, zobowiązania wobec instytucji państwowych, a przedstawione w odwołaniu argumenty, które przygotowali profesjonalni doradcy podatkowi, wskazują, że PNT ma prawo do zwrotu podatku VAT.

— Wszystkie pomówienia wobec naszej działalności są niemerytoryczne. Projekt kryptowalutowy nie powiódł się, ale profesjonalnie zakończymy go poprzez likwidację spółki. Z kolei dwie pozostałe gałęzie biznesowe: inwestycje w nieruchomości i odnawialne źródła energii obecnie dobrze sobie radzą — przekonuje Maciej Musiał.

Uważa, że gdy firma mówi tylko o sukcesach bez porażek, to zaklina rzeczywistość. Wyjaśnia, że w życiu gospodarczym nie zdarzają się tylko trafione decyzje biznesowe, ponieważ „przychodzi dobra zmiana, która zmienia prawo energetyczne kilka razy i kilkuletnie przygotowania do budowy elektrowni wiatrowych jak krew w piach”.

— Rozwiązujemy problemy i wyciągamy z nich wnioski. Część farm wiatrowych już powstała i zarabia, inne są w budowie. Postawiliśmy i sprzedaliśmy z zyskiem też wiele nieruchomości, oraz prowadzimy kolejne takie inwestycje — dodaje szef PF.

Skoro biznes tak dobrze idzie, to dlaczego inwestorzy poszli na policję? — pytamy spółkę?

— Jeśli ktoś nie wierzy, że wygra w sądzie cywilnym, to idzie do prokuratury, która prześwietli biznes za publiczne pieniądze — odpowiada prezes PF. Kilkoro z blisko tysiąca Inwestorów złożyło zawiadomienie jeszcze zanim sytuacja w branży zaczęła się poprawiać. Chciałbym przy tym podkreślić, że blisko 55% wpłat do kolejnych projektów pochodzi od dotychczasowych Inwestorów, co oznacza, że darzą nas oni swoim zaufaniem i są zadowoleni z dotychczasowej współpracy.

Przedstawiciele PF twierdzą, że wspierają inwestorów, którzy chcą wyjść z inwestycji — stworzyli wewnętrzną giełdę udziałów do tego celu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 

Joanna Górska

Rzecznik prasowy Grupy PF

Tel. 793111839

joanna.g@pracwnia-finansowa.pl

 

 

31.05 godz. 20:00 07.06 godz. 20:00 24.05 godz. 20:00