Deweloperska oferta inwestycyjna odpowiedzią na potrzeby Inwestorów

Pracownia Finansowa zakończyła przyjmowanie Inwestorów do finansowania projektów nieruchomości w opcji pożyczkowej ‘Inwestor’, która przestaje widnieć w dostępnych opcjach inwestycji deweloperskich.

Oferta opierała się na udzieleniu przez Inwestora finansowania spółce realizującej budowę osiedli na ściśle określonych dwuletnią umową warunkach, z możliwością przedłużania jej na kolejne lata. Inwestorzy otrzymywali w tym modelu stałe odsetki w cyklach kwartalnych w wysokości 6% lub 7 % rocznie, w zależności od kwoty inwestycji.

Opcja Wspólnik, która widnieje od tej pory, obok oferty VIP, jako jedyna możliwość przystąpienia do inwestycji w nieruchomości, jest odpowiedzią na oczekiwania Inwestorów z segmentu HNWI, w zakresie wyższych stóp zwrotu z inwestycji. Stopy zwrotu na poziomie 6-7% roczne Inwestorzy ci mogą uzyskiwać poza ofertą Pracowni Finansowej np. w funduszach bezpiecznych czy obligacjach największych spółek. Potrzebę wyższych zysków będziemy realizować inwestycjami w realną wartość Grupy PF w opcji Wspólnik, gdzie Inwestor akceptuje model zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, a spółka celowa budująca i sprzedająca nieruchomości, dzieli się zyskiem w ustalonej w umowie proporcji. 

Misją Pracowni Finansowej jest umożliwienie Inwestorom lokowania kapitału w realnej wartości, gdzie system finansowania kapitałowego inwestycji, zamiast finansowania dłużnego, o wiele bardziej odpowiada strategii biznesowej, przygotowanej w sposób maksymalnie zoptymalizowany dla tego typu przedsięwzięcia. Nabyte  doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi wskazuje, iż pozostanie wyłącznie przy tym modelu znacznie podnosi bezpieczeństwo inwestycji. Wynika ono m.in. ze sposobu przystąpienia do inwestycji, gdzie wspólnik jest współwłaścicielem majątku spółki, a wspólnota interesów zapewnia go, że w interesie zarządzających jest wygenerowanie jak największego zysku.

W powyższym modelu biznesowym można zainwestować obecnie w projekt Kuszników, czyli osiedle składające się z 10 domów w zabudowie szeregowej, gdzie prognozowana stopa zwrotu wynosi 12,5% rocznie. Natomiast zainteresowanych opcją VIP zapraszamy do  zapoznania się z inwestycją Człuchowska, gdzie przewidywana stopa zwrotu z inwestycji wynosi 14,5% rocznie.

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej