My także gramy Fair!

Po gruntownym audycie dokonanym przez niezależną komisję a następnie długim oczekiwaniu na jego wynik, zostaliśmy oficjalnie poinformowani o  znalezieniu się w gronie „Przedsiębiorstw Fair Play”. Wśród laureatów tego programu znalazły się firmy, które dostrzegają siłę relacji biznesu z etyką. Firmy te nie tylko skrupulatnie wywiązują się ze zobowiązań wobec swoich klientów, kontrahentów i instytucji finansowych ale także uczestniczą w działaniach charytatywnych, wspierając organizacje oraz stowarzyszenia.

Jak powstał ten program

 „Przedsiębiorstwa fair Play” sięga roku 1997, kiedy to Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym opracował tzw. „Zasady etycznej odpowiedzialności biznesu” oraz stworzył kodeks etyki. Postanowiono wówczas wystartować z programem, którego pierwsza edycja została przeprowadzona w roku 1998. Początkowo był on skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw jednak szybko zdecydowano otworzyć go na wszystkie, nawet te liczebniejsze organizacje.

Program afiliowany jest przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Jaki jest jego Cel

Jest to już XIX Edycja programu, którego celem jest zachęcanie firm do tego, aby swój sukces budowały na zachowaniach etycznych, prowadzenia działań mających na względzie dobro społeczności oraz firm lokalnych a także w dbałości o środowisko naturalne. Dla uczestników tego konkursu ważna powinna być dbałość o pozytywne relacje pomiędzy pracownikami ale także konkurentami oraz pozostałymi uczestnikami otoczenia firmy a przede wszystkim zgodnie z obowiązującym prawem.

Proces certyfikacji

Szczegółowy audyt, przez jaki uczestnicy konkursu muszą przejść składa się z dwóch etapów, na których drodze niezależne komisje dokonują szczegółowych raportów i gruntownych analiz, zwieńczeniem których jest przyznanie nagrody.

W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele parlamentu, agencji rządowych i administracji państwowej,  przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.  Oceny firmy dokonują Komisje Ogólnopolskie oraz Regionalne, w tym urzędy skarbowe, ZUS, inspekcję pracy, banki, firmy leasingowe i finansowe, urzędy administracji rządowej oraz wiele innych.

Przedsiębiorstwa, po pozytywnym przejściu wszystkich etapów audytu, zostają uhonorowane Certyfikatem Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

15 najbardziej – zdaniem komisji – uczciwych graczy na polskim rynku, zostanie uroczyście uhonorowanych statuetkami podczas wielkiej gali, która odbędzie się w drugiej połowie listopada w Warszawie.

Przeczytaj także

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej