Kolejni inwestorzy objęli udziały w elektrowni 7 i 8

Dnia 31 marca i 1 kwietnia 2015 roku, w Kancelarii Notarialnej Pana Adama Suchty, przy ul. Siennej 39 w Warszawie odbyły się Zgromadzenia Wspólników, kolejno – Ekologicznej Elektrowni Wiatrowej 7 Sp. z o.o. i Ekologicznej Elektrowni Wiatrowej 8 Sp. z o.o. Po powitaniu gości drobnym poczęstunkiem oraz zapoznaniem się inwestorów, przeszliśmy do części oficjalnej. Prezes zarządu Maciej Musiał poinformował o zaawansowaniu projektu Elektrowni 7 – uprawomocnieniu się pozwolenia wodno-prawnego, oraz uzyskaniu informacji ze Starostwa o terminie wydania pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej, dróg dojazdowych, oraz przyłącza elektrycznego.

Omawiana również była aktualna sytuacja przedsiębiorstwa w kontekście podpisania przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy o OZE (Odnawialne Źródła Energii) w dniu 11 marca br. Inwestorzy zostali także poinformowani o zarejestrowaniu spółki Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 9, do której będzie można przystępować w ciągu kilku dni, oraz otrzymali certyfikaty producentów zielonej energii, które wskazją ilość energii jaką dzięki ich inwestycji będzie można produkować co roku, oraz jaka ilość CO2, nie zostanie dzięki temu wyemitowana do atmosfery. Po zamknięciu Zgromadzenia Wspólników, obecni inwestorzy przystąpili do notarialnego objęcia udziałów w spółce Ekologiczna Elektrownia 7. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej, świątecznej atmosferze, której towarzyszyły pozytywne emocje, związane z bliskim terminem uruchomienia inwestycji. Korzyści z inwestowania w elektrownie wiatrowe można znaleźć tutaj: http://www.ekologicznaelektrownia.pl/inwestycja-w-wiatraki-dlaczego-tak-cz-1/

Przeczytaj także

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej