Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

INVEST CUFFS 2019

Pracownia Finansowa Sp. z o.o. jest polską firmą inwestycyjną założoną w 2013 roku. Specjalizuje się w tworzeniu i zarządzaniu projektami inwestycyjnymi. Obsługuje inwestorów z sektora indywidualnego. Inwestuje w realną wartość, czyli identyfikowalne aktywa, takie jak Elektrownie Wiatrowe, Nieruchomości oraz Nowe Technologie, charakteryzujące się różnym poziomem rentowności, ryzyka, a także odmiennymi progami wejścia do projektu, co pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego w obrębie Grupy PF.

Misją firmy jest działanie w modelu success fee, poprzez dostarczanie klientom najbardziej opłacalnych produktów inwestycyjnych, z możliwością odpowiedniego dopasowania projektu pod względem oceny ryzyka, a oczekiwaną wysokością stopy zwrotu z inwestycji. Inwestorzy mogą liczyć na przejrzyste umowy, dostęp do dokumentów finansowych, a także cykliczne raporty. W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Inwestorami, a Pracownią Finansową udostępniamy następujące kanały komunikacji: Biuro Obsługi Inwestora, Panel Inwestora, mail, telefon, spotkania bezpośrednie, webinary.

Obecnie Pracownia Finansowa Sp. z o.o. jest spółką macierzystą i podmiotem dominującym wszystkich spółek z Grupy Pracownia Finansowa.

Inwestycje w nieruchomości –
najbardziej przewidywalne źródło dochodu

Podwyższony standard wykończenia, stabilny rynek i regularne wypłaty zysku powodują, iż inwestycje w nieruchomości cieszą się coraz większą popularnością i uznawane są za najbardziej przewidywalne źródło dochodu.  Każda inwestycja realizowana jest w całości za pomocą wkładu inwestorów, bez wsparcia finansowaniem bankowym, co znacznie skraca proces inwestycyjny i obniża jego koszty.

W ramach projektów nieruchomości Pracowni Finansowej budowane są domy szeregowe, wille miejsce oraz apartamentowce na terenie Warszawy i Zakopanego, gdzie okres inwestycji wynosi 2-3 lata z możliwością dalszego reinwestowania kapitału. Strategią inwestycji w nieruchomości jest umożliwienie inwestorowi czerpania zysku z atrakcyjnego rynku deweloperskiego, poprzez finansowanie budowy i zysk ze sprzedaży domów, dlatego do inwestycji w nieruchomości Pracowni Finansowej można dołączyć w trzech opcjach: Inwestor, Wspólnik, VIP. 

Pracownia Finansowa umożliwia dołączenie do projektów nieruchomości z kapitałem już od 50 000 zł., gdzie w opcji Inwestor wypłata kapitału następuje co 3 miesiące, a minimalna stopa zwrotu z inwestycji gwarantowana umową w tym przypadku wynosi 6% w skali roku.

Zainwestuj z nami w kolejne nieruchomości!

Inwestycje w elektrownie wiatrowe –
wsparcie ochrony środowiska z profitami

Energetyka wiatrowa wraca do gry i mocno zaznaczyła swój powrót szczególnie na koniec 2018 roku.

Ceny Zielonych Certyfikatów i energii wzrosły kilkukrotnie, a jej zużycie rośnie. Rosną wymagania UE w zakresie udziału OZE w miksie energetycznym. Korzystne zmiany zaszły również w ustawie o OZE, umożliwiające Pracowni Finansowej udział w aukcjach OZE. To wszystko powoduje, że elektrownie wiatrowe ponownie mogą być rozpatrywane jako atrakcyjne produkty inwestycyjne, generujące optymalne stopy zwrotu i idealnie wpisujące się w trendy inwestycyjne na 2019 rok.

Jednym z najbardziej innowacyjnych projektów OZE Pracowni Finansowej był projekt EKON, w ramach którego elektrownia wiatrowa może stanowić wsparcie energetyczne z odnawialnego źródła energii dla wyspecjalizowanych serwerowni. Aktualne projekty inwestycyjne w ofercie Pracowni Finansowej zakładają realizację projektu budowy elektrowni wiatrowej, gdzie w strategii inwestycyjnej przyjęliśmy standardowe założenie generowania pasywnych dochodów dla Inwestora przez dziesiątki lat.

Do inwestycji w projekty elektrowni wiatrowych Pracowni Finansowej można dołączyć z kapitałem od 51 000 zł. Model biznesowy inwestycji w energetykę wiatrową z Pracownią Finansową zakłada objęcie przez Inwestora udziałów w spółce celowej. 

Pomnażaj kapitał inwestując w ekologię!

Inwestycje w nowe technologie –
high tech – high risk – high profit

Inwestycja w profesjonalne data center służące do szyfrowania transakcji w technologii blockchain polega na dołączeniu w roli Wspólnika do prowadzonej przez spółkę serwerowni posiadającej dostęp do taniej energii, w której Inwestor w zamian za wniesiony wkład finansowy na rozwój projektu otrzymuje udział w zyskach z jego działalności.

Projekty inwestycyjne nowych technologii określane są mianem ‘High tech – High risk – High profit’, co wynika wprost z ryzyka kursowego generowanej waluty cyfrowej oraz trudności jej wydobycia, istotnie wpływającego na rentowność przedsięwzięcia. Zmiany na rynku energetycznym w Polsce oraz spadek kursów walut cyfrowych, zmusiły firmy inwestujące w tę branżę do  poszukiwania rozwiązań pozwalających zachować zadowalającą opłacalność inwestycji. Receptą okazało się przeniesienie Blockchain Data Center do lokalizacji zagranicznych, z atrakcyjnymi warunkami przyłącza energetycznego.

W obrębie projektów nowych technologii powstały m.in. innowacyjne mobilne serwerownie zwane Kontererowymi Centrami Obliczeniowymi, a zespół inżynierów opracował także system chłodzenia urządzeń obliczeniowych płynem niskowrzącym. W aktualnej ofercie inwestycyjnej znajdują się projekty Blockchain Data Center zlokalizowane w Rosji oraz Iranie, z dostępem do taniej energii, mogące zapewnić serwerowni satysfakcjonującą rentowność, przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji w branży miningu cyfrowego.

Podłącz się i miej swój udział w rozwoju technologii przyszłości!

Odpowiedzialny biznes

Pracownia Finansowa to spółka wielokrotnie wyróżniana za działania prowadzone w obszarze CSR, wysoką jakość realizowanej polityki odpowiedzialności społecznej, a także przyczynianie się do rozwoju uczciwego biznesu w Polsce.

Czujemy się odpowiedzialni za nasze decyzje biznesowe i ich wpływ na społeczeństwo i otoczenie, dlatego realizujemy szereg działań wspierających ochronę środowiska, dbamy o dobre relacje w zespole i rozwój pracowników, a także przyłączamy się do wybranych akcji charytatywnych. Są to trzy najważniejsze elementy, wokół których skupia się nasza strategia CSR.

Potwierdzeniem właściwego zarządzania relacjami wewnątrz, na zewnątrz organizacji oraz z otoczeniem i władzą lokalną, jest m.in. otrzymywanie przez 3 lata z rzędu wyróżnienia Certyfikatem Przedsiębiorstwo Fair Play, gdzie niezależne jednostki oceniają nas przede wszystkim pod kątem etycznej strategii biznesowej. W Pracowni Finansowej ocena aspektu etycznego jest o tyle prostsza, iż posiadamy własny Kodeks Etyki definiujący pięć norm etycznych, obowiązujących w Grupie PF jako nadrzędne wartości biznesowe. Należą do nich: poszanowanie prawa, odpowiedzialność, wzajemny szacunek, jakość i dbałość o dobre relacje.

Odpowiedz na 5 pytań o Pracowni Finansowej i odbierz niespodziankę
podczas kongresu Invest Cuffs 2019

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny. Ostateczna wysokość zysku zależy od modelu współpracy i została oszacowana na podstawie warunków rynkowych aktualnych na dzień 15.03.2019r. Szczegółowe warunki naliczania, wypłaty zysku, informacje o ryzyku, a także warunki współpracy regulują umowy dostępne na stronie www.pracownia-finansowa.pl

Sprawdź dlaczego Inwestorzy indywidualni wybierają Pracownię Finansową

Aktualności

Zobacz wszystkie
28/04/2022

Kwiecień to miesiąc zatwierdzania sprawozdań finansowych w grupie INWE, a więc czas wyczekiwany przez Inwestorów, bo poprzedzający wypłaty zysków. Rekordową…

22/04/2022

Podczas uroczystej Gali ‘Liderzy Przyszłości i Firmy Rodzinne’, która odbyła się w dniu 1 kwietnia 2022 w hotelu Bristol w…

08/04/2022

Sytuacja związana z inwazją Rosji na Ukrainę sprawia, że w gospodarce światowej jest coraz mniej miejsca dla rosyjskich dostawców. Słuszne…

31/03/2022

Raport ’Inwestycje Crowdfundingowe – Prognozy’ to kompendium wiedzy o inwestycjach grupowych. Uzyskaj dostęp do bezpłatnego eBooka i sprawdź podsumowanie Pracowni Finansowej w…

31.05 godz. 20:00 07.06 godz. 20:00 24.05 godz. 20:00