Inwestycje w Wiatraki – nowe a używane

W życie wszedł właśnie długo oczekiwany, 4 rozdział ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Teraz czekamy na rozporządzenie dotyczące pierwszej aukcji i cen referencyjnych w poszczególnych koszykach technologicznych. Wówczas okaże się jakiego wsparcia mogą oczekiwać elektrownie wiatrowe i kiedy będzie można ruszyć z ich budową.

Ostatniego dnia czerwca, rzutem na taśmę, ogłoszono też konkursy dotacyjne dla OZE. Poziom dofinansowania wynosić może nawet 85%. Tymczasem, Pracownia Finansowa oferuje projekt elektrowni, która nie wymaga wsparcia, kredytu oraz dotacji. Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 15 może ruszyć jeszcze we wrześniu tego roku, przed spodziewanym terminem pierwszej aukcji w nowym systemie wsparcia.

Czy to dobre posunięcie i co wybrać, podejmując teraz decyzję o inwestowaniu?

Po pierwsze, należy pamiętać, że Pracownia Finansowa oferuje tylko najlepsze w swojej ocenie inwestycje, bo sama ma w nich udziały. Mimo, że finansowo angażuje się w nie znacznie mniej, niż inwestorzy, to jednak ilość pracy potrzebnej do ich przygotowania i pozyskania kapitału jest ogromna. Skoro zatem zarówno oparta o nową maszynę EEW13, jak i 9-letnia EEW15, to dobry wybór, to jakie są różnice i na co się z decydować?

Parametry dostępnych aktualnie projektów inwestycyjnych:

*Rentowność szacowana na podstawie średnich cen energii i Zielonego Certyfikatu z poprzednich lat. Rozporządzenie w sprawie pierwszej aukcji i cen referencyjnych określi wstępnie warunki odkupu i różne warianty sprzedaży energii, na podstawie przynależności do poszczególnych koszyków technologicznych. Dopiero wygranie aukcji zapewni nam cenę, która będzie gwarantowana na okres do 15 lat i indeksowana o poziom inflacji.
** Rentowność szacowana na podstawie ceny energii elektrycznej 155zł. Obecnie średnia cena energii jest wyższa i rośnie.

Niniejszy tekst nie jest odpowiedzią na pytanie czy wybrać inwestycje w wiatraki nowe, czy używane, bo okoliczności zakupu turbiny Repower 2MW są wyjątkowe i nie wiadomo, czy taka okazja się jeszcze powtórzy.

Ponadto, nie wiemy jakie faktycznie będą parametry odkupu energii w nowym systemie aukcyjnym, a nawet jak je poznamy, to w każdej aukcji, poprzedzającej budowę kolejnych elektrowni, mogą być uzyskiwane różne ceny.

Zakładając, że rentowność będzie podobna, zastanówmy się, czy nasze inwestycje w wiatraki lepiej oprzeć o najnowszą technologię, czy maszyny kilkuletnie, za to dużo tańsze.

Nowa turbina popracuje 25 lat, chyba, że zechcemy ją wymienić na nowszą, większą, bardziej wydajną, z nowym systemem wsparcia, tuż po spłacie kredytu, czyli po 15 latach, sprzedając ją jako używaną;

Używaną maszynę także możemy sprzedać po 15 latach i w to miejsce postawić maszynę nową, posiłkując się kredytem bankowym. Różnica polega na tym, że odzyskamy wówczas mniej środków, bo turbinę 24 letnią raczej sprzedamy już na złom, niż do dalszego użytkowania.

Jeśli zatem obie turbiny i tak będziemy chcieli, lub mogli, wymienić po 15 latach a różnicę w produktywności nowej i używanej niweluje niższa cena zakupu tej drugiej, zobaczmy kiedy zaczniemy zarabiać:

  • Ekologiczna Elektrownia Wiatrowa 13 ruszy prawdopodobnie w połowie przyszłego roku

  • EEW15 będzie pracować już we wrześniu bieżącego roku

Powyższe argumenty przemawiają za inwestycją w EEW15, jednak w horyzoncie kilkudziesięciu lat działania spółki można by powiedzieć, że ta różnica nie jest aż taka duża.

Sprawdźmy jeszcze kwestię kredytu bankowego

Z jednej strony, wolelibyśmy się bez niego obyć a z drugiej, podnosi on rentowność, bo inwestujemy mniejsze środki własne. Dźwignia na kredycie, pozwala też bardziej pomnożyć kapitał przy ewentualnej sprzedaży spółki po 2-3 latach od wybudowania elektrowni. Wzrost wartości w przypadku Inwestycji z kredytem liczymy bowiem od kwoty zainwestowanej, a nie od kosztu całego projektu.

Inwestycje w wiatraki kuszą wysokimi stopami zwrotu, mimo burzliwych zmian warunków prawnych i politycznych. Chcemy korzystać z najnowszej technologii, ale by uzyskiwać z jej zastosowaniem atrakcyjne stopy zwrotu dla inwestorów, potrzebne jest wsparcie, na które trzeba jeszcze trochę poczekać. Jednocześnie, znajdujemy sposoby aby budować elektrownie, które tego wsparcia nie wymagają i zapewniają podobny poziom zysków. Ważne, że każda decyzja o inwestowaniu w wiatraki z Pracownią Finansową będzie trafiona. Udowodniliśmy już, że jesteśmy w stanie zmienić koncepcję i parametry budowy projektów będących już w fazie realizacji, w odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania makroekonomiczne, po to, aby zachować oczekiwaną rentowność i spełnić oczekiwania inwestorów.

Tomasz Wiśniewski

Przeczytaj także

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej