Inwestycje grupowe Pracowni Finansowej biją rekordy kapitałowe!

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa, z którą nadal mierzy się cały świat, sprawiła, że gospodarka stanęła w obliczu wielkiej niepewności. Nadciągający kryzys przyniósł widmo spadku wartości pieniądza w wyniku inflacji, a więc inwestorzy zaczęli poszukiwać możliwości zabezpieczenia swoich nadwyżek finansowych. Z pomocą przyszły inwestycje grupowe Pracowni Finansowej.

Pomimo okresu wakacyjnego, który w inwestycjach zazwyczaj jest czasem mniejszej intensywności, to projekty inwestycyjne Grupy PF osiągają obecnie rekordy pozyskanego kapitału! W czerwcu odnotowaliśmy inwestycje o łącznej wartości ponad 6 milionów złotych, a w lipcu 4 miliony złotych, czyli łącznie 10 milionów złotych. Inwestycje alternatywne crowdfundingowe w realną wartość okazały się jednym z najpopularniejszych sposobów na ochronę kapitału przed inflacją.

Banki oferują ujemne stopy procentowe, a Rząd, tylko w czasie kwarantanny dodrukował prawie 100 mld. złotych, na tarczę antykryzysową. To musi powodować spadek wartości pieniądza, czyli wzrost cen. Natomiast strategia inwestycyjna zakładająca ochronę kapitału przed inflacją ma zastosowanie zarówno w projektach Pracowni Finansowej z sektora nieruchomości jak również tych z sektora elektrowni wiatrowych, o czym pisaliśmy m.in. w artykule Chroń kapitał przed inflacją i pozwól swoim finansom pracować.

Przykładową symulację wartości elektrowni wiatrowej po 15 latach, po repoweringu, można zobaczyć na webinarach LIVE prowadzonych przez wiceprezesa Pracowni Finansowej – Tomasza Wiśniewskiego. Zapraszamy do zapisów na najbliższą prezentację LIVE o inwestycjach w elektrownie wiatrowe tutaj >> REJESTRACJA . Prezentowana podczas webinarów symulacja uzmysławia, że jest to biznes, który nie tylko niweluje efekt inflacji, ale także go wyprzedza. Wartość elektrowni w analizowanym przykładzie, z biegiem lat nie spada, lecz rośnie.

Wynika to z jednej strony ze wzrostu cen energii, dzięki czemu wspólnicy elektrowni wiatrowej mogą zachować realną wartość swoich zysków każdego roku, a z drugiej strony zarabiać coraz więcej – dzięki wymianie turbiny na nowszą, wydajniejszą, może wyższą, której większa produkcja z nawiązką ma pokryć ratę kredytu zaciągniętego na jej zakup. Przyjęty model biznesowy sprawia, że po kolejnych 15 latach, kiedy spółka całkowicie spłaci kredyt i nie dokona kolejnego repoweringu, może liczyć na kolejny skokowy wzrost rentowności, wynikający z uwolnienia środków do wypłaty, które do tej pory były przeznaczane na spłatę rat kredytu.

Ponieważ w tej branży spółki wycenia się metodą dochodową, wzrost rentowności oznacza wzrost wartości. W analizowanym przykładzie projektu inwestycyjnego energetyki wiatrowej wartość udziałów rośnie kilkukrotnie, dzięki czemu inwestorzy nie tylko zarabiają coraz więcej, ale mogą sprzedać swoje udziały w coraz wyższej cenie.

Szeroka oferta inwestycji w elektrownie wiatrowe szybko znalazła chętnych inwestorów na objęcie udziałów w tym perspektywicznym biznesie. Z obecnie dostępnej oferty na szczególną uwagę zasługuje projekt EEW13, gdzie ekologiczna elektrownia ma być oddana na początku 2021 roku i bazuje na cenionej na całym świecie turbinie Vestas V90, o mocy 2 MW, instalowanej na 105-metrowej wieży, która została już zamówiona i zaliczkowana.

Zainteresowanie naszymi inwestycjami deweloperskimi również wzrasta, zgodnie z przewidywaniami naszych ekspertów. Na chwilę obecną zostały rozdysponowane wszystkie udziały w dostępnych w ofercie projektach nieruchomości, a do nadchodzących powstała lista oczekujących, która stale się powiększa. W przygotowaniu są zatem kolejne inwestycje deweloperskie, gdzie czekamy jedynie na uzyskanie pozwoleń na budowę, a obecnie zapraszamy inwestorów do projektu PFN Capital, umożliwiającego powiększanie banku ziemi pod nowe inwestycje, proponując inwestycje alternatywne z gwarantowaną stopą zwrotu na poziomie 6 lub 7% rocznie.

Dziękujemy za zaufanie i zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą:

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej