Crowdfunding nieruchomości – wszystko co musisz wiedzieć

Inwestując w budowę osiedli w stolicy, możesz podwoić kapitał
w 7 lat!

Pracownia Finansowa ma dla Ciebie propozycję inwestycyjną z perspektywą atrakcyjnych zysków z budowy oraz sprzedaży domów i mieszkań w Polsce. Teraz możesz uczestniczyć w mieszkaniowych projektach inwestycyjnych i zarabiać jak deweloper, bez konieczności angażowania się w proces realizacji.

Inwestuj w nieruchomości deweloperskie z zyskiem większym niż z wynajmu!

Inwestuj w budowę nowoczesnych domów na rynku warszawskim i nie tylko. Dołącz do projektów charakteryzujących się wysokim poziomem bezpieczeństwa i generuj zyski większe niż z wynajmu.

Umowa spółki, zabezpiecza interesy Inwestorów w taki sposób,
aby zyski ze sprzedaży nieruchomości trafiały w pierwszej kolejności
do nich. Do czasu realizacji zysku, grunt wraz z domami będzie dla nich
zabezpieczeniem przedsięwzięcia.

Forma dołączenia do biznesu to notarialne przystąpienie do spółki celowej. Spółki są powołane do sfinansowania, realizacji i sprzedaży mieszkań i domów. Stajecie się Państwo współwłaścicielami przedsiębiorstwa i jego majątku. Horyzont Inwestycyjny wynosi około 2 lat i pozwala w tym czasie zrealizować zyski znacznie przekraczające średnią rynkową.

W poszukiwaniu złotego środka

Niskie stopy procentowe, jakie oferują lokaty bankowe, oraz wysokie ryzyko związane z inwestowaniem na rynkach kapitałowych, skłaniają do poszukiwania alternatywnych sposobów pomnażania kapitału. Złotym środkiem może być inwestowanie w budowę nieruchomości w celu ich sprzedaży na rynku pierwotnym. Pozwala to wygenerować zyski wyższe niż z wynajmu lokali. Deweloperka to prosty, ale jednak niełatwy biznes. Problemy jakie napotykają deweloperzy związane z urzędami, sąsiedztwem, pracownikami lub podwykonawcami, potrafią skutecznie zniechęcić do prowadzenia takiej działalności. Jak w każdym biznesie, początki bywają trudne i zanim zaczniemy zarabiać, przychodzi nam najpierw płacić za własne (i nie tylko własne) błędy.

Budowa nieruchomości to dochodowy biznes, ale nie pasywna inwestycja – wymaga ogromnego zaangażowania Inwestora
i posiadania przez niego wiedzy i doświadczenia.

Naszą misją jest umożliwienie Inwestorowi czerpania zysku z atrakcyjnego
rynku deweloperskiego, w pełni pasywnie i bez konieczności posiadania dużego kapitału.

Zainwestuj przynajmniej 10 minut, aby zapoznać się z poniższymi informacjami, które uchronią cię przed podjęciem błędnych decyzji inwestycyjnych.

Jeśli zamiast czytać, wolisz posłuchać i zobaczyć, możesz też zamówić link do zapisu jednego z ostatnich webinarów LIVE prowadzonych przez Tomasza Wiśniewskiego, wiceprezesa PF:

Jeśli powyższe informacje wystarczą Ci do podjęcia decyzji o zainwestowaniu i potrzebujesz jedynie wskazówek jak rozpocząć proces przystępowania do spółki, ew. chcesz zadać kilka dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

Kluczowe czynniki sukcesu inwestycji

Kluczowe czynniki sukcesu inwestycji

Inwestor zostaje wspólnikiem, czyli współwłaścicielem gruntu, realizowanych obiektów i innych wartości materialnych i niematerialnych posiadanych przez spółkę. Jest to zatem inwestycja w realną wartość, którą można: zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć.

Stabilny rynek nieruchomości m.in. w Warszawie

Stolica to największy rynek nieruchomości w kraju. Obiekty każdego typu znajdują tu łatwo swoich nabywców, więc sprzedający mogą oferować ceny znacznie powyżej kosztów budowy. Projekty Grupy PF są realizowane już w kliku dzielnicach Warszawy.

Krótki czas trwania inwestycji

Większość projektów jest przeprowadzanych w okresie krótszym niż 2 lata lub proponowany jest Inwestorowi dokładny okres obowiązywania umowy na 2 lata. Wówczas można otrzymać z powrotem cały wkład, wraz z należnymi odsetkami. Można też zostawić swój kapitał w projekcie na dłużej lub płynnie przenieść go do kolejnej inwestycji.

Zakup gruntów po okazyjnych cenach

Powszechnie uważa się, że na nieruchomości zarabia się w momencie zakupu, nie sprzedaży. Aby wygenerować jak największy zysk dla Inwestorów i spółki, w Grupie PF prowadzona jest restrykcyjna polityka kosztowa, w ramach której, nabywane są grunty po okazyjnych cenach.

Idealny sposób dywersyfikacji

Dla osób inwestujących na ryzykownych rynkach kapitałowych lub w jakiekolwiek inwestycje, wiążące się z wyższym ryzykiem, nieruchomości są bezpieczną przystanią dla części portfela. Część środków powinno się zawsze mieć ulokowanych w bezpiecznym miejscu.

Wysoki standard realizacji

Inwestorzy przystępujący do naszych projektów deweloperskich mogą być pewni, że wszystkie realizacje charakteryzują się podwyższonym standardem wykończenia, co niesie za sobą wiele dodatkowych korzyści. Użycie wysokiej jakości materiałów wpływa nie tylko na aspekt wizualny, ale również gwarantuje lepszą trwałość budynków.

Atrakcyjny zysk

Trudno znaleźć pasywną inwestycję dającą zysk 5 – 7 razy większy niż na lokacie bankowej. Wysoki zysk jest też zwykle premią za ponoszone ryzyko. Inwestycja w bezpieczny segment, jakim jest budowa nieruchomości w Warszawie, dająca zysk w okolicach 10% w ujęciu rocznym, to bardzo korzystna oferta.

Know-how ekspertów z branży

Każdy powinien robić to, co lubi, co sprawia mu radość i przychodzi z łatwością. Nasi Inwestorzy to w większości osoby, które odniosły sukces w swoich dziedzinach i dzięki temu wygenerowały nadwyżki finansowe, które chcą dobrze ulokować i pomnożyć, nie ucząc się przy tym nowej branży i nie płacąc za błędy początkującego. Pomagamy im w tym, umożliwiając dołączenie do deweloperskich projektów inwestycyjnych, prowadzonych przez ekspertów.

Udział w przedsiębiorstwie

Udziały w spółce komandytowej to prawa majątkowe – są dziedziczone, mogą być także sprzedane na rynku wtórnym lub podarowane. Każdy komandytariusz ma jeden głos w spółce i inne prawa gwarantowane mu przez Kodeks Spółek Handlowych.

Pomnażanie kapitału w kolejnych projektach

Po sprzedaży lokali z danej inwestycji, wspólnik może wyjść ze spółki, zabierając zainwestowany kapitał, ale może też zlecić przeniesienie środków do kolejnego projektu. Dzięki temu, środki będą pracowały przez okrągły rok, bez nawet jednego dnia przerwy, jakie występują przy tradycyjnym obrocie nieruchomościami, czy wynajmie.

Dodatkowe korzyści rozliczeniowe

Istnieje możliwość rozliczenia zysku łącznie z przychodami z działalności gospodarczej, co pozwala wykorzystać tarczę podatkową, jednak NIE ma konieczności zakładania działalności gospodarczej.

Gotówkowe finansowanie inwestycji

Spółka finansuje inwestycje wyłącznie ze środków własnych, zatem nie występuje ryzyko, że bank lub inna instytucja finansowa, będą chciały zaspokoić swoje roszczenia jej majątkiem lub też majątkiem komplementariusza.

Wypłata zysku win-win

Na bezpieczeństwo inwestycji, jak i zabezpieczenie zysków wpływa fakt, że Pracownia Finansowa zarabia proporcjonalnie do wygenerowanego na inwestycji zysku, dlatego zależy nam, na powodzeniu przedsięwzięcia. Umowa inwestycyjna zapewnia Inwestorowi dodatkowo pierwszeństwo w wypłacie zainwestowanego kapitału i gwarantowaną stopę zwrotu.

Portfolio zrealizowanych projektów

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację inwestycji deweloperskich w portfolio PF, gwarantuje wysoką jakość i przewidywalność prowadzonych projektów. To sprawia, że w trakcie budowy występuje o wiele mniej niespodziewanych sytuacji i błędów, niż u osób zajmujących się tym biznesem od niedawna.

Jedna z największych spółek crowdfundingowych w Polsce

Pracownia Finansowa działa w formie Sp. z o.o. od 2013 roku, a jej założyciele prowadzą obsługę projektów inwestycyjnych od kilkunastu lat. Obecnie Pracownia Finansowa stanowi jedną z największych spółek obsługujących inwestycje grupowe w nieruchomości w Polsce.

Biznes prowadzony przez profesjonalistów

Radosław Kałczew

Prezes Zarządu PFN Sp. z o.o.

Manager z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prowadzenia i realizacji budowlanych projektów inwestycyjnych. Ekspert w zakresie inżynierskich rozwiązań architektonicznych, w których najistotniejsza jest ergonomia funkcji użytkowej i bieżącej eksploatacji obiektów.

Maciej Musiał

Prezes Zarządu INWE Sp. z o.o.

Założyciel spółki INWE. Specjalista finansowy z wieloletnim doświadczeniem w branży i posiadacz certyfikatu EFC® – European Financial Consultant, poziom II, nadawanego przez European Federation of Financial Professionals (EFFP).

Tomasz Wiśniewski

Prezes Zarządu Pracowna Finansowa Sp. z o.o. Sp.K.

Manager z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prowadzenia i realizacji budowlanych projektów inwestycyjnych. Ekspert w zakresie inżynierskich rozwiązań architektonicznych, w których najistotniejsza jest ergonomia funkcji użytkowej i bieżącej eksploatacji obiektów.

Podsumowanie naszych projektów inwestycyjnych ubiegłych lat

Opinie naszych Inwestorów

Budowa domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego
nie wiąże się z ryzykiem zatrzymania inwestycji związanym z brakiem dopływu nowego kapitału.
Budowę nawet dużego osiedla złożonego z domów jednorodzinnych można podzielić na etapy
w zależności od posiadanego na ten cel kapitału.

Inwestorzy przystępujący do naszych projektów deweloperskich mogą być pewni, że wszystkie realizacje charakteryzują się podwyższonym standardem wykończenia, co niesie za sobą wiele dodatkowych korzyści.

Czekanie kosztuje

W projektach inwestycji w nieruchomości obsługiwanych przez Pracownię Finansową naliczamy zysk proporcjonalnie do liczby dni, które minęły od dokonania przez Inwestora wpłaty na rachunek bankowy spółki celowej. Oznacza to, że przy inwestycji w wysokości np. 200.000 zł, przy 10% stopie zwrotu, każdy dzień zastanawiania kosztuje Inwestora aż 55 zł. W przypadku lokaty na 1,5% jest to kwota 8,2 zł / dzień.

Czekanie kosztuje

Widzimy zatem, że inwestycja w budowę osiedla zarobi w 55 dni kwotę, którą lokata wypracowała by przez cały rok. (3000zł. roczny zysk z lokaty podzielony przez 55 zł na dzień – zysk z nieruchomości). To oznacza, że jeśli do końca trwania rocznej lokaty pozostało więcej niż 55 dni, opłaciłoby się ją zerwać i zainwestować w spółkę budującą osiedle domów. Gdyby przykładowo zerwać lokatę na 110 dni przed terminem, to w ciągu tych 3,5 m-ca zarobimy dwukrotnie więcej niż lokata przez cały rok.

Zapraszamy Cię do biznesu, który funkcjonuje od lat.
Nie pozyskujemy kapitału na projekty, których realizacja jest uzależniona od tego, czy uda się zebrać wymaganą kwotę. Niezależnie od Twojego zaangażowania lub jego braku, opisywane projekty powstaną i co ważne –

Są już w trakcie realizacji

Podane kwoty są kwotami brutto, a w przypadku gdy inwestorem jest spółka, lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, można jeszcze zoptymalizować płacone podatki. Przy lokacie jest to niestety całe 19% podatku od zysków kapitałowych.

Najwyższy poziom obsługi Inwestora otrzymujesz w standardzie

Dostęp do Panelu Inwestora i Aplikacji Mobilnej

Cykliczne raporty

Indywidualny opiekun

Wsparcie Biura Obsługi Inwestora

Preferencyjne warunki na kolejne projekty

Podsumowanie założeń inwestycyjnych

 • Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa:
  • zabezpieczenie na nieruchomości
  • Inwestycja w Realną Wartość
  • stabilny rynek nieruchomości w stolicy
  • wysoki standard przy niskich cenach budowy
  • Inwestor zostaje wspólnikiem, z prawem głosu i innymi prawami gwarantowanymi przez KSH
  • pierwszeństwo Inwestora w wypłacie zysku ze sprzedanych lokali
  • wynagrodzenie organizatora inwestycji proporcjonalnie do wygenerowanego zysku
  • biznes prowadzony jest przez profesjonalistów z licznymi zrealizowanymi projektami
  • wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu inwestycji spółki matki
  • nie występuje ryzyko zatrzymania budowy w związku z brakiem finansowania
 • Krótki czas trwania projektu
 • Wysoka stopa zwrotu
 • Inwestycja w pełni pasywna dla Inwestora
 • Możliwość kontynuacji inwestycji z zachowaniem ciągłości naliczania zysku
 • Możliwość rozliczenia zysku wraz z przychodami z działalności gospodarczej
 • Dołączenie do inwestycji nie wymaga założenia działalności gospodarczej
 • Brak ryzyka związanego z finansowaniem bankowym
 • Zysk naliczany za każdy dzień zaangażowania kapitału Inwestora
 • Panel Inwestora – wgląd w podsumowanie swoich inwestycji i inne ważne informacje
 • Indywidualny opiekun Inwestora.
 • Preferencyjne warunki dołączania do innych projektów grupy kapitałowej PF

Przejrzyste zasady

zapoznaj się z dokumentami

Jeśli powyższe informacje wystarczą Ci do podjęcia decyzji o zainwestowaniu i potrzebujesz jedynie wskazówek jak rozpocząć proces przystępowania do spółki, ew. chcesz zadać kilka dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

Jeśli zamiast czytać, wolisz posłuchać i zobaczyć, możesz też zamówić link do zapisu jednego z ostatnich webinarów LIVE prowadzonych przez Tomasza Wiśniewskiego, wiceprezesa PF:

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej