Inwestowanie długoterminowe w OZE – co musisz wiedzieć

Energia elektryczna to element, bez którego dzisiejszy świat nie jest w stanie funkcjonować. Bez względu na sytuację gospodarczą, czy też kryzysy prąd to dobro, na które zawsze jest popyt. Co to oznacza dla inwestorów?

Oczywiście, nie możemy założyć, że jest to jedyny słuszny sposób na pomnożenie posiadanych nadwyżek finansowych, jednak jest to obszar zdecydowanie wart zainteresowania – zwłaszcza w dobie rosnącej popularności Odnawialnych Źródeł Energii.

Jak pokazują badania, mimo panującej pandemii koronawirusa i lockdownu, pierwsza połowa roku okazała się bardzo łaskawa dla sektora OZE, który w porównaniu z poprzednim rokiem odnotował znaczny wzrost produkcji i sprzedaży energii.

Pogarszający się stan środowiska naturalnego i jakości powietrza, oraz rosnąca świadomość społeczeństwa w tym zakresie, sprawiają że alternatywne źródła energii z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem i stanowią coraz większy procent udziału w produkcji energii elektrycznej.

Odnawialne Źródła Energii – w co inwestować?

Grupowe inwestycje w OZE umożliwiają dołączenie do tego ekologicznego biznesu w sposób wygodny i bezobsługowy. Ich podstawowym założeniem jest generowanie długoterminowego dochodu pasywnego. Ze względu na prognozowaną wysoką stopę zwrotu, stają się coraz popularniejszą formą pomnażania kapitału, coraz śmielej wypierając tradycyjne inwestycje.

W Polsce warunki pozwalają na wytwarzanie energii w elektrowniach wodnych, wiatrowych, z wykorzystaniem paneli słonecznych i fotowoltaicznych, a także z biomas, biogazów oraz źródeł geotermalnych.

Ze względu na opłacalność, koszt i sposób przeprowadzenia całej inwestycji, najczęściej wybieranym odnawialnym źródłem energii elektrycznej jest energia, wytwarzana przy wykorzystaniu siły wiatru.

Dlatego elektrownie wiatrowe coraz częściej stanowią przedmiot projektów inwestycyjnych. We współpracy z Pracownią Finansową inwestorzy mogą stać się współwłaścicielami jednej lub kilku elektrowni wiatrowych na terenie Polski i Ukrainy.

Jak inwestować w OZE?

Popularną formą inwestycji w OZE jest model crowdfundingu, będący grupową formą inwestowania, posiadającą istotne zalety względem inwestycji indywidualnych, mającym stanowić atrakcyjne źródło systematycznego dochodu pasywnego nawet kilkadziesiąt lat.

Projekt inwestycyjny opiera się na założeniu spółki celowej, która w tym przypadku realizuje cel, jakim jest budowa elektrowni wiatrowej. Inwestor obejmuje udziały i staje się wspólnikiem w spółce. Ma wpływ na kluczowe decyzje, może śledzić realizację inwestycji, a jednocześnie cieszyć się komfortem, jaki daje powierzenie planowania i zarządzania inwestycją ekspertom z Grupy Pracownia Finansowa.

Inwestorzy jako udziałowcy spółki finansują swoim wkładem budowę elektrowni wiatrowej, a gdy turbina zacznie pracę, czerpią zyski ze sprzedaży wyprodukowanej energii do sieci.

Ile potrzebujesz na start, aby zainwestować w OZE?

Progi wejścia w przypadku inwestycji w OZE, w zależności od projektu, to na ogół nieduże kwoty zaczynające się od kilkudziesięciu tysięcy złotych. Obecnie, w 2020 roku, wahają się one między 40 a 70 tys. zł. Prognozowane stopy zwrotu w aktualnie realizowanych projektach to aż 10,8% do 16,6% w skali roku. Jest to nieporównywalnie więcej niż w przypadku lokat bankowych, a co najważniejsze ta forma dochodu pasywnego obroni się przed inflacją. Wzrost cen, skorelowany jest bowiem ze wzrostem energii elektrycznej, czyli powoduje wzrost przychodów elektrowni wiatrowej.

Inwestycje w OZE w Polsce.

Wielu inwestorów ma wątpliwości, czy w Polsce istnieją odpowiednie warunki do postawienia elektrowni wiatrowej. Tworząc projekt inwestycyjny budowy elektrowni wiatrowej, eksperci zawsze opierają się na dokładnych analizach i badaniach zasobów energetycznych z wiatru. Co więcej, nakładając wyniki przeprowadzonych badań na tzw. krzywą mocy konkretnej turbiny, są w stanie precyzyjnie określić jaka ilość prądu zostanie wyprodukowana i dzięki temu oszacować opłacalność inwestycji w danym miejscu.

Zalety inwestycji długoterminowych w OZE przy współpracy z Pracownią Finansową.

 • Prognozowana wysoka stopa zwrotu
 • Inwestycja prognozująca generowanie dochodu pasywnego przez wiele lat
 • Szansa na zwiększanie rentowności w przyszłości dzięki systematycznym wymianom sprzętu na nowszy, prognozowanym wzrostom cen energii i projektom zwiększającym rentowność
 • Inwestycja także dla początkujących inwestorów – niski próg wejścia
 • Niski próg wejścia to też możliwość dywersyfikacji inwestycji przez rozłożenie kapitału na kilka projektów
 • Nadzorowanie projektu przez specjalistów finansowych oraz ekspertów rynku odnawialnych źródeł energii.
 • Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych ekspertów Grupy Pracownia finansowa
 • Wspólnota interesów z zarządzającymi projektem, których zysk jest proporcjonalny do zysku spółki.
 • Biznes oparty o udziały w przedsiębiorstwie. Udziały są dziedziczone, mogą być sprzedane lub podarowane
 • Inwestycja w realną wartość – w dobra, które można zidentyfikować, zmierzyć, ubezpieczyć, odtworzyć, ulepszyć – zwiększyć rentowność i wartość.
 • Wspieranie ochrony środowiska i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej