Inwestorzy potwierdzają wysoką jakość i partnerskie podejście Pracowni Finansowej

Inwestorzy dostrzegają potencjał poszczególnych branż i czują się bezpieczniej, wiedząc, że dołączają do biznesu, w którym panuje pełna synergia działań wśród wszystkich spółek w Grupie. A potwierdzają to liczne, pozytywne opinie o Pracowni Finansowej.

Na pierwszym miejscu stawiamy satysfakcję naszych partnerów w biznesie, którymi przede wszystkim są inwestorzy z segmentu bankowości prywatnej. Dlatego nie proponujemy uniwersalnych rozwiązań, a do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie. Analizujemy poziom rentowności ryzyka, a także potrzeby oraz możliwości finansowe inwestora. Pracujemy na realny zysk poprzez inwestycję w identyfikowalne aktywa. A nasze kompetencje potwierdzają coraz liczniejsze, pozytywne opinie zadowolonych inwestorów.

Dobro Inwestorów, a także partnerskie podejście w trakcie procesu inwestycyjnego stanowi dla Pracowni Finansowej kwestię priorytetową. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by warunki współpracy były jasne i czytelne. Nie stosujemy w umowach klauzul abuzywnych, nasi inwestorzy mają też swobodny dostęp do pełnej dokumentacji finansowej.

Poszanowanie prawa, odpowiedzialność, wzajemny szacunek, jakość i dbałość o dobre relacje – to nadrzędne wartości biznesowe obowiązujące w całej Grupie Pracownia Finansowa. W swojej działalności skupiamy się zawsze na etycznej strategii biznesowej – a potwierdzają to wyniki analiz przeprowadzonych przez niezależne jednostki oceniające oraz pozytywne opinie zadowolonych pracowników oraz inwestorów.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do obejrzenia aktualnego filmu z opiniami dotyczącymi Pracowni Finansowej.

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej