Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Podwyższenie Kapitału Zakładowego

11/05/2016

Zarząd Pracowni Finansowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które zostało dokonane w dniu 30 marca 2016 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, z kwoty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych do kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.

Podwyższenie kapitału w Spółce nastąpiło na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki w drodze ustanowienia 6000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy, opłaconych w całości gotówką.

Dodaj komentarz

Przeczytaj także

Zapraszamy do obejrzenia krótkich migawek oddających odrobinę tego niesamowitego klimatu, którego byliśmy częścią.

Program, do którego przystąpiliśmy podjęty został przez Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej oraz Związkiem Banków Polskich

Z dumą i radością informujemy, że Pracownia Finansowa, znalazła się w gronie Laureatów XVIII edycji konkursu WIKTORIA – Znak Jakości Przedsiębiorców!

31.05 godz. 20:00 07.06 godz. 20:00 24.05 godz. 20:00