Inwestuj w moc obliczeniową z własnym źródłem energii odnawialnej

EKON to najnowszy projekt inwestycyjny w ofercie Pracowni Finansowej. Realizacja zakłada połączenie Elektrowni Wiatrowej z Kontenerowym Centrum Obliczeniowym i ma na celu wygenerowanie maksymalnego zysku z dbałością o bezpieczeństwo inwestycji. Prognozy inwestycyjne przewidują w pierwszej kolejności diametralne zwiększenie rentowności w projekcie działającej już Elektrowni Wiatrowej 15, do którego nadal można dołączać w roli Inwestora. W kolejnym etapie projekt ma pozwolić na wybudowanie Elektrowni Wiatrowych – 9, 10, 13, 14, 16 i 17, bez udziału kredytowania bankowego i ryzyka z nim związanego. Rentowność tych inwestycji może wynieść, według ostrożnych kalkulacji 20 – 30% rocznie. Wysoka stopa zwrotu jest efektem bardzo wysokiej opłacalności wydobycia kryptowalut w KCO instalowanych pod elektrowniami, a bezpieczeństwo z posiadania dostępu do taniej energii. W rezultacie pozwoli to na generowanie zysków nawet gdyby kursy wydobywanych kryptowalut spadły do bardzo niskich poziomów. Więcej informacji na temat projektu EKON, szczegółowe parametry inwestycji, a także korzyści dostępne tutaj>>

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej