Dlaczego warto inwestować w elektrownie wiatrowe w Polsce?

Pracownia Finansowa jest znana głównie jako jedna z największych firm umożliwiających inwestowanie crowdfundingowe w elektrownie wiatrowe w Polsce. Dlatego dziś zajmiemy się kwestią korzyści wynikających z inwestowania w energetykę wiatrową. Dowiesz się jak zostać wspólnikiem elektrowni wiatrowej w Polsce i czerpać z niej zyski przez dziesiątki lat.

Czym różni się biznes wiatrowy od tradycyjnego?

Tradycyjny biznes to taki, w którym mamy do czynienia z dostawcami, produktem i odbiorcami. W każdej z tych grup spotykamy się z wieloma zagrożeniami. Dostawcy mogą nie wywiązać się z ustaleń – nie dowieźć surowca na czas, dostarczyć podzespoły złej jakości lub podnieść ceny. Produkt może np. wyjść z mody zanim spłacona zostanie linia produkcyjna, zostać na magazynie, zepsuć się lub wrócić z reklamacją. Odbiorcy mogą zmienić przyzwyczajenia, dostawców, żądać niższych cen, kredytu kupieckiego lub nie płacić na czas.

W biznesie wiatrowym dostawcą jest wiatr, który wieje z przewidywalną siłą, jest darmowy i nieopodatkowany. Produktem w tym biznesie jest energia, na którą jest rosnące zapotrzebowanie. Jej cena rośnie i trudno ją zastąpić, a przy tym zielona energia jest szczególnie uprzywilejowana i zapotrzebowanie na nią długo jeszcze nie zostanie zaspokojone. Odbiorcy to, można powiedzieć, klienci idealni – są nimi spółki energetyczne. Na podstawie długoterminowych umów, kupują one całą wyprodukowaną przez elektrownie energię.

Sytuacja rynkowa w branży energetyki wiatrowej w Polsce

Klimat dla elektrowni wiatrowych w Polsce znacznie się w ostatnich latach poprawił. Kolejny rok z rzędu podtrzymano obowiązek odkupu Zielonych Certyfikatów przez Zakłady Energetyczne, dzięki czemu ich cena wzrosła. Mamy bardzo dobre warunki wietrzne, podobnie jak Niemcy, którzy są liderem energetyki wiatrowej w Europie. Jednak w naszym kraju kończą się lokalizacje pod elektrownie wiatrowe. O ile nie zostanie zmieniona reguła 10- krotności wysokości wiatraka od zabudowań, to masz teraz szansę dołączyć do jednych z ostatnich projektów budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. 

Unia Europejska podniosła cel produkcji zielonej energii dla państw członkowskich, a eksperci przewidują ciągły wzrost cen energii w Polsce, przez następnych 15 lat. W całej Europie drożeje energia m.in. w związku ze wzrostem cen praw do emisji CO2. Rośnie też cena węgla kamiennego, z którego pozyskujemy większość energii elektrycznej w Polsce, ponadto energetyka wymaga potężnych inwestycji. To wszystko powoduje, że zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych powinno dalej rosnąć.

Udziały jako aktywa inwestora 

Model biznesowy inwestycji w elektrownie wiatrowe z Pracownią Finansową jest realizowany zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego. Inwestor nabywa udziały w spółce celowej, realizującej przedsięwzięcie, stając się Wspólnikiem w perspektywicznym biznesie OZE. Udziały są aktywem inwestora – mogą zostać sprzedane, podarowane i są dziedziczone, podobnie jak w przypadku nieruchomości.

Jeśli zastanawiasz się, ile będą warte udziały w projekcie w przyszłości, to pamiętaj, że nie kupujesz części wiatraka, tylko nabywasz udział w spółce posiadającej nie tylko turbinę, ale i infrastrukturę towarzyszącą, wartości niematerialne i prawne, jak umowy, koncesje i pozwolenia. W tej branży spółki wycenia się metodą dochodową, więc im więcej zarabiają, tym więcej są warte. Wraz ze wzrostem cen energii rośnie rentowność spółki, a co za tym idzie – jej wartość. Przy decyzji o repoweringu na mocniejszą lub nowocześniejszą turbinę, po 15 latach, w zależności od projektu, wartość może wzrosnąć skokowo. Inwestor może zatem, oprócz bieżących zysków, liczyć na wzrost wartości swojej inwestycji, podobnie jak w przypadku nieruchomości na wynajem. 

Bezpieczeństwo podstawą partnerstwa

Tak jak wspomniano wyżej – głównym zabezpieczeniem dla inwestora jest fakt, że zostaje pośrednio współwłaścicielem majątku spółki, której wartość może rosnąć w przyszłości przez wzrost rentowności, uzyskiwany dzięki wzrostom cen energii i wymianom turbiny na nowszą. Mamy tu do czynienia z inwestycją w realną wartość, czyli w dobra, które można zidentyfikować, zmierzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość) oraz ubezpieczyć, a co za tym idzie odtworzyć.

Inwestor dołącza do spółki na podstawie aktu notarialnego i ma wpływ na kluczowe decyzje, co reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Grupa PF posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych w różnych sektorach gospodarki, co również daje inwestorowi poczucie bezpieczeństwa.

Udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów – to co dobre dla spółki jest jednocześnie dobre dla Inwestorów. Organizatorowi zależy zatem, aby nieustannie zwiększać przychody i optymalizować koszty. Dzięki finansowaniu gotówkowemu w większości niekorzystnych okoliczności spółka może nadal zachowywać atrakcyjną rentowność. Zarząd może szukać sposobów podnoszenia rentowności lub obniżki kosztów. W tej strategii trudno sobie wyobrazić, jak musiałyby spaść ceny energii, żeby spółka nie zarobiła na koszty, które szczegółowo przedstawiamy podczas webinaru LIVE >>

Zabezpieczenie przed inflacją

Inflacja jest w tym przypadku w pewnym sensie neutralna dla inwestora. Ceny energii rosną bowiem proporcjonalnie do wzrostu cen w gospodarce i dzięki temu, nawet po hiperinflacji, inwestorzy, nadal będą posiadaczami jednej elektrowni wiatrowej w ramach spółki celowej. Można szacować, że będą oni mogli osiągać zyski, których siła nabywcza pozostanie podobna jak na początku.

Czysty zysk i dodatkowe korzyści

Inwestowanie w elektrownie wiatrowe z Pracownią Finansową nie wymaga zaangażowania ze strony inwestora. Jest to pasywna inwestycja, która umożliwia osiągnięcie wysokiego zwrotu, szczególnie biorąc pod uwagę możliwość zwiększania rentowności na różne sposoby w przyszłości.

Zwrot, a właściwie podwojenie zainwestowanego kapitału następuje w relatywnie krótkim czasie – ok. 8-10 lat. Inwestor obejmuje udziały, które może sprzedać, podarować i które są dziedziczone jak w przypadku nieruchomości. Dodatkowo w pierwszych latach, ze względu na mechanizm optymalizacyjny, u większości Inwestorów nie wystąpi podatek do zapłaty, a w kolejnych latach, przy wypłacie dywidendy, spółka odprowadzi go do US w imieniu inwestora. Inwestor nie musi tego zysku rozliczać w swojej deklaracji podatkowej. 

Jednak to co najbardziej cenią sobie inwestorzy to możliwość dołączenia do biznesu o dużej skali z niewielką kwotą – kilkudziesięciu tysięcy złotych. Do ich dyspozycji pozostaje grono specjalistów PF, wygodne narzędzia monitorujące. Każdą tego typu inwestycję prowadzi zespół doświadczonych ekspertów w ramach spółek z Grupy PF, którzy zbudowali i zarządzają wieloma podobnymi projektami. Wartością dodaną dla odpowiedzialnych przedsiębiorców jest także przyczynianie się do walki ze smogiem i wspieranie ochrony środowiska naturalnego, a także możliwość pochwalenia się tym faktem wśród swoich klientów, w ramach akcji Ekobiznes Polska

Dostępne unikatowe projekty

Aktualnie w Grupie PF realizowane są budowy elektrowni w oparciu o kilku–kilkunastoletnie turbiny, które można porównać do 2 – 3 letniego samochodu, który już jest dużo tańszy niż w salonie, jednak ciągle jak nowy. Dzięki dużo niższej cenie maszyny, projekt nie wymaga systemu wsparcia, dotacji ani kredytu, aby osiągać dwucyfrowe stopy zwrotu. Strategia regularnych repoweringów może dodatkowo podnieść rentowność i wartość spółki. Natomiast nie jest to też konieczne, gdyż właściwie serwisowane urządzenie może działać 25 a nawet 40 lat, bez spadku produktywności. 

Pracownia Finansowa zaprasza wspólników do projektów Grupy PF, które będą uruchamiane w najbliższym czasie, a ich dostępność jest na bieżąco aktualizowana w ofercie SPRAWDŹ >>

Dowiedz się więcej podczas webinaru LIVE, gdzie prezes PF Tomasz Wiśniewski prezentuje symulację zyskowności inwestycji i odpowiada na pytania uczestników REJESTRACJA >>

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej