Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Aktualności

Dlaczego warto inwestować w elektrownie wiatrowe w Polsce?

08/04/2021

Pracownia Finansowa jest znana głównie jako jedna z największych firm umożliwiających inwestowanie crowdfundingowe w elektrownie wiatrowe w Polsce. Dlatego dziś zajmiemy się kwestią korzyści wynikających z inwestowania w energetykę wiatrową. Dowiesz się jak zostać wspólnikiem elektrowni wiatrowej w Polsce i czerpać z niej zyski przez dziesiątki lat.

Czym różni się biznes wiatrowy od tradycyjnego?

Tradycyjny biznes to taki, w którym mamy do czynienia z dostawcami, produktem i odbiorcami. W każdej z tych grup spotykamy się z wieloma zagrożeniami. Dostawcy mogą nie wywiązać się z ustaleń – nie dowieźć surowca na czas, dostarczyć podzespoły złej jakości lub podnieść ceny. Produkt może np. wyjść z mody zanim spłacona zostanie linia produkcyjna, zostać na magazynie, zepsuć się lub wrócić z reklamacją. Odbiorcy mogą zmienić przyzwyczajenia, dostawców, żądać niższych cen, kredytu kupieckiego lub nie płacić na czas.

W biznesie wiatrowym dostawcą jest wiatr, który wieje z przewidywalną siłą, jest darmowy i nieopodatkowany. Produktem w tym biznesie jest energia, na którą jest rosnące zapotrzebowanie. Jej cena rośnie i trudno ją zastąpić, a przy tym zielona energia jest szczególnie uprzywilejowana i zapotrzebowanie na nią długo jeszcze nie zostanie zaspokojone. Odbiorcy to, można powiedzieć, klienci idealni – są nimi spółki energetyczne. Na podstawie długoterminowych umów, kupują one całą wyprodukowaną przez elektrownie energię.

Sytuacja rynkowa w branży energetyki wiatrowej w Polsce

Klimat dla elektrowni wiatrowych w Polsce znacznie się w ostatnich latach poprawił. Kolejny rok z rzędu podtrzymano obowiązek odkupu Zielonych Certyfikatów przez Zakłady Energetyczne, dzięki czemu ich cena wzrosła. Mamy bardzo dobre warunki wietrzne, podobnie jak Niemcy, którzy są liderem energetyki wiatrowej w Europie. Jednak w naszym kraju kończą się lokalizacje pod elektrownie wiatrowe. O ile nie zostanie zmieniona reguła 10- krotności wysokości wiatraka od zabudowań, to masz teraz szansę dołączyć do jednych z ostatnich projektów budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. 

Unia Europejska podniosła cel produkcji zielonej energii dla państw członkowskich, a eksperci przewidują ciągły wzrost cen energii w Polsce, przez następnych 15 lat. W całej Europie drożeje energia m.in. w związku ze wzrostem cen praw do emisji CO2. Rośnie też cena węgla kamiennego, z którego pozyskujemy większość energii elektrycznej w Polsce, ponadto energetyka wymaga potężnych inwestycji. To wszystko powoduje, że zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych powinno dalej rosnąć.

Udziały jako aktywa inwestora 

Model biznesowy inwestycji w elektrownie wiatrowe z Pracownią Finansową jest realizowany zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego. Inwestor nabywa udziały w spółce celowej, realizującej przedsięwzięcie, stając się Wspólnikiem w perspektywicznym biznesie OZE. Udziały są aktywem inwestora – mogą zostać sprzedane, podarowane i są dziedziczone, podobnie jak w przypadku nieruchomości.

Jeśli zastanawiasz się, ile będą warte udziały w projekcie w przyszłości, to pamiętaj, że nie kupujesz części wiatraka, tylko nabywasz udział w spółce posiadającej nie tylko turbinę, ale i infrastrukturę towarzyszącą, wartości niematerialne i prawne, jak umowy, koncesje i pozwolenia. W tej branży spółki wycenia się metodą dochodową, więc im więcej zarabiają, tym więcej są warte. Wraz ze wzrostem cen energii rośnie rentowność spółki, a co za tym idzie – jej wartość. Przy decyzji o repoweringu na mocniejszą lub nowocześniejszą turbinę, po 15 latach, w zależności od projektu, wartość może wzrosnąć skokowo. Inwestor może zatem, oprócz bieżących zysków, liczyć na wzrost wartości swojej inwestycji, podobnie jak w przypadku nieruchomości na wynajem. 

Bezpieczeństwo podstawą partnerstwa

Tak jak wspomniano wyżej – głównym zabezpieczeniem dla inwestora jest fakt, że zostaje pośrednio współwłaścicielem majątku spółki, której wartość może rosnąć w przyszłości przez wzrost rentowności, uzyskiwany dzięki wzrostom cen energii i wymianom turbiny na nowszą. Mamy tu do czynienia z inwestycją w realną wartość, czyli w dobra, które można zidentyfikować, zmierzyć, ulepszyć (zwiększyć wartość) oraz ubezpieczyć, a co za tym idzie odtworzyć.

Inwestor dołącza do spółki na podstawie aktu notarialnego i ma wpływ na kluczowe decyzje, co reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Grupa PF posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych w różnych sektorach gospodarki, co również daje inwestorowi poczucie bezpieczeństwa.

Udział w zysku organizatora projektu zapewnia wspólnotę interesów – to co dobre dla spółki jest jednocześnie dobre dla Inwestorów. Organizatorowi zależy zatem, aby nieustannie zwiększać przychody i optymalizować koszty. Dzięki finansowaniu gotówkowemu w większości niekorzystnych okoliczności spółka może nadal zachowywać atrakcyjną rentowność. Zarząd może szukać sposobów podnoszenia rentowności lub obniżki kosztów. W tej strategii trudno sobie wyobrazić, jak musiałyby spaść ceny energii, żeby spółka nie zarobiła na koszty, które szczegółowo przedstawiamy podczas webinaru LIVE >>

Zabezpieczenie przed inflacją

Inflacja jest w tym przypadku w pewnym sensie neutralna dla inwestora. Ceny energii rosną bowiem proporcjonalnie do wzrostu cen w gospodarce i dzięki temu, nawet po hiperinflacji, inwestorzy, nadal będą posiadaczami jednej elektrowni wiatrowej w ramach spółki celowej. Można szacować, że będą oni mogli osiągać zyski, których siła nabywcza pozostanie podobna jak na początku.

Czysty zysk i dodatkowe korzyści

Inwestowanie w elektrownie wiatrowe z Pracownią Finansową nie wymaga zaangażowania ze strony inwestora. Jest to pasywna inwestycja, która umożliwia osiągnięcie wysokiego zwrotu, szczególnie biorąc pod uwagę możliwość zwiększania rentowności na różne sposoby w przyszłości.

Zwrot, a właściwie podwojenie zainwestowanego kapitału następuje w relatywnie krótkim czasie – ok. 8-10 lat. Inwestor obejmuje udziały, które może sprzedać, podarować i które są dziedziczone jak w przypadku nieruchomości. Dodatkowo w pierwszych latach, ze względu na mechanizm optymalizacyjny, u większości Inwestorów nie wystąpi podatek do zapłaty, a w kolejnych latach, przy wypłacie dywidendy, spółka odprowadzi go do US w imieniu inwestora. Inwestor nie musi tego zysku rozliczać w swojej deklaracji podatkowej. 

Jednak to co najbardziej cenią sobie inwestorzy to możliwość dołączenia do biznesu o dużej skali z niewielką kwotą – kilkudziesięciu tysięcy złotych. Do ich dyspozycji pozostaje grono specjalistów PF, wygodne narzędzia monitorujące. Każdą tego typu inwestycję prowadzi zespół doświadczonych ekspertów w ramach spółek z Grupy PF, którzy zbudowali i zarządzają wieloma podobnymi projektami. Wartością dodaną dla odpowiedzialnych przedsiębiorców jest także przyczynianie się do walki ze smogiem i wspieranie ochrony środowiska naturalnego, a także możliwość pochwalenia się tym faktem wśród swoich klientów, w ramach akcji Ekobiznes Polska

Dostępne unikatowe projekty

Aktualnie w Grupie PF realizowane są budowy elektrowni w oparciu o kilku–kilkunastoletnie turbiny, które można porównać do 2 – 3 letniego samochodu, który już jest dużo tańszy niż w salonie, jednak ciągle jak nowy. Dzięki dużo niższej cenie maszyny, projekt nie wymaga systemu wsparcia, dotacji ani kredytu, aby osiągać dwucyfrowe stopy zwrotu. Strategia regularnych repoweringów może dodatkowo podnieść rentowność i wartość spółki. Natomiast nie jest to też konieczne, gdyż właściwie serwisowane urządzenie może działać 25 a nawet 40 lat, bez spadku produktywności. 

Pracownia Finansowa zaprasza wspólników do projektów Grupy PF, które będą uruchamiane w najbliższym czasie, a ich dostępność jest na bieżąco aktualizowana w ofercie SPRAWDŹ >>

Dowiedz się więcej podczas webinaru LIVE, gdzie prezes PF Tomasz Wiśniewski prezentuje symulację zyskowności inwestycji i odpowiada na pytania uczestników REJESTRACJA >>

Przeczytaj także

Trudny czas za nami, ale jak się okazuje również przed nami. Pandemia spowodowana koronawirusem sprawiła, że rynek finansowy wywrócił się do góry nogami. Wiele osób widząc jak niepewne czasy nas czekają postanowiło przetrzymać swoje nadwyżki finansowe, między innymi na kontach oszczędnościowych – które w rzeczywistości generują straty. Jak zatem odnaleźć się w obecnej sytuacji na świecie i w co zainwestować, aby nie dać się inflacji?

Prowadząc politykę biznesu odpowiedzialnego społecznie, od początku podkreślano w Grupie Pracownia Finansowa jak istotną rolę w całym procesie inwestycyjnym odgrywa odpowiednia edukacja. Ponieważ bezpieczne inwestowanie, to jedno z głównych zagadnień, na którym skupiają się inwestorzy indywidualni w obecnych czasach, a najbezpieczniej inwestuje się, gdy posiada się odpowiednią wiedzę finansową, to już teraz zapraszamy do Akademii Inwestowania Pracowni Finansowej.

W aktualnej, wyjątkowej sytuacji z jaką mierzy się rynek, wiele osób zastanawia się, w jaki sposób można zabezpieczyć nadwyżki kapitału.

Bardzo nas cieszy fakt, że do projektów inwestycji w realną wartość dołącza coraz więcej świadomych Inwestorów

31.05 godz. 20:00 07.06 godz. 20:00 24.05 godz. 20:00