Dlaczego warto inwestować w elektrownie wiatrowe w Polsce?

Pracownia Finansowa jest znana głównie jako jedna z największych firm umożliwiających inwestowanie w elektrownie wiatrowe w Polsce. 

Czym różni się biznes wiatrowy od tradycyjnego?

Tradycyjny biznes to taki, w którym mamy do czynienia z dostawcami, produktem i odbiorcami. W każdej z tych grup spotykamy się z wieloma zagrożeniami. Dostawcy mogą nie wywiązać się z ustaleń – nie dowieźć surowca na czas, dostarczyć podzespoły złej jakości lub podnieść ceny. Produkt może np. wyjść z mody zanim spłacona zostanie linia produkcyjna, zostać na magazynie, zepsuć się lub wrócić z reklamacją. Odbiorcy mogą zmienić przyzwyczajenia, dostawców, żądać niższych cen, kredytu kupieckiego lub nie płacić na czas.

W biznesie wiatrowym dostawcą jest wiatr, który wieje z przewidywalną siłą, jest darmowy i nieopodatkowany. Produktem w tym biznesie jest energia, na którą jest rosnące zapotrzebowanie. Jej cena rośnie i trudno ją zastąpić, a przy tym zielona energia jest szczególnie uprzywilejowana i zapotrzebowanie na nią długo jeszcze nie zostanie zaspokojone. Odbiorcy to, można powiedzieć, klienci idealni – są nimi spółki energetyczne. Na podstawie długoterminowych umów, kupują one całą wyprodukowaną przez elektrownie energię.

Sytuacja rynkowa w branży energetyki wiatrowej w Polsce

Klimat dla elektrowni wiatrowych w Polsce znacznie się w ostatnich latach poprawił. Kolejny rok z rzędu podtrzymano obowiązek odkupu Zielonych Certyfikatów przez Zakłady Energetyczne, dzięki czemu ich cena wzrosła. Mamy bardzo dobre warunki wietrzne, podobnie jak Niemcy, którzy są liderem energetyki wiatrowej w Europie. Jednak w naszym kraju kończą się lokalizacje pod elektrownie wiatrowe. O ile nie zostanie zmieniona reguła 10- krotności wysokości wiatraka od zabudowań, to masz teraz szansę dołączyć do jednych z ostatnich projektów budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. 

Unia Europejska podniosła cel produkcji zielonej energii dla państw członkowskich, a eksperci przewidują ciągły wzrost cen energii w Polsce, przez następnych 15 lat. W całej Europie drożeje energia m.in. w związku ze wzrostem cen praw do emisji CO2. Rośnie też cena węgla kamiennego, z którego pozyskujemy większość energii elektrycznej w Polsce, ponadto energetyka wymaga potężnych inwestycji. To wszystko powoduje, że zapotrzebowanie na energię ze źródeł odnawialnych powinno dalej rosnąć.

 

Dowiedz się więcej podczas webinaru LIVE, gdzie prezes PF Tomasz Wiśniewski prezentuje estymację zyskowności inwestycji i odpowiada na pytania uczestników REJESTRACJA >>

Przeczytaj także

14.03 godz. 20:00