Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Crowdfunding według definicji KNF

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie definicję crowdfundingu udziałowego, podając że tzw. crowdfunding udziałowy („equity crowdfunding”), czyli finansowanie udziałowe, to „alternatywny model finansowania biznesu, który polega na zaangażowaniu indywidualnego inwestora w spółkę poprzez objęcie jej udziałów lub akcji. W zamian za wydane udziały lub akcje spółka pozyskuje, co do zasady, bezzwrotny kapitał.” Oznacza to, że w momencie objęcia udziałów lub akcji przez inwestora, spółka przestaje być zobowiązana wobec niego z tytułu zwrotu zainwestowanych środków.

Pracownia Finansowa oferuje inwestycje w modelu crowdfundingowym. Spółki do których dołączają Inwestorzy są spółkami celowymi, powołanymi do wybudowania i eksploatacji elektrowni wiatrowej, lub osiedli domów jednorodzinnych. Celem tych spółek jest generowanie zysku i wypłacanie go wspólnikom.

Ponieważ finansowanie społecznościowe jest coraz bardziej popularne, zarówno na świecie, jak i w Polsce, KNF zwraca uwagę, że crowdfunding podobnie jak wszystkie inne formy inwestowania, również niesie ze sobą ryzyko utraty kapitału. Komisja podaje najważniejsze informacje na temat tego rodzaju Inwestycji, rekomendując aby zapoznał się z nimi każdy inwestor rozpoczynający swoją przygodę z crowdfundingiem.

Zanim zainwestujesz:

 

  • Pamiętaj, że spółki chcą pozyskać kapitał, więc będą chciały zaprezentować swoje projekty jak najkorzystniej

Pracownia Finansowa prowadzi oprócz spotkań indywidualnych, również spotkania internetowe (webinary), na których szczegółowo omawia proces biznesowy i ryzyka i zabezpieczenia każdego projektu. Każdy może zadać pytanie podczas takiej konferencji, zatem potencjalni Inwestorzy mają większą pewność, że wszystkie pytania, które należało zadać, zostały zadane, nawet jeśli oni sami tego nie zrobili.
Pracownia Finansowa sama jest udziałowcem w projektach do których zaprasza, a jej zysk jest uzależniony od ich powodzenia. Sprawia to, że Inwestorzy mogą być spokojni o to, że organizator inwestycji ma motywację aby dbać o to, żeby koszty inwestycji utrzymywać na jak najniższym poziomie, a przychody na jak najwyższym. Ryzyka projektowe także dotyczą w tym modelu biznesowym organizatora inwestycji.

 

  • Nie inwestuj więcej pieniędzy niż możesz stracić

Pracownia Finansowa nie ma prawa ani możliwości sprawdzenia skąd pochodzą środki Inwestora, ani jakie są jego realne możliwości finansowe, jednak nigdy nie namawia do zwiększania kwoty inwestycji, odradza finansowania jej długiem i jasno informuje, że inwestować powinno się nadwyżki finansowe.

 

  • Sprawdź czy odpowiednio zdywersyfikowałeś swoje inwestycje

Pracownia Finansowa przygotowała materiały edukacyjne zachęcające do dywersyfikacji środków: link>>, wprowadziła w Panelu Inwestora wykres pokazujący czy portfel jest zdywersyfikowany w obrębie projektów z Grupy PF, oraz proponuje zachęty finansowe do dywersyfikowania portfela dla obecnych Inwestorów.

 

  • Inwestuj tylko w te projekty, które są dla ciebie jasne i zrozumiałe

Pracownia Finansowa prowadzi projekty inwestycyjne w dość oczywistych branżach, w których wiadomo jest dokładnie na czym zarabiają poszczególne biznesy, jakie są ryzyka i zagrożenia, oraz co wpływa na stopę zwrotu. Dodatkowo dostarcza obszerne materiały i prowadzi prezentacje internetowe wyjaśniające model biznesowy i specyfikę branży.

 

  • Upewnij się, czy i kiedy będziesz mógł wyjść z inwestycji i na jakich zasadach

Pracownia Finansowa w przejrzysty sposób informuje o sposobach wyjścia z inwestycji i stworzyła możliwości sprzedaży udziałów dla osób, które chciałyby skorzystać z jej pośrednictwa w tym zakresie. Projekty deweloperskie mają ponadto relatywnie krótki czas realizacji, po którym inwestor odzyskuje zainwestowane środki wraz z zyskiem, co w większości przypadków nie niesie z sobą konieczności wcześniejszej odsprzedaży udziałów.

 

  • Pamiętaj, że każda inwestycja na rynku finansowym jest obarczona ryzykiem

Pracownia Finansowa, jako organizator i uczestnik inwestycji, podobnie jak Inwestorzy partycypuje w ryzyku jakie niosą ze sobą projekty biznesowe, tym bardziej stara się je jak najbardziej ograniczyć i nie angażuje się w biznesy, obarczone wg niej zbyt wysokim poziomem ryzyka. Dla większości projektów PF przygotowuje warianty rentowności zarówno optymistyczne, jak i pesymistyczne, oraz aktywne kalkulatory rentowności, dzięki którym Inwestor może sam sprawdzić jak zmiana parametrów biznesowych może płynąć na powodzenie inwestycji. Niemniej jednak, podkreślić należy, że na każdy projekt inwestycyjny w gospodarce rynkowej działa wiele czynników zewnętrznych, niezależnych od działania zarządzających, a ich błędu również całkowicie nie można wykluczyć.

Aktualności

Zobacz wszystkie
28/04/2022

Kwiecień to miesiąc zatwierdzania sprawozdań finansowych w grupie INWE, a więc czas wyczekiwany przez Inwestorów, bo poprzedzający wypłaty zysków. Rekordową…

22/04/2022

Podczas uroczystej Gali ‘Liderzy Przyszłości i Firmy Rodzinne’, która odbyła się w dniu 1 kwietnia 2022 w hotelu Bristol w…

08/04/2022

Sytuacja związana z inwazją Rosji na Ukrainę sprawia, że w gospodarce światowej jest coraz mniej miejsca dla rosyjskich dostawców. Słuszne…

31/03/2022

Raport ’Inwestycje Crowdfundingowe – Prognozy’ to kompendium wiedzy o inwestycjach grupowych. Uzyskaj dostęp do bezpłatnego eBooka i sprawdź podsumowanie Pracowni Finansowej w…

31.05 godz. 20:00 07.06 godz. 20:00 24.05 godz. 20:00