4 miliony wypłat zysków z inwestycji w realną wartość

Początek roku to czas podsumowań i planowania. Zgodnie z tradycją Grupy Pracownia Finansowa, zawsze w tym czasie publikujemy film REWIND podsumowujący wydarzenia minionego roku. Pozwala nam on przypomnieć Państwu jak wiele wydarzyło się w roku 2019 w inwestycjach w realną wartość, przedstawić dane z projektów, a także podziękować naszym Inwestorom za dotychczasową współpracę i zaufanie.

Miniony rok upłynął w znacznej mierze pod hasłem ekologicznych inwestycji. Ludzie coraz częściej zdają sobie sprawę z tego jak ważny jest stan równowagi pomiędzy dobrobytem człowieka, a stanem otaczającego go środowiska naturalnego. Coraz pilniejszy do rozwiązania staje się problem zanieczyszczonego powietrza w Polsce, którego skutkiem są dziesiątki tysięcy zgonów rocznie. Jesteśmy zmotywowani i dumni, że jako Grupa Pracownia Finansowa działamy na rzecz poprawy tej sytuacji w naszym kraju.

Z powodzeniem realizowaliśmy również inwestycje w nieruchomości. Nasza praca w tym obszarze powoduje realną zmianę krajobrazu miasta, pozostawiając ślad na długie lata. Czujemy satysfakcję i zaszczyt przykładając cegiełkę do realizacji projektów deweloperskich, wyróżniających się zastosowaniem naturalnych materiałów, wyjątkową ergonomią oraz dających przestrzeń do życia kolejnym pokoleniom w lepszych warunkach.

Rok 2019 zamknęliśmy liczbą 364. podpisanych umów. Znajdują się wśród nich zarówno umowy z nowymi Inwestorami, którzy dołączyli do swoich pierwszych projektów inwestycji w realną wartość, ale także kolejne umowy dotychczasowych Inwestorów, chcących dywersyfikować swój portfel inwestycyjny w obrębie projektów PF. Średnia kwota zainwestowana w projekty odnawialnych źródeł energii w Grupie Pracownia Finansowa wynosiła ok. 100.000,00 zł, natomiast średnia kwota zainwestowana w inwestycje w nieruchomości ok. 350.000,00 zł.

To, co jednak bardzo cieszy nas i naszych Inwestorów, poza możliwością wspierania rynku nieruchomości i OZE w Polsce, to wypłaty zysków. Podsumowując ubiegły rok, z przyjemnością informujemy, iż suma wypłat zysków z inwestycji w realną wartość zbliżyła się do kwoty 4 miliony złotych! W tym ok. 1 milion złotych wyniosła suma wypłat zysków w projektach elektrowni wiatrowych, a ok. 3 miliony złotych w sumie wypłat zysków odnotowały inwestycje w nieruchomości. Życzymy sobie i naszym Inwestorom wyłącznie podobnych  sukcesów na kolejne lata!

Dane na koniec 2019 roku pozwalają także podsumować działalność Pracowni Finansowej na przestrzeni 6 lat. W zarządzanym portfelu inwestycyjnym Grupy PF znajduje się obecnie 12 wybudowanych elektrowni wiatrowych, wybudowaliśmy 46 domów w zabudowie szeregowej oraz apartamentowiec, w którym znajduje się 18 lokali. W planach do zrealizowania pozostaje 13 elektrowni wiatrowych. W projektach deweloperskich w trakcie realizacji są 72 domy szeregowe oraz dwa apartamentowce z 23. lokalami łącznie. W trakcie sześcioletniej obecności Grupy Pracownia Finansowa na rynku, do spółek projektowych dołączyło 741 udziałowców, którzy zainwestowali w realną wartość łączną kwotę 153.741.355,00 zł.

Bardzo nas cieszy fakt, że do projektów inwestycji w realną wartość dołącza coraz więcej świadomych Inwestorów, którzy obdarzają zaufaniem Pracownię Finansową i chcą mieć swój udział w walce o lepszą jakość życia następnych pokoleń. Dziękujemy za współpracę!

Przeczytaj także

13.06 godz. 20:00 20.06 godz. 20:00 Zobacz więcej